Rusza rekrutacja na staże dla absolwentów w Komisji Europejskiej

Źródło: https://www.facebook.com/EUCareersUW

Kiedy:
Lipiec 17, 2017@12:00 pm – Sierpień 31, 2017@11:45 pm
2017-07-17T12:00:00+00:00
2017-08-31T23:45:00+00:00
Rusza rekrutacja na staże dla absolwentów w Komisji Europejskiej

Rekrutacja na staże letnie w KE odbywające od marca do czerwca 2018.

Komisja Europejska daje możliwość zrealizowania 5-miesięcznego, płatnego stażu osobom, które ukończyły minimum 3-letnie studia licencjackie. Dwa razy w roku Komisja Europejska proponuje staż 600 osobom – rocznie taki staż odbywa 1200 osób. Komisja Europejska prowadzi program praktyk od 45 lat. Skorzystało z niego już ponad 30 tys. osób.

Aby dostać się na staż, należy spełnić klika warunków. Pierwszym jest złożenie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się TUTAJ. Absolwenci mogą składać swoje aplikacje  do 31 sierpnia br. na staż, który rozpocznie się w marcu 2018 r.

Po drugie kandydat musi władać dwoma językami UE: urzędowym (jeden z 27 języków UE) i roboczym na poziomie min. C1 (jeden z trzech: angielski, niemiecki lub francuski). Z rekrutacji wyłączone są osoby, które przez więcej niż 6 tygodni odbywały staż (formalny, nieformalny, płatny bądź bezpłatny) w jakiejkolwiek innej instytucji lub organie UE, były asystentami europosła czy też były w jakikolwiek inny sposób zatrudnione w instytucji europejskiej np. jako konsultanci, badacze, pracownicy kontaktowi, narodowi eksperci itp. Warunek obowiązuje, ponieważ Komisja Europejska pragnie umożliwić poznanie instytucji UE oraz zdobycie cennego, międzynarodowego doświadczenia jak największej liczbie osób.

Istnieją dwie kategorie staży: językowe i administracyjne. Staże językowe odbywają się w Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych, natomiast staże administracyjne, odbywają się w każdej innej Dyrekcji Generalnej w Brukseli bądź Luksemburgu, a także w Przedstawicielstwach KE w państwach członkowskich.

Pierwsze z nich charakteryzują się tym, że stażysta musi mieć wyższe kwalifikacje językowe, czyli władać trzema językami (językiem ojczystym, jednym z języków urzędowych i dowolnym językiem jednego z państw członkowskich innym niż język ojczysty). Jego praca polega na tłumaczeniu oficjalnych pism z języka roboczego na język ojczysty. Jeśli chodzi o staże administracyjne, kandydat musi wykazywać się znajomością jednego z trzech języków roboczych UE na poziomie C1/C2 oraz znajomością języka ojczystego.

Więcej informacji na temat regulaminu stażu znajdą Państwo TUTAJ. Na Państwa pytania może odpowiedzieć również Ambasador Karier UE – można się z nim skontaktować poprzez profil na facebooku.