Europejski Zielony Ład a zapotrzebowanie na metale – debata online

Fundacja Strefa Zieleni

Nadchodząca debata jest pierwszym polskim wydarzeniem wprowadzającym w ten temat.

Green European Foundation oraz jej polski partner Fundacja Strefa Zieleni zapraszają 27 maja o 18:00 na debatę online o metalach.

 

Zielony Ład ma na celu osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w 2050 roku, a jego Prawo Klimatyczne wyznacza bardzo ambitny cel redukcji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku, w stosunku do 1990 roku. Wymaga to radykalnej transformacji gospodarki, przede wszystkim energetycznej – odejścia od paliw kopalnych, wzrost efektywności energetycznej, a przede wszystkim wielki rozwój OZE. Jednym z kluczowych narzędzi zmiany ma być gospodarka cyfrowa.

Debata będzie poświęcona problemowi, który jest piętą Achillesa zielonej i cyfrowej transformacji Europejskiego Zielonego Ładu – metalom, w tym metalom ziem rzadkich.

Podczas debaty poruszona zostanie kwestia sytuacji kopalnictwa i zapotrzebowania na metale na świecie, w Europie i w Polsce oraz tego jakie problemy środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i geopolityczne się z tym wiążą.

 

REJESTRACJA

LINK do wydarzenia na Facebooku

Więcej informacji  TUTAJ 

 

EURACTIV.pl jest patronem medialnym wydarzenia.