XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy

Źródło: http://www.forum-ekonomiczne.pl/dla-mediow/akredytacje/

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Obrady są przygotowywane we współpracy z ponad 100 partnerami, wśród których znajdują się największe firmy swoich branż. Głównym partnerem Forum tradycyjnie jest Województwo Małopolskie. Przypominamy, że XXVII Forum Ekonomiczne w Krynicy odbędzie się w tym roku w dniach 5-7 września. Hasło tegorocznych obrad: „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”.

Ważną częścią tegorocznego Forum będzie, organizowana już po raz 14, Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat”, zainicjowana przez Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP. Jej uczestnicy będą omawiać najważniejsze tematy dotyczące Europy Środkowo-Wschodniej: od historii, kultury, spraw społecznych po gospodarkę i bieżące problemy europejskie.

W tym roku w ramach krynickich obrad po raz drugi odbędzie się Forum Polonijne, zorganizowane przez Senat RP i Forum Ekonomiczne z udziałem władz państwowych, środowisk kościelnych i polonijnych oraz krajowych organizacji pozarządowych. Uczestnicy będą dyskutowali o polityce państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.

Od dziesięciu lat integralną częścią Forum Ekonomicznego jest też Forum Regionów. Gromadzi ono ponad 500 przedstawicieli samorządów z Polski i zagranicy. To platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i europejskich elit regionalnych z biznesem oraz ekspertami. W tym roku jego uczestnicy debatować będą m.in. o napędzającym rozwój miast sektorze nowatorskich usług dla biznesu, wspierającej rozwój regionów atrakcyjności inwestycyjnej oraz o hamulcach i czynnikach wzrostu innowacyjności w samorządzie. Nie zabraknie też tematów o ochronie środowiska, finansach publicznych i rewitalizacji. Głównym Partnerem Forum Regionów jest Województwo Małopolskie.

Forum Ochrony Zdrowia od ponad 7 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania ochroną zdrowia, pokazuje jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. W Forum uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy państwowych i prywatnych placówek medycznych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych. Tegoroczne założenia tej części krynickiego Forum to organizacja nowej sieci szpitali i finansowanie systemu ochrony zdrowia, rozwój przemysłu farmaceutycznego oraz e-zdrowie w systemie opieki nad pacjentem.

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego już po raz 12. spotka się też kilkuset młodych liderów. Będą oni debatować w gronie wybitnych przedstawicieli życia politycznego, społecznego i biznesowego współczesnego świata w ramach Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. To wydarzenie od lat nazywane jest „młodą Krynicą” i „Davosem ludzi młodych”. W dotychczasowych 11 edycjach wzięło udział ponad 3 tys. osób.

Planowany przebieg:

Dzień 1:

 • Inauguracyjna sesja plenarna
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe (prezentacje raportów, wykłady, rozmowy, prezentacje liderów biznesu lub instytucji)
 • Gala nagród Forum Ekonomicznego

Dzień 2:

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe (prezentacje raportów, wykłady, rozmowy, prezentacje liderów biznesu lub instytucji)

Dzień 3:

 • Sesja plenarna z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
 • Debaty panelowe
 • Bloki programowe (prezentacje raportów, wykłady, rozmowy, prezentacje liderów biznesu lub instytucji)
 • Zakończenie Forum

Blisko 60% uczestników ubiegłorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy to goście z zagranicy. Dane statystyczne Biura Organizacyjnego potwierdzają, że jest to największa konferencja międzynarodowa w Europie Środkowo-Wschodniej.

W ubiegłorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy wzięło udział ponad 3,5 tys. gości. Warto podkreślić, że jedynie 40% z nich reprezentowało Polskę, zaś 60% – zagranicę. Z państw Europy Zachodniej pochodzi 22% uczestników zeszłorocznych krynickich spotkań, z krajów Europy Środkowo-Wschodniej – 17%, Europę Wschodnią reprezentowało 12% gości, Azję – 5%, a USA – 3%.

W ubiegłorocznych krynickich obradach uczestniczyli reprezentanci 62 krajów, jest to powtórzenie rekordu z lat 2009 i 2016. Liczba państw reprezentowanych na Forum Ekonomicznym w Krynicy od 1992 roku wzrosła o ponad 15 razy: w 1992 roku było ich zaledwie 4.

Co piąty gość XXVI Forum Ekonomicznego reprezentował sektor energetyczny (21%), bankowość, finanse i branżę ubezpieczeniową reprezentowało 16% gości – tyle samo, co świat mediów. Udział przedstawicieli transportu i infrastruktury wynosił 13%, a nowych technologii – 12%. Gałąź konsultingową reprezentowało 11% gości ubiegłorocznych krynickich spotkań, a 6% – handel i usługi.