VII Edycja EFNI: Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie

EFNI w Sopocie

Tematem wiodącym EFNI 2017 będzie: Globalizm, bilateralizm, patriotyzm gospodarczy? Wyzwania dla biznesu. 

Dyskusje Forum toczyć się będą wokół trzech głównych kontekstów: globalnego, europejskiego oraz biznesowego. Każdy blok zainicjuje dyskusja panelowa. Pozostałe tematy, w ramach danego bloku, zostaną rozwinięte przy użyciu różnych form dyskusji: warsztatów, wykładów, rozmów wieczornych.

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych organizowany od siedmiu lat przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, miastem Sopot oraz partnerami biznesowymi i instytucjonalnymi. Dyskusje na EFNI dotyczą palących problemów światowej i europejskiej gospodarki: perspektyw wzrostu, bezpieczeństwa, zmian demograficznych i społecznych, wyzwań klimatycznych, konkurencyjności, innowacyjności, itd. Mówimy o sprawach ważnych dla Polski, Europy i świata. Poruszamy kwestie uniwersalne, ale zawsze patrzymy na nie z perspektywy biznesu.

Zapraszamy do zapoznania się z programem dostępnym TUTAJ.

EURACTIV.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.