: Wspólny Europejski System Azylowy

Instytucje UE 23-11-2016

Malta ujawnia priorytety prezydencji

Malta od nowego roku będzie sprawowała 6-miesięczną prezydencję w Radzie UE. Ujawniła właśnie swoje priorytety na nadchodzące półrocze.     Kończy się prezydencja Słowacji w Radzie Unii Europejskiej. Od lipca nasi południowi sąsiedzi przewodzili spotkaniom tego ciała, a także ustalali...