: Testovacia

Grecja odgradza się od Turcji

Plan budowy ogrodzenia wzdłuż całej granicy z Turcją ogłosił w sobotę minister obrony cywilnej Christow Paputsis, według którego w zeszłym roku z Turcji do Grecji przedostawało się około 200 nielegalnych imigrantów dziennie. Grecki minister powołał się przy tym na  skuteczność...
Gospodarka 15-08-2010

Czarna przyszłość polskich emerytów?

W dokumencie konsultacyjnym, przedstawionym przez komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans Laszlo Andora, Komisja przewiduje, że wydatki publiczne na emerytury spadną także w Estonii, Szwecji we Włoszech, na Węgrzech i Litwie. Natomiast w pozostałych państwach członkowskich będą...
Gospodarka 26-05-2010

Polacy nie chcą pracować po sześćdziesiątce

Możliwość odejścia z pracy między 66. a 70. rokiem życia widzi nieco ponad 8 proc. badanych i niemal tyle samo (niemal 9 proc.) zamierza przejść na emeryturę dopiero po 70-tce. Kolejna mniej więcej tak samo liczna grupa respondentów 8,44 proc.,...
25-05-2010

Budżet państwa zaoszczędzi 2 mld złotych na emeryturach

Liczba emerytów spadła w lutym po raz pierwszy od dawna. Z szacunków ministra Michała Boniego, szefa doradców strategicznych premiera, do których dotarł „Dziennik Polski” wynika, że tylko w tym roku oznacza to dla budżetu państwa  oszczędności rzędu 2 mld złotych....

UE grozi zapaść systemów emerytalnych

Zwiększająca się długość życia i niewielka liczba narodzin sprawią, że do roku 2015 liczba mieszkańców UE będzie stała. Jak przewiduje raport Eurostatu, po roku 2035 tego negatywnego trendu nie zdoła już powstrzymać nawet imigracja. Obecnie w UE na jednego emeryta...
Wschód Europy 29-09-2009

Państwa UE powinny przyjmować więcej uchodźców

Bruksela wzywa państwa członkowskie UE do zagwarantowania w przyszłości uchodźcom z terenów objętych konfliktami lepszej ochrony. UE powinna wziąć na siebie większy ciężar globalnych potrzeb przesiedleńczych, zakłada projekt strategii, jak poinformował dziennik „Financial Times Deutschland”.   Komisariat ONZ ds. uchodźców...

Komisja Europejska na rzecz skuteczniejszej ochrony uchodźców

W opinii wiceprzewodniczącego KE, komisarza odpowiedzialnego za przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Jacquesa Barrota, Komisja czyni w ten sposób „istotny krok w kierunku wykazania w konkretnej formie solidarności z państwami trzecimi goszczącymi dużą liczbę uchodźców”. Inicjatywa ta dotyczy bowiem –...

W UE dyskryminacja ze względu na wiek – powszechna

„Dyskryminacja może mieć druzgocący wpływ na jednostki, a dla społeczeństwa oznacza marnotrawienie talentów” – powiedział unijny komisarz ds. równości szans Vladimir Szpidla.  Przyznał, że nierówne traktowanie osób ze względu na wiek stanowi w dalszym ciągu znaczący problem w UE. Podkreślił...

Nowe warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl

Nowelizacja dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl poprawi warunki, w jakich żyją te osoby, ograniczy możliwość ich zatrzymania tylko do uzasadnionych przypadków i wprowadzi zakaz zatrzymań osób niepełnoletnich. Zmiany w rozporządzeniu dublińskim i rozporządzeniu Eurodac poprawią...

Złe warunki w europejskich ośrodkach dla uchodźców

Posłowie z Komisji Wolności Obywatelskich odwiedzili w latach 2005-2008 ośrodki przetrzymywania nielegalnych imigrantów i osób ubiegających się o azyl w kilkunastu państwach członkowskich, w tym Polsce.  Mieli sprawdzić, czy prawo dotyczące osób ubiegających się o azyl, zostało wdrożone i jest...
Gospodarka 05-02-2009

Zatrudnianie nielegalnych imigrantów ma być karalne

Projekt dyrektywy przewiduje kary za nielegalne zatrudnianie osób bez prawa pobytu na terenie krajów UE. W rażących przypadkach przewidziano sankcje karne dla pracodawców, którzy mają także odpowiadać za działania swoich podwykonawców. Na wniosek sprawozdawcy, włoskiego posła Claudio Favy głosowanie nad...
Gospodarka 23-01-2009

Polska dostanie prawie 16 mln euro na integrację obywateli spoza UE

KE przyjęła wieloletni program, m.in. dla naszego kraju, w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich w tym okresie. Wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za obszar sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa Jacques Barrot wyraził zadowolenie z przyjęcia wieloletniego programu wprowadzającego w...
Gospodarka 23-01-2009

Ponad 17 mln euro dla Polski na powroty imigrantów do ich krajów

„Wprowadzając w życie działania przewidziane programem wieloletnim, Polska poprawi warunki powrotu różnych kategorii imigrantów powracających do swoich krajów i wzmocni współpracę z innymi państwami członkowskimi. W konsekwencji przyczyni się do rozwoju zintegrowanego i wyważonego systemu zarządzania powrotami” – przewiduje Jacques...

„Błękitna karta” dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów

Jak podała Komisja Europejska w komunikacie w ciągu następnych dwóch dekad, w unii zabraknie dwudziestu milionów wykwalifikowanych pracowników – zwłaszcza w dziedzinie inżynierii i technologii komputerowych. Posłowie chcą ułatwić podjęcie pracy specjalistom z państw trzecich. System Europejskiej Błękitnej Karty, inicjatywy...
Gospodarka 25-08-2008

Komisarz Huebner z marszałkami o roli regionów w realizacji unijnych inwestycji

 „Realizacja programów na lata 2007-2013 w polskich regionach jest obecnie w szczytowej fazie. Przyjechałam wysłuchać marszałków i wesprzeć ich w przygotowaniach do przyszłych wyzwań. Wysoka jakość zdolności administracyjnych, właściwy wybór i sprawne tworzenie projektów oraz ścisłe przestrzeganie prawa UE to...

Unijne stolice muszą poprawić komunikację z obywatelami

W przemówieniu wygłoszonym podczas dorocznej konferencji Paula Henriego Spaaka, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich (AEJ), wiceprzewodnicząca komisji odpowiedzialna za kwestie stosunków instytucjonalnych i strategię komunikacyjną Margot Wallström, podkreśliła nieustanne znaczenie tak zwanego „Planu D” władz wykonawczych unii w kwestii komunikacji,...

Eurobarometr: racjonalny euroentuzjazm Polaków

Dwie trzecie Polaków (65 proc.) uważa, że członkostwo w UE jest „czymś dobrym”; ¾ (77 proc.) – że kraj skorzystał na członkostwie. W obydwu tych kwestiach odsetek badanych zmniejszył się w ostatnim półroczu o 6 proc., jednak w tym samym...

Parlament Europejski chce uczynić unijną pomoc zagraniczną bardziej widoczną

Podczas przemówienia w komisji spraw zagranicznych we wtorek (15 lipca) komisarz Ferrero-Waldner stwierdziła, że problem widoczności unijnych działań w zakresie pomocy międzynarodowej przedstawia się odmiennie w różnych przypadkach. W niektórych z nich otwarte czytelne oznakowanie jest zwyczajnie niemożliwe, np. w Iraku,...
Gospodarka 01-08-2008

Rośnie liczba nadużyć finansowych związanych z wykorzystaniem funduszy

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące roku 2007 wykazało, że mimo zmniejszenia we wszystkich zakresach „liczby zgłoszonych nieprawidłowości“ ich „szacunkowa wartość wzrosła we wszystkich sektorach“.  Najbardziej wyrazisty przykład tego stanu rzeczy związany jest z rolnictwem. Zanotowano tam wprawdzie zmniejszenie liczby nieprawidłowości o...
Gospodarka 28-07-2008

Brak jednomyślności w sprawie kar dla pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów

Unijne państwa śródziemnomorskie popierają srogie kary dla pracodawców zatrudniających nielegalnych imigrantów. Nałożenia sankcji karnych na takich przedsiębiorców domagał się zwłaszcza minister spraw wewnętrznych Włoch Roberto Maroni, którego kraj przyjął właśnie ustawę umożliwiającą skazywanie nielegalnych emigrantów na karę pozbawienia wolności.Z kolei...