„Citizenship at its Grassroots – European and Polish Perspective”

AEGEE Warszawa coference

Kiedy:
Marzec 23, 2018@9:49 am – Marzec 25, 2018@10:49 am
2018-03-23T09:49:00+01:00
2018-03-25T10:49:00+02:00
"Citizenship at its Grassroots - European and Polish Perspective”

Wydarzenie jest skierowane do młodych Europejczyków w wieku 18 – 30 lat. Językiem roboczym konferencji jest język angielski. Będzie miało formę trzydniowej konferencji, w ramach której odbędą się panele dyskusyjne dotyczące bieżącej sytuacji demokracji w Polsce i w Europie, a także szkolenia, wykłady i warsztaty pozwalające lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje demokracja i jaka jest w niej rola obywateli. Planujemy połączyć polską i zagraniczną młodzież z ekspertami, przedstawicielami środowiska akademickiego, politykami, aktywistami, dziennikarzami itp. by dać im możliwość zetknięcia się z różnymi punktami widzenia.

Jako organizacja, której przyświecają demokratyczne wartości AEGEE poprzez konferencję chcemy stworzyć przestrzeń do międzynarodowej dyskusji, dzięki której:
 Zwiększy się świadomość uczestników dotyczącą zasad funkcjonowania demokracji, praworządności oraz ich stanu w Polsce i Europie.
 Uczestnicy zostaną uwrażliweni na postawy obywatelskie i zachęcimy do większego zainteresowania sprawami publicznymi oraz czynnego angażowania się w ich kształtowanie.
 Młodzi ludzie będą w stanie samodzielnie i krytycznie oceniać aktualne wydarzenia społeczno-polityczne;

AEGEE-Warszawa jest lokalnym oddziałem Europejskiego Forum Studentów AEGEE (Association des états généraux des étudiants de l’Europe) – jednej z największych interdyscyplinarnych organizacji studenckich działających w Europie, założonej w 1985 r. w Paryżu. Obecnie zrzesza 13 000 studentów w ponad 200 oddziałach w 40 krajach w Europy, a główna siedziba mieści się w Brukseli. W Polsce, m.in. w Warszawie AEGEE istnieje od 1991 r., obecnie w 11 miastach uniwersyteckich.