: Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 Archives

  • Polska zgadza się na wyższą składkę do budżetu UE

    Wiadomości | Gospodarka 05-02-2018

    Polska zgadza się na wyższą składkę do budżetu UE - minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział w sobotę (3 lutego), że składki na kolejny, wieloletni budżet UE muszą być wyższe niż obecnie. Poinformował też, że przedstawiciele ośmiu państw Europy Środkowej zgodzili się na podwyższenie wpłat, chociaż nie sprecyzowały o ile.

  • Oettinger przesłuchiwany przez europosłów

    Wiadomości | Instytucje UE 10-01-2017

    Günther Oettinger był wczoraj przesłuchiwany przez europosłów przed objęciem stanowiska komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich. Wiele pytań dotyczyło jego niedawnych uwag uznanych za rasistowskie i bliskich kontaktów z pewnym lobbystą. Po porażce w wyścigu o fotel Sekretarza Generalnego ONZ Krystalina …