Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej”

Zdjęcie promujące konferencję na UW

Kiedy:
Listopad 27, 2017@10:00 am – 5:00 pm
2017-11-27T10:00:00-01:00
2017-11-27T17:00:00-01:00
Gdzie:
Krakowskie Przedmieście 26/28
Gmach Audytoryjny WNPiSM Uniwersytet Warszawski
Koszty:
200 zł
Kontakt:
Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
(0-22) 55 20 234
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej” @ Krakowskie Przedmieście 26/28

Instytut Europeistyki WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego oraz
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową
Konferencję Naukową: „Ukraina i jej aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej”.

 

Konferencja jest wydarzeniem angażującym zarówno polskie, jak i ukraińskie środowisko
naukowe. Celem Konferencji jest podjęcie międzynarodowej dyskusji nad drogą Ukrainy do Unii Europejskiej oraz jej znaczeniem dla Europy.

Istotne jest na ile Ukraina, zdeterminowana kulturowo, geopolitycznie i geoekonomicznie od Federacji Rosyjskiej, jest w stanie zrealizować europejską drogę rozwoju. Potencjalne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to rozszerzenie demokratycznego ładu i bezpieczeństwa na Europę Wschodnią. Dla nauki istotne jest, aby ustalić parametry i uwarunkowania tworzenia w Europie Wschodniej demokratycznych państw i ładu opartego o standardy zachodnie. Proces integracji Ukrainy z Unią Europejska jest ważnym etapem w rozważaniach teoretycznych, dotyczących zarówno przemian systemowych, jak i przemian ustrojowo-prawnych i politycznych, których celem jest budowa państwa demokratycznego w tej części Europy.

Dyskusja odbywać się będzie w następujących panelach tematycznych:
1. Ukraina w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla europejskiej drogi rozwoju
2. Ukraina w okresie przebudowy systemowej po 2010 roku
3. Migracja Ukraińców i rynek pracy w Polsce

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych:
europeistyki, politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk prawnych, nauk
ekonomicznych, doktorantów oraz studentów.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie
do 18 listopada 2017 roku na adres mailowy członka Komitetu Organizacyjnego
konferencji: aleksandra.daniluk@op.pl