Współpraca

Współpraca

EURACTIV.pl współpracuje z szeregiem partnerów – firmami prywatnymi (m.in. AllegroGroup, PKN ORLEN, Coca-Cola), think tankami (tj. Centrum Stosunków Międzynarodowych, ECFR), fundacjami (Fundacja Heinricha Bölla, Fundacja Konrada Adenauera), czy z instytucjami UE (Komisja Europejska, Parlament Europejski, FRONTEX).

Na naszej stronie wprowadziliśmy rozróżnienie na Sponsorów i Partnerów EURACTIV.pl. Sponsorzy to firmy prywatne, które finansują realizację dużych projektów redakcyjno-informacyjnych obejmujących np. prowadzenie sekcji tematycznej, publikację eksperckich raportów specjalnych, organizację konferencji informacyjnych oraz kampanie reklamowe.

Z pozostałymi podmiotami – Partnerami EURACTIV.pl – administracją centralną i lokalną, fundacjami, instytucjami europejskimi, czy think tankami realizujemy projekty bardziej wyspecjalizowane, ukierunkowane na konkretne obszary tematyczne.