21. Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL 2021 (edycja online)

POWEROPOL 2021

POWEROPOL 2021

Europejskie Centrum Biznesu ma zaszczyt zaprosić do udziału w 21. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL: „Rok 2021: Przełom w polskiej energetyce”. Redakcja EURACTIV Polska jest Patronem Medialnym Kongresu.

Rok 2021 będzie dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, implementacją europejskiego zielonego ładu, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem sektora do dużych inwestycji w OZE, gaz i wodór.
Program najbliższej edycji Kongresu obejmie zagadnienia, które staną się okazją do wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami: Rządu, największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu.
W gronie ekspertów omówione zostaną kwestie kondycji i perspektyw dla sektora elektroenergetycznego i gazowego oraz szans na rozwój elektromobilności, offshore i kogeneracji, budowania potencjału OZE, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2021 r.
Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.powerpol.pl