Perspektywy rozwoju UE: między „twardym jądrem” – a „twardymi peryferiami”

Kiedy:
Grudzień 12, 2017@9:30 am – 3:00 pm
2017-12-12T09:30:00-01:00
2017-12-12T15:00:00-01:00
Gdzie:
Koszarowa 5
Wrocław
Kontakt:
Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich
Perspektywy rozwoju UE: między „twardym jądrem” – a „twardymi peryferiami” @ Koszarowa 5

Perspektywy rozwoju UE: między „twardym jądrem” – a „twardymi peryferiami” to kolejna z serii konferencji i seminariów pod wspólnym tytułem „Dokąd zmierza Europa?”.

Do niedawna większość analiz procesu integracji europejskiej zakładała, że „peryferyjność” jest stanem, który spotyka niektóre państwa UE – wbrew ich woli i tymczasowo. Że zdecydowanie dominuje trend zacieśniania integracji, który jest tylko incydentalnie wstrzymywany. Przeznaczeniem Polski byłoby więc przyjęcie wspólnej waluty, Rumunii – akcesja do strefy Schengen, całej zaś UE – coraz ściślejsza integracja polityczna, a następnie militarna. Świadome decyzje Brytyjczyków czy Duńczyków o wyhamowaniu integracji – uznawano za wyjątki.

Wydarzenia ostatnich lat falsyfikują to założenie. Długoletnie rządy Orbana na Węgrzech można było uznać za ewenement. Ale Brexit, wybory w Polsce, seria elekcji, które wskazują na wzrost poparcia dla „eurosceptyków” (Francja, Austria), czy nawet konieczność przyjęcia haseł „eurosceptycznej” agendy przez ugrupowania „głównego nurtu” (Belgia, Niemcy), wskazują, że „peryferyjność” zaczyna być podnoszona do rangi wartości, godnej zachowania.

Odpowiedzią ze strony głównych kreatorów unijnej polityki – zarówno unijnych ośrodków decyzyjnych, jak tez przywódców państw najsilniej wspierających integrację – jest często postulat przyspieszenia i pogłębienia procesów integracyjnych. Pojawia się przy tym (wcześniej odrzucane) przyzwolenie na świadome rozwarstwienie UE: państwa zmierzające ku ściślejszej integracji traktują jej postęp jako środek presji na outsiderów.