: Regionálna politika

Polacy solidarni z uchodźcami

Tylko w 2014 roku przybyło prawie 11 mln (10,7 mln) uchodźców. Największy odsetek uchodźców przebywa obecnie w Libanie: aż jedną czwartą wszystkich mieszkańców stanowią tam uchodźcy z Syrii. Natomiast najwięcej uchodźców jest dziś w Pakistanie – 1,6 mln. Największym powodzeniem jako...

Elektrownia w Opolu będzie jednak rozbudowywana?

Wicepremier Janusz Piechociński przekonywał w piątek, że inwestycja jest potrzebna polskiej gospodarce, a Krzysztof Kilian – prezes Polskiej Grupy Energetycznej (która miała budować dwa nowe bloki na węgiel kamienny, ale  na początku kwietnia wycofała się z tej inwestycji) – że...

Bezpieczeństwo energetyczne a bezpieczeństwo zdrowotne

Nakreśla on bowiem śmiałą, ale realną w tak długim horyzoncie czasowym, wizję przyszłości Europy bez paliw kopalnych lub z ich nieznacznym udziałem. Czy rzeczywiście? Uczestnicy zorganizowanej przez Koalicję Klimatyczną konferencji „Polska 2050 – węgiel a gospodarka niskoemisyjna” próbowali znaleźć odpowiedź...

Energia – biznes i polityka

Słowo „energia” bywa ostatnio odmieniane przez wszystkie przypadki nie tylko w Krynicy. Jak Unia Europejska długa i szeroka wszyscy mówią dziś o energii, efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii. Kto zatem zarządza europejską polityką w dziedzinie energii, a kto na nią...

Eksperci: CCS znacząco podnosi koszt energii elektrycznej i zagraża polskiej energetyce

Tymczasem Komisja Europejska traktuje instalacje CCS, jako warunek dalszego funkcjonowania elektrowni węglowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednak mimo że  Komisja Europejska dofinansowuje sześć pilotażowych projektów CCS, to – jak przyznał w czasie zeszłotygodniowej wizyty w Polsce komisarz UE ds....

Komisja Europejska na rzecz skuteczniejszej ochrony uchodźców

W opinii wiceprzewodniczącego KE, komisarza odpowiedzialnego za przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Jacquesa Barrota, Komisja czyni w ten sposób „istotny krok w kierunku wykazania w konkretnej formie solidarności z państwami trzecimi goszczącymi dużą liczbę uchodźców”. Inicjatywa ta dotyczy bowiem –...
Gospodarka 19-02-2009

Nowy urząd ds. koordynacji współpracy azylowej w UE

Dokument ten został przygotowany w odpowiedzi na wniosek Rady Europejskiej i stanowi część paktu o imigracji i azylu. Urząd ma ponadto sprzyjać wzajemnemu zbliżeniu różnych praktyk krajowych i współuczestniczyć w harmonizacji obowiązujących w UE zasad w dziedzinie prawa do azylu....
Gospodarka 28-01-2009

Raport: Walka ze zmianami klimatu tańsza niż sądzono

McKinsey szacuje, że aby do 2020 roku obniżyć poziom emisji o 30 proc. trzeba byłoby w tym czasie zainwestować na całym świecie 530 miliardów euro. Dzięki temu udałoby się zapobiec niebezpiecznym skutkom globalnego ocieplenia. Do roku 2030 należałoby zainwestować łącznie 810 miliardów euro, aby...
Gospodarka 05-11-2008

Piebalgs chce ogólnounijnego urzędu regulacji energetyki

W rozmowie opublikowanej w niedzielę przez hiszpański dziennik „ABC“ Pielbags stwierdził, że z obecnego kryzysu finansowego powinniśmy wyciągnąć naukę na przyszłość, iż wzrost konkurencji w branży energetycznej jest konieczny. Komisarz podkreślił, że ponieważ w Europie istnieją głównie gigantyczne koncerny energetyczne,...
Gospodarka 04-11-2008

Grupa Wyszehradzka o pakiecie energetyczno–klimatycznym

Polska chciałaby opóźnić realizacje ambitnych planów UE, które zakładają m. in. redukcję emisji CO2 o 20 proc. do 2020 roku  i sprzedaż wszystkich praw do emisji w energetyce na specjalnych aukcjach już od 2013 roku. Premierzy Polski, Węgier, Czech, Słowacji,...

Eurodeputowani o rosnących cenach energii

Według europosłów UE powinna objąć główną rolę w dialogu z największymi dostawcami surowców energetycznych. W przyjętej w ubiegłym tygodniu rezolucji Parlament Europejski zwraca uwagę na konieczność obniżenia zapotrzebowania na energię i wzywa do propagowania odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej,...