: Visegrad rss section

Unia Europejska ostrzega: wybory w Macedonii nie będą wiarygodne

„Wierzmy, że w obecnej sytuacji, żaden rząd wybrany w wyniku wyborów, w których trzy z czterech partii politycznych nie biorą udziału, nie będzie wiarygodnym partnerem dla społeczności międzynarodowej”, powiedziała dziennikarzom rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijančič. Bojkot opozycji Tylko konserwatywna partia...
Polityka regionalna 15-06-2011

Komisarz Pieblags w Warszawie: pomoc, to nie jałmużna

„Pomoc rozwojowa to nie dobroczynność, ale wspólna wiara w to, że świat zasługuje na lepszą przyszłość” – powiedział komisarz Piebalgs otwierając konferencję "Polska w systemie międzynarodowej pomocy rozwojowej" zorganizowanej przez polskie MSZ. Minister Sikorski przyznał, że Polska jest zaangażowana w...
Instytucje UE 15-06-2011

Aleksandra Borowicz: „Unijny budżet a Traktat Lizboński”

– Jakie zmiany w obszarze funkcjonowania unijnego budżetu wprowadził Traktat Lizboński? – Budżet na mocy Traktatu z Lizbony niweluje dotychczasowy nieklarowny podział na wydatki obowiązkowe i nieobowiązkowe. Wprowadza również zasadniczą zmianę jeśli chodzi o proces podejmowania decyzji w zakresie budżetu....

Jerzy Brodzikowski: „UE potrzebuje wspólnej armii i ujednoliconej polityki energetycznej”

– Czy Polska może czuć się bezpieczna we wspólnej Europie? – W przypadku obronności narodu, nigdy nie można mówić o pełnym bezpieczeństwie – zawsze istnieje możliwość potencjalnego zagrożenia. Jednak rozwój sytuacji na kontynencie europejskim (demokratyzacja krajów bloku wschodniego), który nastąpił...

Gaz łupkowy to jak na razie mglista perspektywa

O bezpieczeństwie energetycznym można mówić w różnych aspektach. Biorąc pod uwagę możliwość zaspokajania zapotrzebowania krajowego na energię elektryczną i gaz, Polska jawi się jako państwo przeciętnie bezpieczne energetycznie. Biorąc pod uwagę elastyczność polskiej infrastruktury sieciowej, w tym ilość i przepustowość...

Robert Zajdler: „Polska potrzebuje więcej transgranicznych połączeń energetycznych”

– Jak pan ocenia bezpieczeństwo energetyczne Polski? Jaki jest stopień naszej zależności od dostaw ze Wschodu, przede wszystkim z Rosji? Jakie są możliwości zwiększenia polskiej niezależności energetycznej? – O bezpieczeństwie energetycznym można mówić w różnych aspektach. Biorąc pod uwagę możliwość...
Polityka regionalna 26-10-2010

Petr Nečas: Grupa Wyszehradzka (V4) nie jest Masońką Lożą Polityczną

– Państwa V4 zgłosiły ostatnio na szczeblu UE wiele zapytań do władz o zmiany  zasad księgowania budżetu, tak by brały one pod uwagę narodowe reformy systemów emerytalnych oraz by nie usuwać EFS z polityki spójności.  Czy  jesteśmy świadkami wzmacniającej się współpracy...
Polityka regionalna 21-09-2010

Polska prezydencja a Partnerstwo Wschodnie

Jak można wykorzystać nowe ramy instytucjonalne wprowadzone w życie Traktatem Lizbońskim w celu promowania polityki wschodniej UE? Z tymi pytaniami zmierzyli się Mikołaj Dowgielewicz, sekretarz stanu ds. europejskich w MSZ, oraz Pirkka Tapiola z Biura Europy Wschodniej i Azji Centralnej...
Wschód Europy 21-09-2010

Inicjatywa obywatelska nabiera kształtów

Sam Traktat z Lizbony nie precyzuje tego bardzo szczegółowo. Mówi jedynie, że milion obywateli UE pochodzących ze znacznej liczby krajów ma prawo wskazać Komisji Europejskiej, jakie kroki powinna podjąć w danej dziedzinie, o ile instytucja ta posiada w tym obszarze...

Nowe stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii oraz przewodniczącego Rady Europejskiej w systemie instytucjonalnym UE

Wysoki przedstawiciel w Komisji Europejskiej. Wysoki przedstawiciel jest członkiem kolegium oraz wiceprzewodniczącym Komisji, a w ramach KE odpowiada za koordynację jej działań w stosunkach zewnętrznych, które obejmują politykę rozszerzenia, handel, pomoc rozwojową oraz humanitarną. Można także uznać, że sprawując funkcję...

Aleksander Kwaśniewski: Zwrot na lewo

* Poniższa rozmowa jest fragmentem książki „Historia ruszyła z kopyta” (Wydawnictwo Zysk i S-ka), zawierającej wywiady z czołowymi bohaterami wydarzeń ostatniego dwudziestolecia i jego komentatorami. Oprócz wywiadów zawiera także opis przygód związanych z dotarciem do rozmówców lub zapis redakcyjnych anegdot,...

Flota za gaz – Ukraina wiąże się z Rosją

Jego najpoważniejszymi konsekwencjami będą, jak się wydaje, umocnienie i utrwalenie wpływów Rosji na Ukrainie oraz ograniczenie suwerenności Kijowa w polityce bezpieczeństwa. Zarazem obniżenie cen gazu jest w krótkoterminowej perspektywie korzystne dla ukraińskiego budżetu oraz dla wychodzących z kryzysu sektorów metalurgicznego...

Ukraina nie kończy się na Krymie

W ubiegłym tygodniu Rosja i Ukraina podpisały umowę, która przewiduje m.in. przedłużenie stacjonowania rosyjskich wojsk w Sewastopolu do 2042 r. w zamian za tańsze dostawy gazu na Ukrainę. W przeciwieństwie do poprzedniego porozumienia z 1997 r., obecne zezwala na modernizację...
Rolnictwo 28-06-2010

Więcej dorszy w 2010 roku dla unijnych rybaków z Bałtyku, ale śledzia – mniej

Dzięki temu, że stado dorszy w Bałtyku zaczęło się już odbudowywać, ministrowie zgodzili się zwiększyć dopuszczalny limit połowów tych ryb o 15 proc. we wschodniej części Morza Bałtyckiego i o 9 proc. – w części zachodniej. Na Bałtyku Wschodnim –...
Gospodarka 23-06-2010

Rail Baltica wśród unijnych priorytetów kolejowych

Oprócz  Rail Baltica wkrótce ruszą prace nad linią dużych prędkości między Francją, Hiszpanią i Portugalią, oraz strategiczną osią kolejową Wschód-Zachód, przebiegającą na trasie Lyon–Turyn–Triest–Ljubljana–Budapeszt. „Podpisując dziś te ważne dokumenty wykazujemy nasze zaangażowanie w te kluczowe projekty TEN-T, których zakres sięga...

Solidarni z Gruzją – Kraków, 31 sierpnia 2008

Cztery lata temu, w 25 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” i wydarzeń Sierpień’80 Parlament Europejski ustanowił dzień 31 sierpnia Dniem Wolności i Solidarności. Eurodeputowani wyrazili wówczas w przyjętej rezolucji głębokie przekonanie, że ruch „Solidarność” stosował środki pokojowe w walce z systemem...

Interpelacja polskiego europosła ws. cła na gruzińskie wino

Według serwisu internetowego tvp.info, w efekcie interpelacji polskiego europosła, który chce w ten sposób zademonstrować solidarność UE z Gruzją, Komisja Europejska ma się zająć sprawą zmniejszenia cła na import gruzińskiego wina do państw członkowskich Unii. „Musimy zdobyć się na gest,...
Gospodarka 11-06-2010

Trzy państwa UE przeciwko ograniczaniu regulacji gospodarczych do strefy euro

Jak powiedział PAP minister ds. europejskich Mikołaj Dowgielewicz, w dyskusji o dyscyplinie budżetowej Polska nie wyklucza zmian w unijnym traktacie. "Tego typu konstrukcje, że zrobimy podział na strefę euro i poza nie ma sensu i nie ma naszej zgody" –...

Debata kandydatów na prezydenta o priorytetach polityki zagranicznej

Komorowski uważa, że trzeba umieć sprzeciwić się nawet Stanom Zjednoczonym wtedy, gdy coś nie jest zgodne z polskim interesem narodowym. Marszałek opowiedział się natomiast za wzmocnieniem integracji europejskiej i współdziałaniem z największymi krajami UE. Powiedział też, że nie wolno wysyłać...

Tusk i Orban w Warszawie o współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Polska przejmie unijną prezydencję po Węgrzech w drugiej połowie przyszłego roku. Na stronie internetowej premiera odnotowano, że jest to pierwsza zagraniczna wizyta nowego szefa węgierskiego rządu od czasu objęcia przez niego tej funkcji – został zaprzysiężony zaledwie kilka dni temu...
Rolnictwo 10-06-2010

Polska i Francja za utrzymaniem Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku

Jak podały media elektroniczne za PAP, na wspólnej konferencji prasowej ministrowie podkreślali, że oba kraje są za przedłużeniem WPR po 2013 roku. Zapowiedzieli też, że wspólna, polsko-francuska grupa robocza ma jesienią przedstawić stanowisko dotyczące najważniejszych spraw dotyczących regulacji rynków rolnych,...
Gospodarka 10-06-2010

Północne partnerstwo na rzecz transportu i logistyki zacieśnia współpracę

Sygnatariuszami porozumienia są: Niemcy, Szwecja, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia i Norwegia. Do spisania listów intencyjnych ograniczyły się oprócz Polski jeszcze: Finlandia, Rosja i Białoruś. Sekretariat uruchomiony zostanie w siedzibie Nordyckiego Banku Inwestycyjnego (NBI) w Helsinkach, który służyć będzie mu jednocześnie...

Barroso i Tusk za jednością Unii Europejskiej i przeciw ograniczaniu nowych zasad zarządzania gospodarczego do strefy euro

„Chcemy uniknąć podziału Europy, żeby utrzymać integrację w gronie 27 krajów. KE musi bronić idei jedności UE” – powiedział Barroso na konferencji prasowej po spotkaniu z polskim premierem. „Nie ma akceptacji dla tworzenia odrębnych instytucji, trzeba działać w ramach Traktatu...
Gospodarka 10-06-2010

Europa musi mieć alternatywny transport na wypadek paraliżu lotów

Według komunikatu prasowego PE, w czasie wtorkowej sesji plenarnej wskazywali oni na konieczność znalezienia alternatywnego środka transportu na wypadek paraliżu ruchu lotniczego, podobnego do tego, który wywołała erupcja islandzkiego wulkanu. Występujący w imieniu Rady UE na sesji plenarnej PE hiszpański...