reforma UE – EURACTIV.pl https://www.euractiv.pl Unia Europejska – najnowsze wiadomości, analizy, wywiady Tue, 25 Jun 2019 04:54:34 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 https://www.euractiv.pl/wp-content/uploads/sites/6/2017/03/cropped-ea_favicon_32x32-32x32.png reforma UE – EURACTIV.pl https://www.euractiv.pl 32 32 Prezydent Duda: UE powinna być bardziej demokratyczna https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/prezydent-duda-ue-powinna-byc-bardziej-demokratyczna/ https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/prezydent-duda-ue-powinna-byc-bardziej-demokratyczna/#respond Tue, 25 Jun 2019 04:54:34 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=67976 Prezydent Andrzej Duda oświadczył wczoraj w Ostrowie Wielkopolskim, że Unia Europejska powinna się reformować, żeby być bardziej demokratyczna. Podkreślił przy tym, że Polska musi być coraz silniejsza, żeby liczyli się z nią w Europie i na świecie.

 

“Unia powinna się reformować, żeby być skuteczniejsza, lepsza, bardziej przyjazna mieszkańcom Europy, bo przecież takie jest oczekiwanie zwykłych ludzi – to musi być bardziej demokratyczna” – powiedział Andrzej Duda. Podkreślił jednak także, że “po to, by żebyśmy byli rzeczywiście silni – i w europejskiej polityce, i na europejskim rynku, i na światowych rynkach – coraz silniejsza musi być Polska”.

Kierunki debaty nad reformą instytucji UE nowej kadencji – analiza PISM

Proces brexitu ożywił debatę nad reformą unijnych instytucji. Opinie co do kierunku tych zmian są jednak podzielone. O ile część europejskiej klasy politycznej postrzega wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE jako okazję do wzmocnienia ponadnarodowego wymiaru jej instytucji, o tyle inni …

Trzeba wzmacniać demokratycznie wybraną reprezentację państw UE

W przemówieniu do mieszkańców wyjawił też, że jegoosobistym przekonaniem i marzeniem” jest wzmocnienie takich unijnych instytucji jak Rada Europejska i Parlament Europejski. “Bo tam jest nasza demokratycznie wybrana reprezentacja i to one powinny mieć w Unii jak największa siłę, jak i parlamenty narodowe. Dlatego że ludzie chcą wiedzieć, że w ich sprawach decydują ci, których oni wybrali” – argumentował podkreślając, że jest to “jedna z najważniejszych, absolutnie podstawowych spraw”.

Prezydent Duda o reformie sądownictwa w Polsce i niedosycie demokracji w UE

Prezydent Duda domagał się w Berlinie, by w Europie nie próbowano negować prawa Polski do głosu i tłumaczył potrzebę reformy sądownictwa, w tym konieczność zmiany pokoleniowej w SN. Zwrócił także uwagę na “niedosyt demokracji” w UE jako możliwą przyczynę brexitu.

UE powinna być lepsza, skuteczniejsza i bardziej przyjazna Europejczykom

Zdaniem polskiego prezydenta konieczna reforma UE, musi prowadzić bardziej demokratycznej wspólnoty. “Tego dzisiaj należy wymagać od europejskich instytucji i polityków. Jestem przekonany, że taki też będzie głos naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim” – oświadczył.

Polska musi być coraz silniejsza

Prezydent  zwrócił także uwagę na potrzebę wzmocnienia naszego kraju podkreślając, że jest to konieczne, by liczyć się w europejskiej polityce oraz na europejskim i światowym rynku. “To jest podstawowy wymóg. Musimy być coraz mocniejszym społeczeństwem i musimy mieć coraz lepsze, coraz sprawniej działające, coraz silniejsze państwo. Tylko z takim państwem będą liczyli się w Europie i na świecie. I tylko takie państwo ma szansę przetrwać wszystkie problemy i zawieruchy dziejowe, jakie być może jeszcze przyjdą” – przekonywał Duda. “Bo przecież wszyscy znamy historię, wiemy, jaka ona była i – być może – w przyszłości też będzie trudniej”- uprzedzał.

“Potrzebujemy Polski demokratycznej, ale potrzebujemy Polski, której władze są wyczulone na potrzeby obywateli. Ja taką politykę chcę realizować” – zapewniał prezydent w poniedziałkowym wystąpieniu w Ostrowie Wielkopolskim.

Reforma WPR: Wiedeń przekazuje pałeczkę Bukaresztowi

Austriacka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej przyczyniła się do postępów w debacie na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Od początku przyszłego roku rolę Austrii przejmuje Rumunia.
 

Z początkiem nowego roku Austria przekaże rotacyjną prezydencję w Radzie UE w ręce Bukaresztu. …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/prezydent-duda-ue-powinna-byc-bardziej-demokratyczna/feed/ 0
Co przyniosą największe konsultacje społeczne w historii Europy? https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/co-przyniosa-najwieksze-konsultacje-spoleczne-w-historii-europy/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/co-przyniosa-najwieksze-konsultacje-spoleczne-w-historii-europy/#respond Thu, 25 Apr 2019 05:13:30 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=65264 W wyniku największych konsultacji w historii Europy obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej wybrali 10 najważniejszych zadań, których realizacja pozwoli na najbardziej pożądane ich zdaniem zmiany we Wspólnocie. Aż cztery związane są z ochroną środowiska, ale znalazły się też wśród nich kwestie ochrony zdrowia, podatków, edukacji czy praw pracowniczych.

 

Obecnie stanowią one Program obywatelski, dyskutowany z udziałem organizacji społecznych i partii politycznych ze wszystkich państw UE przed zbliżającymi się wyborami do PE.

IPSOS: Walka ze zmianami klimatu ważna dla wyborców w całej Europie

Aż 77 proc. potencjalnych wyborców uważa walkę z globalnym ociepleniem za ważne kryterium przy podejmowaniu decyzji o tym, na kogo głosować w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, wynika z sondażu przeprowadzonego przez IPSOS Mori.
 

W ciągu ostatnich miesięcy miliony młodych …

Konsultacje WeEuropeans

Od 4 lutego do 15 marca WeEuropeans przeprowadziło największe konsultacje obywatelskie w historii Europy. Odbywały się one w mediach społecznościowych, bezpośrednio na stronach internetowych partnerów medialnych inicjatywy oraz na stronie internetowej WeEuropeans.eu. Udział w nich mógł wziąć każdy odpowiadając na pytanie: „Jakie konkretne kroki możemy podjąć, aby odrodzić Europę?”, zgłaszając własne propozycje lub głosując nad zgłoszonymi już wcześniej przez obywateli państw UE.

W pierwszej fazie projektu uczestnicy zgłaszali pomysły, których łącznie napłynęło ok. 30 tys. Potem we wszystkich z 27 państw UE odbyło się głosowanie, w wyniku którego powstały listy 10 najczęściej zgłaszanych propozycji w każdym z nich. W ten sposób zebrano 270 pomysłów, które w kolejnym etapie poddano ogólnounijnemu głosowaniu.

Propozycje wybrane w każdym z państw członkowskich zostały przetłumaczone, by umożliwić głosowanie wszystkim Europejczykom. Informacja o konsultacjach trafiła do 38 mln osób, z których 1,7 mln wzięło w nich udział oddając 11,3 mln głosów. O sukcesie zgłoszonych propozycji miało decydować to, jak szeroki konsensus osiągną wśród mieszkańców kontynentu.

Minister Bartosz Cichocki: Państwa członkowskie powinny być liderami reformy UE

Polskie władze na Unię „narzekają” nieporównywalnie mniej niż władze wielu innych państw członkowskich – powiedział EURACTIV.pl Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie o przyszłości – ale też teraźniejszości – integracji europejskiej.
 

Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl: Co Pan Minister myśli o koncepcjach …

10 najpopularniejszych propozycji

Pierwszym wyborem Europejczyków okazała się propozycja Mary, 69-letniej emerytki z Holandii, która uważa, że należy ustanowić ogólnoeuropejski program recyklingu, bo surowce należy wykorzystywać ponownie, a nie marnować. Drugie miejsce zajęło zgłoszenie Alessandro, 23-letniego studenta z Włoch, którego zdaniem należy uniemożliwić przestępcom (np. podatkowym) pracę w sektorze publicznym lub kandydowanie w jakichkolwiek wyborach w Europie.

Trzecim najczęściej wskazywanym działaniem okazało się prowadzenie odpowiedzialnej gospodarki leśnej i odtwarzanie lasów liściastych w Europie. Zgłosiła je Anna, 48-letnia pracowniczka logistyki z Irlandii, gdyż jej zdaniem należy sadzić pięć drzew w miejsce jednego ściętego. Czwarte zgłosił Jules, 24-letni student z Belgii, którego zdaniem należy ukrócić czasowe zwolnienia podatkowe dla korporacji międzynarodowych, bo podatki należy odprowadzać w kraju prowadzenia działalności.

Zdaniem Gheorghe-Adriana, 25-letniego doktoranta z Rumunii, należy inwestować w edukację i badania naukowe (piąta pozycja w obywatelskim głosowaniu), a Andriane, 57-letni emeryt z Grecji zaproponował, by chronić prawa pracownicze we wszystkich państwach UE. (szóste miejsce). Natomiast według Reinholda ze Szwecji, 52-letniego ojca czwórki dzieci, należy ujednolicić ograniczenia w stosowaniu chemikaliów, zwłaszcza w przemyśle spożywczym. (pozycja siódma).

Ósme miejsce zajęła propozycja Birute, 28-letniej konsultantki biznesowej z Litwy, która uważa, że należy wspierać realizację projektów na rzecz energii odnawialnej w miastach. Na dziewiątym znalazło się zgłoszenie Salvadora, 49-letniego concierge`a z Hiszpanii, którego zdaniem należy zapewnić dostęp do zrozumiałych i przejrzystych informacji dotyczących wszystkich projektów i porozumień w UE. Dziesiątkę zamyka propozycja zgłoszona przez Nadejdę, 77-letnią redaktor naczelną z Bułgarii dotycząca zapewnienia opieki medycznej każdemu obywatelowi UE we wszystkich państwach członkowskich poprzez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Więcej pieniędzy z polityki spójności po 2020 r. na służbę zdrowia

Komisarze Corina Crețu i Vytenis Andriukaitis spotkali się dziś z pracownikami służby zdrowia, aby rozpocząć debatę na temat przyszłych inwestycji UE w dziedzinie zdrowia w ramach polityki spójności na lata 2021–2027.
 

Przy okazji spotkania przy okrągłym stole, które odbyło się dziś …

Polskie wybory

W krajowym etapie swoje pomysły na przyszłość Europy zgłosili także obywatele Polski. Wśród ich propozycji znalazły się takie kwestie jak: zaprzestanie wspierania antydemokratycznych organizacji islamskich, kwestionujących europejskie tradycje i wartości liberalne; promocja samodoskonalenia, przedsiębiorczości i działanie na rzecz poprawy sytuacji młodych Europejczyków; pomoc innym państwom UE w sytuacjach kryzysowych, np. podczas pożarów w Szwecji; ujednolicenie wykazu gatunków chronionych w całej UE, co pozwoli chronić gatunki wędrowne; zwiększenie nakładów na edukację, bo lepiej wykształcone społeczeństwa są mniej podatne na manipulacje, a także dofinansowanie odnawialnych źródeł energii czy promocja społecznej akceptacji niepełnosprawności.

KE wspiera niepełnosprawnych

Komisja Europejska poinformowała w środę (2 grudnia), że chce wprowadzić wspólne europejskie standardy, jeżeli chodzi o dostęp dla osób niepełnosprawnych do wybranych produktów i usług. Mają one ujednolicić zróżnicowane normy poszczególnych państw członkowskich.KE podkreśliła, że jej dyrektywa może pomóc 80 mln …

Dauchez: Powinien zmienić się model europejskiego polityka

Alex Dauchez, szef obywatelskiej platformy Make.org, która przeprowadziła badanie zwrócił uwagę, że Polacy byli jednymi z najrzadziej zgłaszających swoje propozycje (zrobił to jedynie jeden procent polskich uczestników badania, wobec unijnej średniej wynoszącej 2,3 proc., a zwłaszcza wobec najbardziej aktywnych Włochów i Francuzów – odpowiednio 3,4 i 3,8 proc.).

Prezes Make.org w rozmowie z Onetem przyznał też, że poszukując kwestii, w stosunku do których w UE panuje ponadnarodowy konsensus, badacze nie spodziewali się, że tym, co najbardziej łączy Europejczyków jest ochrona środowiska. “Myślę, że dwa czy trzy lata temu te wyniki byłyby całkiem inne” – powiedział.

Dauchez poinformował także, że badacze zwrócili się do polityków wszystkich partii startujących w wyborach do PE, żeby ustosunkowały się do obywatelskich propozycji. ”Zwracamy się do ugrupowań we wszystkich krajach, aby jasno określiły, co mają zamiar zrobić w 10 kwestiach, które zwyciężyły w naszym badaniu” – oświadczył zapowiadając przy tym majową kampanię przekonywania Europejczyków, by wybrali kandydatów właśnie ze względu na te propozycje.

Wybory do PE: Na opóźnieniu brexitu zyskują socjaliści i konserwatyści

Parlament Europejski opublikował ostatnią już prognozę dotyczącą tego, jak może wyglądać podział miejsc w nowej kadencji. Po raz pierwszy pod uwagę wzięto Wielką Brytanię, ponieważ niemal wszystko wskazuje na to, że z powodu opóźnienia brexitu zyskają frakcje socjalistów (S&D) oraz …

“To próba odbudowy demokracji w naszych społeczeństwach – niech wyborcy wyznaczą problemy, którymi należy się zająć, a politycy niech przyniosą na nie odpowiedzi” – uważa szef Make.org. Jego zdaniem powinien bowiem zmienić się model europejskiego polityka. “Powinniśmy odejść od modelu polityka, który rysuje przed nami wizje przyszłości do modelu polityka, który po prostu wie jak osiągnąć to, czego chcą ludzie” – uważa Dauchez, który zapowiedział także, że różnicami, które wykazały europejskie konsultacje, badacze zajmą się w kolejnym raporcie, wydanym już po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

WeEuropeans

WeEuropeans jest obywatelską, demokratyczną i bezpartyjną inicjatywą łączącą obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej pod hasłem “Europejczycy weźmy przyszłość we własne ręce”. Została zainaugurowana deklaracją podpisaną przez 150 postaci z różnych środowisk i opublikowaną 15 grudnia 2018 roku, a jej celem jest powszechna mobilizacja obywateli UE bez względu na ich poglądy, by przywrócić im należną pozycję w centrum UE, umożliwiając zmianę Wspólnoty na lepsze. Współzałożycielami projektu WeEuropeans CIVICO Europa i Make.org.

Konsultacje ws. przyszłości UE po Brexicie

Spotkanie na ten temat przywódców 27 państw UE, bo już bez Wielkiej Brytanii, odbędzie się 16 września w Bratysławie, stolicy Słowacji, która w tym półroczu sprawuje unijną prezydencję.Choć za opuszczeniem Unii Brytyjczycy opowiedzieli się w referendum już 23 czerwca, to …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/co-przyniosa-najwieksze-konsultacje-spoleczne-w-historii-europy/feed/ 0
Salvini zwołuje eurosceptyków do Mediolanu https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/salvini-zwoluje-eurosceptykow-do-mediolanu/ https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/salvini-zwoluje-eurosceptykow-do-mediolanu/#respond Thu, 04 Apr 2019 05:13:07 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=64635 W najbliższy poniedziałek w Mediolanie odbędzie się spotkanie prawicowej Ligi i jej europejskich sojuszników z wielu państw Unii Europejskiej – poinformowała wczoraj włoska gazeta “La Stampa”.

 

Wśród zaproszonych nie wymieniła jednak PiSu zwracając uwagę, że wicepremierowi Włoch, ministrowi spraw wewnętrznych i szefowi Ligi Matteo Salviniemu nie udało się zrealizować „marzenia” o „Lidze Lig”, czyli wielkim sojuszu partii z różnych państw UE.

Polska, Węgry, Włochy i Hiszpania wspólnie utworzą frakcję w PE?

Polskie Prawo i Sprawiedliwość, węgierski Fidesz, włoska Liga i hiszpański Vox rozpoczęły rozmowy nt. współpracy na rzecz utworzenia po majowych wyborach nowej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim.

PiS nie dołączył do sojuszu, bo na przeszkodzie stanęła Rosja?

Jako główną przeszkodę w relacjach Ligi z PiS “La Stampa” wymienia sprawę Rosji. Salvini opowiada się bowiem za zniesieniem sankcji nałożonych po aneksji Krymu. „Uważam to za akt niepotrzebny, przeciwskuteczny i za owoc masochizmu politycznego, gospodarczego, ekonomicznego i handlowego” – powtórzył ostatnio. Jednak włoska gazeta poinformowała jednocześnie, że gotowe jest „porozumienie powyborcze” z partią Kaczyńskiego.

Włochy: Czy Rosja sfinansuje Lidze kampanię wyborczą do PE?

Włoski wicepremier i minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini zdementował doniesienia o tym, że kierowane przez niego prawicowe ugrupowanie – Liga – było finansowane przez władze Rosji. Ukryta przy pomocy transakcji paliwowej dotacja miała być wykorzystana podczas kampanii wyborczej do PE.
 

O …

Salvini zamierza przedstawić propozycję reformy UE

Zapowiadając wcześniej poniedziałkowe (8 kwietnia) spotkanie – zresztą również w dzienniku „La Stampa” – przywódca włoskiej Ligi oświadczył, że w Mediolanie będą wszyscy sojusznicy jego ugrupowania przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Salvini nie wymienił co prawda uczestników tego spotkania, ale wyraził nadzieję na połączenie sił takich liderów jak prezes PiS czy premier Węgier stojący na czele partii Fidesz.

„Organizuję wielkie wydarzenie w Mediolanie ze wszystkimi europejskimi sojusznikami Ligi, by zaproponować reformę Unii” – cytują media włoskiego polityka. „Rozmawiałem właśnie z niektórymi europejskimi sojusznikami przez telefon. To pierwszy raz, kiedy do mnie dzwonią, bo chcą przyjechać do Włoch” – zauważył.

Mediolańskie spotkanie ruchów na rzecz nowej Europy narodów

Salvini wyraził również przekonanie, że po wyborach do PE „zakończy się sojusz” Europejskiej Partii Ludowej i socjalistów, a decydującą siłą w zarówno w unijnym zgromadzeniu, jak i w Komisji Europejskiej będą tzw. suwereniści.

„Obecnie jego sojusznicy nie są w tej samej grupie, ale jest nadzieja na to, że połączą się Viktor Orbán z Węgier, Polak Jarosław Kaczyński, Marine Le Pen z Francji, Szwed Jimmie Akesson, Geert Wilders z Holandii, Niemiec Alexander Gauland, Austriak Heinz-Christian Strache” – pisał wtedy włoski dziennik. Przytoczył także słowa Salviniego: „To około dwudziestu ruchów, które razem zaproponują z Włoch nową Europę narodów”.

Liga pod przywództwem Salviniego w ciągu kilku miesięcy od jego wejścia do rządu prawie podwoiła swój kapitał zaufania.  Z 17 proc. głosów, które otrzymała w marcowych wyborach zeszłego roku, dziś cieszy się bowiem poparciem ponad 30 procent Włochów.

Starania o rozszerzenie „granice Europy Narodów”

Według “La Stampy” poniedziałkowe spotkanie w Mediolanie ma służyć szefowi włoskiego MSW i wicepremierowi Włoch w staraniach o rozszerzenie „granic Europy Narodów”, w której już są Marine Le Pen z Francji i wicekanclerz Austrii Heinz-Christian Strache.

Francja: 23-latek na czele kampanii europejskiej skrajnej prawicy

Kierowane przez Marine Le Pen nacjonalistyczne Zgromadzenie Narodowe (NR) ogłosiło, że twarzą ugrupowania w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego będzie 23-letni partyjny rzecznik prasowy Jordan Bardella. NR prowadzi w sondażach przed zaplanowanymi na maj wyborami.
 
Nominację dla Jordana Bardelli ogłosił …

Przystąpienie do sojuszu zadeklarowała także Alternatywa dla Niemiec, której przedstawiciele będą ósmego kwietnia w Mediolanie. “La Stampa” dodaje, że do bloku tworzonego przez Salviniego mają wejść także: Duńska Partia Ludowa i Finowie (dawniej Prawdziwi Finowie).

Apel Salviniego

“Liga zaprasza do Włoch inne europejskie ruchy. Zajęliśmy centralne miejsce jako kraj dzięki temu rządowi” – oświadczył Salvini, który zamierza w poniedziałek wysłać z Mediolanu apel do wszystkich chcących zaangażować się w proces zmieniania  Europy.

Według gazety ma w nim podkreślać wspólne chrześcijańskie korzenie, potrzebę obrony tożsamości narodowej, wyższości konstytucji kraju nad prawami i dyrektywami unijnymi. Ma także wezwać do walki z imigracją i sprzeciwu wobec dystrybucji migrantów między państwami UE oraz wobec dominacji Francji i Niemiec we Wspólnocie.

Następne spotkanie bloku tworzonego przez Salviniego planowane jest za miesiąc – zapowiada „La Stampa”.

Jak dużo w nowym Parlamencie Europejskim zyska skrajna prawica?

W poniedziałek Parlament Europejski opublikował pierwszą prognozę dotyczącą podziału miejsc w nowym PE. Europejska Partia Ludowa oraz Socjaliści i Demokracji tracą większość, zyskuje z kolei skrajna prawica. Włoska Liga będzie miała drugą pod względem wielkości reprezentację zaraz po niemieckim …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/salvini-zwoluje-eurosceptykow-do-mediolanu/feed/ 0
Kolejne spotkanie prezesa PiS z włoską prawicą https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/kolejne-spotkanie-prezesa-pis-z-wloska-prawica/ https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/kolejne-spotkanie-prezesa-pis-z-wloska-prawica/#respond Thu, 04 Apr 2019 05:04:16 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=64631 Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się wczoraj w siedzibie partii z przedstawicielami włoskiego ugrupowania Fratelli d’Italia. Rozmowa z szefową kolejnego odłamu włoskiej prawicy dotyczyła przede wszystkim współpracy między partiami.

 

Z polskiej strony w spotkaniu uczestniczył, poza Jarosławem Kaczyńskim, m.in. europoseł Ryszard Legutko, a partię Fratelli d’Italia reprezentowała szefowa tego ugrupowania Giorgia Meloni.

Tymczasem poprzedni włoski rozmówca lidera PiS – przywódca Ligi i wicepremier Włoch Matteo Salvini organizuje w najbliższy poniedziałek (8 kwietnia) w Mediolanie spotkanie europejskich sojuszników swego ugrupowania. PiSu jednak nie wymienia się wśród zaproszonych.

Salvini w Warszawie: Polska i Włochy będą twórcami nowej równowagi w UE

Wicepremier, minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini przekonywał na konferencji prasowej w Warszawie, że Polska i Włochy będą bohaterami „nowej wiosny europejskiej” i „nowej równowagi” w UE po latach dominacji francusko-niemieckiego tandemu.

Spotkanie PiS-Fratelli d’Italia o wyborach do PE i przyszłej współpracy

Według mediów tematami środowego (3 kwietnia) spotkania były: obecna sytuacja polityczna w Europie, reforma UE i współpraca między obiema partiami. “Rozmowa dotyczyła głównie nadchodzących wyborów do PE i potencjalnej możliwości współpracy po wyborach” – cytują media pragnącego zachować anonimowość rozmówcę PAP zbliżonego do kierownictwa partii.

“Przedstawiciele Fratelli d’Italia liczą, że mimo niekorzystnych dla nich sondaży, ich partii uda się wejść do PE, stąd rozmawiano o potencjalnej współpracy w następnej kadencji” – dodał rozmówca agencji.

Jeszcze w kwietniu wizyta Di Maio

Meloni jest kolejną włoską liderką – po styczniowej wizycie  wicepremiera Włoch, szefa włoskiego MSW i Ligi Matteo Salviniego – która odbyła rozmowy z prezesem PiS. Jeszcze w tym miesiącu  do Polski ma przyjechać ponadto Luigi Di Maio – drugi wicepremier i przywódca Ruchu Pięciu Gwiazd, który przed majowymi wyborami do PE zawarł sojusz z Kukiz’15.

Włoski Ruch Pięciu Gwiazd w sojuszu z Kukiz’15

Lider Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maio zaprezentował w Rzymie nowy sojusz przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Według Di Maio może on stać się języczkiem u wagi w przypadku braku samodzielnej większości Europejskiej Partii Ludowej oraz Socjalistów i Demokratów.
 

W …

Meloni: Okazja do rozmów o przyszłych scenariuszach i sojuszach

Zapowiadając w zeszłym tygodniu swoją wizytę w Warszawie liderka skrajnie  prawicowej partii Fratelli d’Italia podkreśliła, że rozmowa z prezesem PiS “będzie okazją do tego, by porozmawiać o przyszłych scenariuszach i sojuszach w Europie”. Przypomniała przy tym, że jej ugrupowanie przystąpiło do tej samej frakcji w PE, do której należy Prawo i Sprawiedliwość, czyli do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

W informacji umieszczonej na stronie internetowej kampanii przed wyborami do PE Giorgia Meloni dodała, ta „rodzina europejska może zbudować sojusz począwszy od Europejskiej Partii Ludowej” z premierem Węgier Viktorem Orbanem i kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem – dzięki czemu jej zdaniem „bardziej przesunie się ona na prawo” – aż po „populistów” z Ligi Matteo Salviniego i Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Włoscy posłowie popierają Orbana

Włoski parlament, czyli Izba Deputowanych, przyjął projekt uchwały autorstwa koalicji Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi o poparciu dla Węgier w związku z głosowaniem w Parlamencie Europejskim, który zgodził się na uruchomienie wobec Węgier art. 7 traktatu o Unii Europejskiej.
 

Uchwała stwierdza …

PiS odrzuciło ofertę Salviniego?

Odnosząc się natomiast do propozycji Salviniego przedstawionej w styczniu Kaczyńskiemu, by razem z nim utworzyć wspólną grupę, Meloni stwierdziła, że jej zdaniem “nie ma gotowości ze strony konserwatystów”.

Do usiłowań lidera Ligi o utworzenie wspólnego frontu eurosceptyków nawiązał w środę również włoski dziennik „La Stampa” przypominając spotkanie Salvini-Kaczyński, podczas którego wicepremier Włoch starał się przekonać prezesa PiS, by „przyłączył się do suwerenistów i nacjonalistów”. „Koniec końców nic się nie udało. Polacy trzymają się Konserwatystów, w których są Fratelli d’Italia” – konstatuje „La Stampa”.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/kolejne-spotkanie-prezesa-pis-z-wloska-prawica/feed/ 0
Salvini w Warszawie: Polska i Włochy będą twórcami nowej równowagi w UE https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/salvini-w-warszawie-polska-i-wlochy-beda-tworcami-nowej-rownowagi-w-ue/ https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/salvini-w-warszawie-polska-i-wlochy-beda-tworcami-nowej-rownowagi-w-ue/#respond Thu, 10 Jan 2019 08:33:21 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=60233 Wicepremier, minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini spotkał się w Warszawie nie tylko z Jarosławem Kaczyńskim, ale również z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim oraz premierem Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami spotkań była przyszłość UE oraz bezpieczeństwo.

 

Matteo Salvini przyjechał wczoraj (9 stycznia) do Polski z jednodniową wizytą na zaproszenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Zdaniem włoskiego wicepremiera, Warszawa i Rzym powinny tworzyć w Europie „nową równowagę” po latach dominacji osi francusko-niemieckiej. Według Salviniego będzie to oznaczać odrodzenie „prawdziwych europejskich wartości: mniej finansów, mniej biurokracji, więcej pracy i więcej rodziny, a przede wszystkim więcej bezpieczeństwa”.

Mission impossible

Joachim Brudziński zapewniał po spotkaniu z Salvinim, że Polska i Włochy są integralną częścią UE i nie zamierzają jej opuszczać, chcą natomiast mieć “wpływ na to, jak nasz wspólny europejski dom będzie wyglądał”. “Chcemy dbać o bezpieczeństwo Unii i naszych obywateli, a także reformować ją tak, żeby była bliższa obywatelom” – zadeklarował. “A tym, którzy być może chcieliby, albo mają nadzieję, by nas umiejscowić na pozycjach skrajnych, antyeuropejskich, możemy powiedzieć tylko tyle: jest to mission impossible” – uprzedził szef polskiego MSWiA.

"Śmiertelnie poważne" zagrożenie polexitem?

W ocenie szefa Rady Europejskiej mamy do czynienia ze “śmiertelnie poważnym” zagrożeniem wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej. Donald Tusk podkreślił wczoraj (5 listopada) w Warszawie, że nie musi to być wynikiem intencjonalnego działania obecnych władz.

Resort poinformował natomiast w komunikacie, że podczas środowego spotkania omówiono problemy związane z migracją, bezpieczeństwem obu państw i całej Europy, a także kwestie współpracy m.in. wspólnych działań policji.

MSWiA cytuje również ministra Brudzińskiego, który zwrócił uwagę, że zarówno Polska, jak i Włochy są granicznymi państwami UE więc zmagają się z tymi samymi wyzwaniami i mają podobne doświadczenia. Dodał, że oba kraje opowiadają się za wzmocnieniem ochrony granicy zewnętrznej Wspólnoty i pogłębieniem współpracy z państwami pochodzenia i tranzytu migrantów.

“Państwa muszą być w stanie chronić własne granice i własnych obywateli, bez ingerencji z zewnątrz” – wtórował mu włoski wicepremier. “Ja, jako minister, nigdy nie zgodzę się na przyjmowanie następnych imigrantów” – uprzedził dodając, że trzeba  przyspieszyć trwający już w Europie proces deportacji.

Salvini: islamscy terroryści prawdziwym zagrożeniem dla Europy

Włoski wicepremier Matteo Salvini stwierdził, że zagrożeniem dla Europy nie są populiści, ale islamscy terroryści. W trakcie spotkania wyborczego w Abruzji jako priorytet UE wskazał „obronę granic, tradycji i bezpieczeństwa”.
 

„Mówią, że w Europie populiści stanowią zagrożenie. Czy populiści kogoś kiedykolwiek …

Spotkanie Salvini-Morawiecki

Salvini spotkał się również z premierem Mateuszem Morawieckim, jednak po zakończeniu rozmowy nie odbyła się konferencja prasowa. KPRM również nie wydała żadnego komunikatu. Jedynie włoski wicepremier ocenił rozmowę jako “doskonałą”. Rozmawialiśmy o wielu ważnych, łączących nas kwestiach. “Chciałbym, aby powstała oś włosko-polska” – podkreślił Salvini.

Ponadto rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała Polskiemu Radiu, że krótka rozmowa polityków dotyczyła stosunków dwustronnych, również w ramach UE. “Premierzy zgodzili się, że w Unii Europejskiej nie może być miejsca na podwójne standardy, ani na różne traktowanie państw członkowskich przez instytucje unijne” – przekazała. Dodała, że rozmowa włoskiego wicepremiera z polskim premierem dotyczyła również stosunków gospodarczych i współpracy z obu państw.

Juncker: różnice w jakości żywności między Europą Wschodnią i Zachodnią są "niedopuszczalne"

Komisja Europejska włącza się aktywniej w kwestię różnicy w jakości żywności między państwami Europy Zachodniej i Wschodniej. Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker wezwał producentów do równego traktowania wszystkich państw członkowskich.

Rozmowy di Maio-Kukiz

Tymczasem w przeddzień wizyty Salviniego w Polsce z innym wicepremierem Włoch i liderem Ruchu Pięciu Gwiazd Luigim di Maio spotkał się lider ruchu Kukiz’15 Paweł Kukiz. Po spotkaniu polski polityk poinformował, że mowa była „o podobieństwach i różnicach programowych oraz o wspólnych planach”.

“Przesyłam pozdrowienia od lidera Ruchu 5 Gwiazd, wicepremiera Włoch Luigiego di Maio” – napisał Paweł Kukiz na facebooku podkreślając, że jest to kolejne spotkanie obu polityków w ostatnich tygodniach. “Rozmawialiśmy o podobieństwach i różnicach programowych oraz o wspólnych planach. W najbliższych tygodniach kolejne dobre wieści” – poinformował Kukiz. Nie chciał jednak zdradzić, czego mają one dotyczyć, ani jakie są wspólne plany obu ugrupowań.

Wspólne spojrzenie na UE i demokrację bezpośrednią

Szef Kukiz`15 wyjaśnił natomiast, że jego ugrupowanie od miesięcy prowadzi programowe rozmowy z różnymi ugrupowaniami europejskimi, zwłaszcza właśnie z włoskim  z Ruchem Pięciu Gwiazd. “Im dłużej trwają, tym więcej wspólnych tematów znajdujemy, np. ws. wspólnego spojrzenia na Unię Europejską” – powiedział w rozmowie z wPolityce.pl.

“Wymieniamy się doświadczeniami. Dziś rozmawialiśmy przede wszystkim o demokracji bezpośredniej, o współuczestniczeniu obywateli, narodu w sprawowaniu władzy” – przytoczył TVN24 wypowiedź Kukiza po wtorkowych rozmowach. Polski polityk zwrócił też uwagę, że we Włoszech m.in. pod naciskami Ruchu Pięciu Gwiazd utworzono ministerstwo ds. demokracji bezpośredniej.

Luigi Di Maio – nowy lider Ruchu Pięciu Gwiazd

Populistyczny, choć liberalny włoski Ruch Pięciu Gwiazd (M5S) przewodzi w sondażach przed przyszłorocznymi wyborami, nieznacznie wyprzedzając centrolewicową Partię Demokratyczną. Nominowany na lidera M5S na czas kampanii wyborczej ten bardzo młody polityk może zatem zostać przyszłym premierem Włoch.

Podkreślił przy tym, że takiej właśnie “instytucji, trendu” bardzo brakuje w naszym kraju. Dlatego – tłumaczył – polscy obywatele nie mają “żadnego instrumentu, który mógłby np. nazbyt autorytarną władzę przyhamować, a nazbyt opieszałą władzę przyspieszyć – czyli referendum”. W ocenie Kukiza, który od lat zabiega o upowszechnienie instytucji referendum, obecnie ma ona w Polsce „charakter teoretyczny”. Lider Kukiz`15 przekazał również, że rozmowa z di Maio dotyczyła m.in. pojęć “lewica” i “prawica”, które obaj politycy uznali za archaiczne, bo – jak uzasadnił – “te wszystkie podziały już jakiś czas temu umarły”. Zapowiedział ponadto dalszy dialog z Ruchem Pięciu Gwiazd.

Dwugłos di Maio-Salvini ws. imigrantów

Ruch ten współtworzy koalicję rządową we Włoszech z prawicową Ligą Matteo Salviniego. Dotychczas obaj liderzy raczej nie ujawniali rozbieżności w poglądach, ale ostatnio okazało się, że w kwestii imigrantów mają odmienne zdanie.

„Musimy przynajmniej przyjąć kobiety i dzieci, dać przykład Europie” – cytują media di Maio. Lider Ruchu Pięciu Gwiazd odniósł się w ten sposób do sytuacji 49 uchodźców zablokowanych na dwóch statkach bezskutecznie oczekujących, by przyjęło ich którekolwiek z państw członkowskich UE. „Biskup, piosenkarz, piłkarz mogą mówić, co chcą, ale ja odpowiadam przed 60 milionami Włochów, którzy oczekują, że do ich kraju nie zostanie wpuszczony ktoś, kto nie ma do tego prawa” – stanowczo zareagował szef MSW i przywódca Ligi. Ostatecznie decyzję o przyjęciu imigrantów wydała Malta.

Utonęło tysiące migrantów, a przed uratowanymi Europa zamyka porty

Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) w zeszłym roku w Morzu Śródziemnym utonęło 2 262 migrantów. Tymczasem prawie 50 uratowanych osób czeka na dwóch ratunkowych statkach aż któreś z europejskich państw pozwoli przybić im do swojego portu.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/salvini-w-warszawie-polska-i-wlochy-beda-tworcami-nowej-rownowagi-w-ue/feed/ 0
Spotkanie Duda-Merkel w Berlinie https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/spotkanie-duda-merkel-w-berlinie/ https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/spotkanie-duda-merkel-w-berlinie/#respond Wed, 24 Oct 2018 00:46:24 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=57336 Prezydent Andrzej Duda i kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiali wczoraj (23 października) w Berlinie “w cztery oczy” o sytuacji wewnętrznej w obu krajach, relacjach euroatlantyckich, przyszłości UE oraz Ukrainie i polityce klimatycznej – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.

 

Szczegóły 45-minutowego spotkania przekazał dziennikarzom szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W jego ocenie rozmowa była „gęsta tematycznie”.

Sytuacja polityczna

Pierwszym tematem, jaki Angela Merkel i Andrzej Duda poruszyli we wtorkowej rozmowie przywódców w berlińskim Urzędzie Kanclerskim, była obecna sytuacja polityczna Polski i Niemiec. “Przywódcy rozmawiali m.in. na temat przyszłości polityki niemieckiej w związku z sekwencją wyborczą w kraju” – wyjaśnił Szczerski.

Bawaria: Trwa montowanie koalicji po wyborach lokalnych

Rządzący niepodzielnie Bawarią od 1957 r. chadecy z CSU utracili po niedzielnych (14 października) wyborach lokalnych samodzielną większość w regionalnym parlamencie – landtagu. Zajęli jednak pierwsze miejsce z dużą przewagą nad innymi partiami. Rozpoczęły się zatem wstępne rozmowy z potencjalnymi …

Reforma UE

Część rozmowy poświęcona była również m.in. problematyce Unii Europejskiej i jej reform, w tym konieczności dostosowania UE do nowych wyzwań, także w działaniach unijnych instytucji. “Rozmówcy zgodzili się co do tego, że każda reforma Europy musi odbywać się za zgodą i z udziałem obywateli, w demokratycznym dyskursie i w granicach prawa” – przekazał prezydencki  minister.

Kierunki debaty nad reformą instytucji UE nowej kadencji – analiza PISM

Proces brexitu ożywił debatę nad reformą unijnych instytucji. Opinie co do kierunku tych zmian są jednak podzielone. O ile część europejskiej klasy politycznej postrzega wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE jako okazję do wzmocnienia ponadnarodowego wymiaru jej instytucji, o tyle inni …

Relacje UE-USA

Polski prezydent i kanclerz Niemiec omówili również stan relacji UE-USA. “Prezydent podzielił się swoimi wnioskami z ostatniej wizyty w Białym Domu oraz z późniejszej, w Nowym Jorku” – poinformował Krzysztof Szczerski i dodał, że relacje polsko-amerykańskie są dla strony niemieckiej „szczególnie interesujące”.

Andrzej Duda i Donald Trump o obronności i energetyce

Zarówno Andrzej Duda, jak i Donald Trump podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach w Waszyngtonie dużo mówili o współpracy w kwestii bezpieczeństwa. Uznali także budowę gazociągu Nord Stream 2 za zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy.
 
Andrzej Duda spotkał się wczoraj w Białym …

Sytuacja Ukrainy

Rozmowa prezydenta Dudy i szefowej niemieckiego rządu dotyczyła także kwestii Ukrainy. “To jest oczywisty obszar zainteresowań obydwu krajów” – podkreślił minister. Dodał, że przywódcy rozmawiali o dalszym „zakorzenianiu” polityki ukraińskiej w polityce europejskiej.

Ukraina z nowym programem pomocowym od MFW

Ukraina i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wstępnie uzgodniły nowy program finansowania, który zastąpi program rozszerzonego finansowania kończący się w 2019 roku – poinformował Fundusz. Wcześniej Kijów zgodził się na podwyżkę o 23,5 procent ceny gazu dla odbiorców indywidualnych.
 

Program jest rozłożony …

Polityka klimatyczna

Szczerski przypomniał też, że Polska będzie gospodarzem grudniowej konferencji klimatycznej w Katowicach. “Polska jest zainteresowana tym, by konferencja przyniosła odpowiedni skutek, który zagwarantuje sprawiedliwą i odpowiedzialną politykę dostosowania gospodarek krajów uczestniczących w tym procesie do wymogów klimatycznych” – powiedział. Zwrócił przy tym uwagę, że prezydent zabiegał o wsparcie niemieckie dla polskiego modelu sprawiedliwego podziału obciążeń między krajami.

Gospodarze szczytu klimatycznego robią wszystko wbrew zaleceniom ekspertów

Wygaszanie elektrowni węglowych, rozwój OZE, ochrona lasów i redukcja emisji CO2 to cele szczytu klimatycznego w Katowicach – wyliczali światowi politycy na poprzedzającym je spotkaniu. Ale my mamy problem: OZE stoi w miejscu, w Ostrołęce zaczyna się budowa bloku węglowego, …

Według ministra, Andrzej Duda ocenił rozmowę z kanclerz Niemiec jako „bardzo dobrą”. “Taką, która pokazała partnerstwo polsko-niemieckie, czyli potrzebę wzajemnej wymiany informacji, opinii, ocen i planów na przyszłość” – podsumował Szczerski.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/spotkanie-duda-merkel-w-berlinie/feed/ 0
Prezydent i premier o polskiej polityce zagranicznej na naradzie ambasadorów https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/prezydent-i-premier-o-polskiej-polityce-zagranicznej-na-naradzie-ambasadorow/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/prezydent-i-premier-o-polskiej-polityce-zagranicznej-na-naradzie-ambasadorow/#respond Mon, 02 Jul 2018 23:08:39 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=53261 Prezydent Andrzej Duda podkreślił wczoraj (2 lipca) na spotkaniu z polskimi ambasadorami, że UE bez Polski nie ma przyszłości i polskiej wizji Europy należy się szacunek. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał zaś dyplomatów, że celem polityki zagranicznej jest poprawa sytuacji życiowej Polaków.

 

W poniedziałek szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zainaugurował tegoroczną naradę ambasadorów. W pięciodniowym spotkaniu w Warszawie uczestniczy ponad 70 ambasadorów i kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na całym świecie, a także kadra kierownicza MSZ i zaproszeni goście. Wczoraj spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

Duda: Konieczny jest szacunek dla wizji Europy przedstawianej przez obecny rząd

“Na Polsce spoczywa współodpowiedzialność za przyszłość Unii Europejskiej” – podkreślił prezydent Duda w czasie poniedziałkowego spotkania z uczestnikami dorocznej narady organizowanej przez MSZ. W swoim wystąpieniu zwrócił też uwagę, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, Polska stanie się jej piątym co do wielkości państwem członkowskim.

Królowa Elżbieta II zatwierdziła ustawę o brexicie

Przyjęty przez brytyjski parlament dokument stał się oficjalnym prawem. Ustawa zacznie obowiązywać po tym jak Wielka Brytania opuści już Unię Europejską, czyli po 29 marca 2019 r. Wcześniej ustawę usiłowała złagodzić Izba Lordów, ale ostatecznie przeszła ona w kształcie proponowanym …

“Dziś, gdy zjednoczona Europa wykuwa zręby swoich przyszłych polityk w ramach nowej perspektywy budżetowej, a także zgłaszane są projekty reform wewnętrznych, polski roztropny punkt widzenia oraz proeuropejskie nastawienie polskiego społeczeństwa są ogromnym kapitałem” – ocenił.

Podkreślił przy tym, że Unia nie powinna pozwolić sobie na pominięcie tej wizji lub roztrwonienie, zwłaszcza w czasach kryzysu, ponieważ nie ma przyszłości Europy bez Polski. “Mam nadzieję, że uda się wyjść z trwającego stanu niezgody i osiągnąć porozumienie, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji wspólnej Europy” – powiedział Andrzej Duda.

Rekordowa liczba Europejczyków widzi korzyści z Unii – najnowszy sondaż Eurobarometru

Informacja prasowa

Najnowsze badania Eurobarometru, opublikowane na rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego (maj 2019), potwierdzają rosnące poparcie obywateli dla Unii Europejskiej. Korzyści z Unii widzi rekordowa liczba badanych od 1983 roku.
 

Na zaledwie rok przed zbliżającymi się wyborami europejskimi, przewodniczący Parlamentu …

Zwrócił też uwagę, że Polska pozostaje obrońcą czterech swobód: przepływu osób, kapitału, towarów i usług, a także czterech jedności w zakresie prawa, instytucji, rynku i budżetu. W ocenie polskiego prezydenta, reforma Unii nie może z góry zakładać ich odrzucenia lub im zaprzeczać, ponieważ zamiast odnowić wspólny europejski projekt doprowadzi do jego pogrzebania.

Kierunki debaty nad reformą instytucji UE nowej kadencji – analiza PISM

Proces brexitu ożywił debatę nad reformą unijnych instytucji. Opinie co do kierunku tych zmian są jednak podzielone. O ile część europejskiej klasy politycznej postrzega wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE jako okazję do wzmocnienia ponadnarodowego wymiaru jej instytucji, o tyle inni …

“Chciałbym, aby polscy ambasadorowie w krajach członkowskich spokojnie, rzeczowo i konsekwentnie tłumaczyli naszym europejskim partnerom polskie racje i szukali sprzymierzeńców dla naszych pomysłów. Wiem, że nie jesteśmy osamotnieni w takim spojrzeniu na przyszłość Unii Europejskiej” – przekonywał prezydent.

Mówiąc natomiast o bezpieczeństwie Polski podkreślił, że zależy ono bezpośrednio od sytuacji w najbliższym sąsiedztwie i stanu relacji z sąsiadami. Duda wskazywał też na znaczenie aktywnego uczestniczenia Polski we współtworzeniu decyzji w ramach NATO. “Musimy stanowczo, a przede wszystkim skutecznie, przeciwdziałać wszelkim inicjatywom, które mogą zagrażać stabilności relacji łączących przeciwległe brzegi Atlantyku” – przekonywał.

Andrzej Duda powiedział też, że bezpieczeństwo zarówno Europy, jak i Polski zależy od siły sojuszu z Ameryką Północną. “Europa potrzebuje Ameryki, tak samo jak Ameryka potrzebuje Europy’ – uznał polski prezydent.

Morawiecki: Celem polityki zagranicznej poprawa sytuacji życiowej Polaków

Celem polityki zagranicznej obecnego rządu jest poprawa bezpieczeństwa i realnej sytuacji życiowej Polaków – przekonywał wczoraj polskich ambasadorów premier Mateusz Morawiecki. “Wzrost dobrobytu jest możliwy poprzez już przeprowadzaną modernizację polskiej gospodarki, by stała się integralną częścią światowej rewolucji technologicznej, pierwszej rewolucji przemysłowej, w której Polska może odegrać znaczącą rolę” – stwierdził szef rządu w poniedziałkowym wystąpieniu na naradzie ambasadorów.

“Niezbędnym elementem tej modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa, by mogło rozwijać się bez ryzyka oraz zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju przez integrację społeczno-ekonomiczną w ramach UE” – dodał Morawiecki. Zastrzegł przy tym, że jego rząd nie rezygnuje z “dotychczasowych wektorów” budowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

“Rozwijanie przyjaznych stosunków sąsiedzkich, aktywny udział w najpotężniejszym sojuszu wojskowym świata, członkostwo w gronie państw przywiązanych do zasad demokracji i praw człowieka pozostają niepodważalnymi aksjomatami polityki zagranicznej naszego państwa” – podkreślił.

Podczas dorocznej narady dyplomatów premier zapewnił też, że Polexitu nie będzie, bo Polska nie zamierza iść w ślady Wielkiej Brytanii. “Wbrew temu, co starają się wmówić nasi polityczni oponenci, nie dążymy do wyjścia ze struktur europejskich, ani nie jesteśmy zagrożeni wykluczeniem z Unii” – zapewniał.

Kończąc swoje wystąpienie na naradzie polskich ambasadorów Morawiecki przyznał, że solidarność z uchodźcami politycznymi i ofiarami konfliktów oraz państwami, które przyjmują setki tysięcy migrantów jest potrzebna i Polska się od takiej solidarności nie uchyla. “Nie zgadzamy się jednak, kiedy pod hasłem solidarności, wiedząc jak to hasło drogie jest Polakom, usiłuje nam się narzucać rozwiązania, które są niepraktyczne i szkodliwe” – zastrzegł szef polskiego rządu.

Miniszczyt UE dot. migracji: polska perspektywa

Spotkanie jedynie części przywódców państw UE ws. migracji zakończyło się wczoraj bez deklaracji końcowej. Tymczasem na Morzu Śródziemnym stoi kolejny statek ratunkowy z 200 imigrantami, których UE nie chce przyjąć. Problem migracji będzie też tematem obrad szczytu UE.

 

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/prezydent-i-premier-o-polskiej-polityce-zagranicznej-na-naradzie-ambasadorow/feed/ 0
Prezydent Niemiec z wizytą w Warszawie https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/prezydent-niemiec-z-wizyta-w-warszawie/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/prezydent-niemiec-z-wizyta-w-warszawie/#respond Wed, 06 Jun 2018 02:01:32 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=52308 Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zapewnił wczoraj (5 czerwca) w Warszawie, że Niemcy nigdy nie zapomną o zbrodniach dokonanych na Żydach ani o cierpieniach, które zadali Polakom. Natomiast prezydent Andrzej Duda przekonywał, że warto, by Berlin słuchał, co się mówi i myśli w Warszawie.

 

Dziś prezydent Niemiec ma m.in. zasadzić drzewo w „Ogrodach Polsko-Niemieckich” w stołecznym Parku Skaryszewskim, a także oddać hołd powstańcom z warszawskiego getta i odwiedzić Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz spotkać się z organizacjami pozarządowymi  i przedstawicielami mniejszości niemieckiej.

Dwudniowa wizyta Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie związana jest z obchodami  stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

2018 będzie rokiem reformy UE i 100-lecia niepodległości Polski

Rok 2018 będzie rokiem reformy UE i 100-lecia niepodległości Polski – wynika z noworocznych orędzi prezydentów Francji i Polski oraz kanclerz Niemiec. Na ten rok prezydent Andrzej Duda zapowiada bowiem obchody 100-lecia niepodległości Polski i przygotowania do referendum konstytucyjnego, a prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Angela Merkel deklarują chęć wspólnego reformowania Unii Europejskiej.

Steinmeier: Nie zapomnimy o cierpieniach, które Niemcy zadali Polakom

“To, że w tym roku, z tej okazji (100-lecia odzyskania niepodległości Polski), jako przedstawiciele naszych krajów będziemy dyskutować o roli Polski i Niemiec w zjednoczonej Europie, że jesteśmy nie tylko sąsiadami, lecz także częścią Unii Europejskiej, to o wiele więcej niż wielu naszych przodków byłoby w stanie sobie wyobrazić” – podkreślił wczoraj prezydent Steinmeier.

Przywołując okres zaborów i czas II wojny światowej przyznał, że wspólna historia nie dała Polakom zbyt wielu powodów, by nabrać zaufania do swoich niemieckich sąsiadów. “Nigdy nie zapomnimy zbrodni dokonanych na europejskich Żydach, które miały miejsce podczas niemieckiej okupacji w Polsce. I nie zapomnimy o cierpieniach, które Niemcy zadali Polakom” – zapewnił niemiecki prezydent.

Zwrócił jednak również uwagę, że “Polska i Niemcy są dziś ze sobą bardziej związane niż kiedykolwiek w przeszłości”. “To, że kiedykolwiek będzie istniało poczucie `my`, było tak długo niewyobrażalne, że wielu chętnie tu mówi o cudzie” – ocenił. Według Steinmeiera, „cud ten miał bardzo doczesne przesłanki i byłby nie do pomyślenia bez aktywnej gotowości Polski do pojednania”.

Duda: Pokusy egoizmu i dominacji działają przeciwko Europie

Zdaniem Andrzeja Dudy w obliczu wspólnych wyzwań konieczne są działania uwzględniające wspólne dobro, a nie partykularne interesy. Apelował, by nie ulegać pokusom egoizmu i dominacji, nawet gdy mają one wielu adwokatów powołujących się na korzyści ekonomiczne czy prestiż państwa.

Polski prezydent wspomniał, że katastrofy geopolityczne minionego stulecia przychodziły lub groziły Europie i obu państwom wtedy, gdy w różnych stolicach – zwłaszcza w Berlinie i Moskwie – pojawiała się pokusa ustanowienia porządku europejskiego kosztem innych państw. “Europa, a w niej Polska i Niemcy, jest bezpieczna, gdy Berlin i Warszawa dostrzegają się nawzajem, respektują i potrafią współpracować” – podkreślił Duda w swoim wystąpieniu. (English version).

“Warto, by Berlin słuchał, co się mówi i myśli w Warszawie, tak jak my słuchamy głosów płynących z Niemiec” – przekonywał polski prezydent.

Prezydent Niemiec o praworządności

Steinmeier określił Polskę i Niemcy jako „silne i niezależne narody w Europie”, z których żaden „nie zagraża suwerenności drugiego, żaden nie ulega dyktatowi drugiego”. Podkreślił jednak, że zewnętrzna suwerenność ma swoje uwarunkowania wewnętrzne, którymi są demokracja i praworządność. Według prezydenta Niemiec Europejczycy swoją suwerenność zawdzięczają temu, że „postępują wedle wartości i reguł, które sami sobie narzucili”.

Timmermans: Na razie nie ma szans na wycofanie art. 7. wobec Polski

Wiceszef KE: obecnie nie ma szans na wycofanie wobec Polski art.7 Traktatu o UE. Timmermans ostrzegł wczoraj, że jeśli do 26 czerwca nie dojdzie do porozumienia ws. przywrócenia praworządności, to procedura “ruszy dalej”. Tymczasem polski rząd czeka na ustępstwa Brukseli.

“W ramach tych podstawowych reguł każdy naród sam kształtuje swoją demokrację i swoje państwo prawa, jednak jeśli podstawowe zasady są podważane, wówczas dotyka to wszystkich” – zwrócił uwagę Steinmeier. Ostrzegł też przed osłabianiem UE, bowiem jego zdaniem w takiej sytuacji żaden naród nic nie zyska, natomiast wszyscy stracą. „Podążajmy dalej drogą, rozpoczętą już przez innych: drogą do Europy, w której będziemy stać na straży naszego bezpieczeństwa, dobrobytu, wolności oraz – tak: naszych narodowych odrębności” – apelował prezydent Niemiec cytowany przez Deutsche Welle.

Prezydent Duda przestrzegał natomiast przed skłonnością do wykluczania pewnych krajów z europejskiej debaty. Zwrócił także uwagę, że „jeśli instytucje unijne będą karać i wykluczać”, to tym samym będą przygotowywać grunt dla sił, które chcą ją „rozbić”.

Polski rząd zwolennikiem Europy wolnych narodów i równych państw

Konferencję „Polska i Niemcy w Europie” zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w warszawskim  Zamku Królewskim poprzedziło spotkanie prezydentów „w cztery oczy” i rozmowy plenarne obu delegacji.

Polski prezydent mówił m.in. o przyszłości UE. “Powiedziałem, że liczymy bardzo na to, że nie będą wcielane w życie takie idee, jak Europa dwóch prędkości czy budowanie zinstytucjonalizowanego, silnego jądra Unii Europejskiej” – przekazał Duda podkreślając, że Polska jest zwolennikiem Europy wolnych narodów i równych państw.

Obaj prezydenci wyrazili zaniepokojenie, że w niektórych krajach UE do głosu dochodzą formacje polityczne, o antyeuropejskim programie. Andrzej Duda zwrócił przy tym uwagę, że w Polsce jest więcej euroentuzjastów niż w Niemczech.

Prezydent RP przedstawił także wnioski z zakończonej w ubiegłym tygodniu miesięcznej prezydencji Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przypomniał, że z inicjatywy naszego kraju odbyło się w tym czasie kilka ważnych debat, m.in. dotyczących Ukrainy, sytuacji na Bliskim Wschodzie, roli prawa międzynarodowego dla pokoju na świecie, sytuacji cywilów w konfliktach zbrojnych czy uchodźców.

Wizyta prezydenta Niemiec w setną rocznicę niepodległości Polski

Wizyta Franka-Waltera Steinmeiera w Warszawie związana jest z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzednio odwiedził Warszawę w maju zeszłego roku.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier w Warszawie

W piątek w Polsce przebywał z wizytą nowy prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Jednak późny termin pierwszych odwiedzin w Polsce – prawie dwa miesiące po zaprzysiężeniu – ma wskazywać na ochłodzenie na linii Berlin-Warszawa.
 

W piątek (19 maja) swoją pierwszą oficjalną wizytę w …

Prezydent Niemiec z małżonką wpisali się we wtorek do Pamiątkowej Księgi na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Podczas wspólnej konferencji prasowej obu prezydentów Andrzej Duda dziękował swemu niemieckiemu odpowiednikowi za przybycie do Warszawy w związku z obchodami tej rocznicy. “Pan Prezydent jest pierwszym przywódcą, który przyjechał do naszego kraju po to, żeby razem z nami uczcić tę niezwykle ważną dla nas rocznicę” – powiedział Duda.

W swoim wystąpieniu porównał  historyczną wagę tej wizyty do wizyty kanclerza Willy’ego Brandta, który złożył wtedy wieniec przed Pomnikiem Bohaterów Warszawskiego Getta i późniejszej wizyty prezydenta Romana Herzoga, który pokłonił się przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości, prezydent Niemiec wręczył Andrzejowi Dudzie upominek: książkę „Wojna i Załamanie. Z Listów z Poczty Polowej 1914-1918” autorstwa Harry’ego Kesslera.

Hrabia Harry Kessler (1868-1937) był niemieckim dyplomatą, kolekcjonerem i mecenasem sztuki a także pisarzem, publicystą i pacyfistą. Listy zostały opublikowane w 1921 roku w bardzo małym nakładzie (30 egzemplarzy), a ich wznowienie miało miejsce w 2014 roku. Ze względu na szczególny związek między Józefem Piłsudskim i odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku, książka ta została przetłumaczona na język polski i stała się symbolicznym prezentem dla polskiego prezydenta.

Pierwszy dzień wizyty Franka-Waltera Steinmeiera i pierwszej damy Niemiec Elke Büdenbender w Polsce zakończyła uroczysta kolacja w Belwederze.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/prezydent-niemiec-z-wizyta-w-warszawie/feed/ 0
Macron przekonuje Berlin do reformy UE i strefy euro. Niemcy są sceptyczni https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/macron-przekonuje-berlin-do-reformy-ue-i-strefy-euro-niemcy-sa-sceptyczni/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/macron-przekonuje-berlin-do-reformy-ue-i-strefy-euro-niemcy-sa-sceptyczni/#respond Fri, 20 Apr 2018 09:32:02 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=50946 – Naszym celem jest wspólny front w sprawie reformy UE. I to już jest trudne – mówił bez ogródek francuski prezydent Emmanuel Macron w Berlinie. Kanclerz Angela Merkel dodała jednak, że na szczycie UE w czerwcu przedstawią wspólne propozycje zmian.

 

– Potrzebujemy otwartej debaty, a na końcu zdolności do kompromisu – mówiła Merkel.

Na twarzy polityków nie było widać zniecierpliwienia ani rozczarowania. Macron wiedział, że podróż do Berlina będzie wyzwaniem, bo Niemcy zechcą ostudzić jego reformatorski zapał. Pierwszy taki sygnał otrzymał już rok temu, gdy przyjechał do Merkel zaraz po zwycięstwie w wyborach prezydenckich.

Merkel gra na zwłokę

Jedyne, do czego udało mu się na razie przekonać Merkel, to stworzenie niemiecko-francuskiej grupy roboczej zajmującej się projektem zmian w UE. Po takie rozwiązanie Merkel sięga zawsze wtedy, gdy nie udaje się jej dogadać z partnerem i chce odłożyć temat na później.

Po wrześniowych wyborach do Bundestagu i trwającym prawie pół roku formowaniu koalicji i rządu temat wrócił. Macron, nękany we Francji falą strajków wywołanych forsowaną przez niego reformą kolei, postanowił uciec do przodu, sięgając po hasło reformy UE.

O swoich planach mówił w zeszłotygodniowych wywiadach telewizyjnych. We wtorek przemawiał w Parlamencie Europejskim. Wyliczał, że zagrożeniem dla UE są niekontrolowana migracja i takie państwa jak Polska czy Węgry, które nazwał „demokracjami nieliberalnymi”. Wzywał też do reformy strefy euro, stworzenia jej wspólnego budżetu, funduszu walutowego z prawdziwego zdarzenia, wspólnej odpowiedzialności za depozyty w bankach.

I tutaj zaczynają się schody, bo Berlinowi te plany za bardzo się nie podobają. I to mimo że umowa koalicyjna CDU i SPD zakładała „przełom dla Europy”.

Macron w PE: Francja gotowa zwiększyć swój wkład do budżetu UE

Prezydent Francji zapowiedział na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, że warunkiem zwiększenia francuskiej składki do unijnego budżetu jest jego zreformowane i zwiększenie jego efektywności. Emmanuel Macron mówił także o wzroście tendencji autorytarnych w Europie i konieczności znalezienia na to recepty. …

Macron został sam?

Jeszcze rok temu wydawało się, że pełna współpraca Francji i Niemiec w zmienianiu Europy jest w zasięgu ręki. Martin Schulz, ówczesny przywódca SPD i główny rywal Merkel w wyborach, prezentował się jako bratnia dusza Macrona.

W swojej kampanii wyborczej Macron zażarcie bronił idei zjednoczonej Europy i wspólnej waluty przed atakami populistki Marine Le Pen popieranej przez skrajnie prawicowy Front Narodowy. Z drugiej jednak strony przyłączył się do ataków Le Pen na pracowników delegowanych z Europy Wschodniej, ostro atakował też Polskę i Węgry za ograniczanie demokracji.

Schulz próbował tego samego, ale w przeciwieństwie do Macrona wybory przegrał. A ostatecznie w wyniku partyjnych intryg nie wszedł nawet do rządu Merkel, w którym miał zostać szefem dyplomacji. W efekcie z niemieckiej sceny politycznej zniknął wielki zwolennik zacieśniania integracji europejskiej. Macron został sam.

Francja: strajki, manifestacje i Macron z "okienkiem na reformy"

Przez dwa tygodnie przez Francję przetoczyło się kilka fal protestów przeciwko polityce prezydenta Emmanuela Macrona i rządu Edouarda Philippe’a. A to dopiero początek. Macron twardo podkreśla, że realizuje obietnice, dla spełnienia których został wybrany.
 

Zaczęło się w czwartek 15 marca od …

Merkel nie chce Unii dwóch prędkości

Podstawowy problem dotyczy priorytetów. Merkel uważa, że reformę Unii Europejskiej trzeba rozpoczynać nie od zmian w strefie euro, lecz od kwestii zabezpieczenia granic zewnętrznych, walki z nielegalną migracją, polityki azylowej.

Niemcy na własnej skórze odczuły, że te kwestie są w Europie niedostatecznie uregulowane. UE od lat nie była sobie w stanie poradzić z płynącym przez jej terytorium potokiem uchodźców, co w 2015 r. skończyło się kryzysem migracyjnym, który poważnie zatrząsł UE.

Pomysł Macrona, by reformy zaczynać od strefy euro, Merkel pachnie tworzeniem Unii dwóch prędkości. Gdyby kraje strefy, jak chce Paryż, miały własny budżet, a nawet własny rząd, kraje bez wspólnej waluty okazałyby się członkami drugiej kategorii, pozbawionymi wpływu na decyzje unijnego jądra, z bardzo skromnymi funduszami strukturalnymi (większość środków poszłaby przecież do funduszu eurozony). Niemcy boją się, że taki ruch poważnie pogłębiłby podziały w UE

Poza tym plany Macrona oznaczałyby, że to z kieszeni niemieckich podatników musiałyby być ratowane banki w innych krajach strefy. W Niemczech od lat straszy się unią transferową. Dlatego pomysły Macrona zdecydowanie odrzuca CSU, bawarska siostra CDU, sceptyczny stosunek do nich ma minister finansów Olaf Scholz, choć jest socjaldemokratą. Merkel boi się również, że uległość wobec Macrona sprowokuje ataki ze strony opozycji: liberałów z FDP i skrajnej prawicy z Alternatywy dla Niemiec.

Macron też ma własne problemy wewnętrzne, a Le Pen jeszcze w zeszłorocznej kampanii wyborczej oskarżała go o to, że jest marionetką Merkel. Podczas rozmów będzie musiał więc pokazać, że tak wcale nie jest.

Artykuł opublikowany w ramach partnerstwa z  Gazetą Wyborczą.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/macron-przekonuje-berlin-do-reformy-ue-i-strefy-euro-niemcy-sa-sceptyczni/feed/ 0
Szef KE ostrzega przed powrotem wojny na Bałkanach https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/50777/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/50777/#respond Wed, 18 Apr 2018 00:11:56 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=50777 Jean-Claude Juncker oświadczył wczoraj (17 kwietnia), że Unia Europejska potrzebuje rozszerzenia o państwa Bałkanów Zachodnich, żeby uniknąć ryzyka nowej wojny w tym regionie. Przyjmowaniu do Wspólnoty nowych członków sprzeciwił się tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron, domagając się wcześniejszej reformy Unii.

 

Dotychczas członkostwo w UE uzyskały jedynie dwa państwa byłej Jugosławii: Słowenia i Chorwacja. Najbliżej wstąpienia do Unii są obecnie Serbia i Czarnogóra – Komisja Europejska zakłada, że powinno to być możliwe w 2025 r. Czekają na to również, choć na pewno w późniejszym terminie,  inne państwa tego regionu: Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Albania oraz Kosowo.

Juncker: Domknąć przepaść między wschodem i zachodem UE

We wtorkowym wystąpieniu w Parlamencie Europejskim przewodniczący Komisji Europejskiej  Jean-Claude Juncker zwrócił m.in. uwagę na trudności występujące w stosunkach między państwami członkowskimi wschodniej i zachodniej części UE. “Chciałbym, abyśmy wspólnie doprowadzili do tego, by ta luka, przepaść, która dzieli Europę na Wschód i Zachód, została domknięta, żeby zostały na nowo odnalezione wspólne ambicje” – oświadczył.

Szef KE poruszył również kwestię rozszerzenia Unii Europejskiej. W jego ocenie nieprzyjęcie do niej państw Bałkanów Zachodnich grozi ponownym wybuchem konfliktu w tym regionie.

Szef KE ostrzega przed powrotem wojny na Bałkanach

“W 2003 r. podjęliśmy decyzję o daniu krajom Bałkanów Zachodnich wiarygodnej perspektywy europejskiej” – przypomniał. W jego ocenie perspektywa unijnego członkostwa zapobiega tam powrotowi do tragicznych wydarzeń lat 90.

Unijna strategia dla Bałkanów Zachodnich

Komisja Europejska ogłosiła strategię dla Bałkanów Zachodnich, której celem jest wsparcie unijnego procesu rozszerzenia w regionie, obejmującego Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Kosowo, Macedonię oraz Serbię.
 
Podczas prezentacji strategii (6 lutego) szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini podkreśliła, że przyjęcie Bałkanów Zachodnich …

“Jeśli nie otworzymy się na państwa w tym bardzo skomplikowanym i naznaczonym tragedią regionie, i jeśli nie otworzymy dla nich europejskiej perspektywy, to zobaczymy wojnę wracającą w to miejsce tak, jak widzieliśmy ją w latach 90.” – uważa Juncker. “Nie chcę widzieć, jak wojna wraca na Bałkany” – podkreślił.

W wojnach etnicznych toczonych w latach 90. zginęło tam ponad 100 tys. osób, najwięcej w najbardziej etnicznie zróżnicowanej  Bośni i Hercegowinie (tylko w Srebrenicy w ciągu kilku dni bośniaccy Serbowie zabili ok. 8 tys. muzułmanów).

Przewodniczący Juncker zapewnił także, że bardzo popiera zbliżenie francusko-niemieckie w UE, ale zastrzegł, że Wspólnota nie ogranicza się wyłącznie do dwóch tych dwóch krajów. “Jest nas 28 państw, 27 w przyszłości, a nie tylko Francja i Niemcy” – oświadczył Juncker.

Macron: Rozszerzenie UE po jej reformie

Prezydent Francji Emmanuel Macron, który uczestniczył we wtorek w Strasburgu w debacie plenarnej nt. przyszłości Unii, i zabrał głos tuż po Junckerze, był jednak odmiennego zdania nt. rozszerzenia UE. Wyraził przekonanie, że zanim Wspólnota otworzy się na nowe państwa musi przeprowadzić wewnętrzną reformę.

Przy obecnie obowiązujących  zasadach rozszerzenie UE do 30 czy nawet 32 państw członkowskich w ciągu najbliższych kilku lat jest jednak – zdaniem francuskiego prezydenta  – “po prostu niewykonalne”. Macron zwrócił przy tym uwagę na zagrożenie, że część Bałkanów odwróci się od Unii w stronę Turcji i Rosji.

Hiszpania: Kosowo może dołączyć do UE jako region Serbii

W nieformalnym dokumencie przesłanym do Komisji Europejskiej hiszpańskie ministerstwo spraw zagranicznych zakwestionowało włączenie Kosowa do kolejnego etapu unijnego planu przyspieszonego rozszerzenia Bałkanów Zachodnich.
 
Hiszpański minister spraw zagranicznych, Alfonso Dastis oświadczył, że koncepcja tzw. procesu rozszerzenia WB6 nie może odnosić się do Kosowa, …

UE rozpocznie negocjacje akcesyjne z Albanią i FYROM

KE zaleciła wczoraj Radzie podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (FYROM) i Albanią.

Polska wesprze Albanię w drodze do UE

Premier Beata Szydło zapowiedziała wczoraj (6 grudnia), że Polska pomoże Albanii w jak najlepszym i jak najszybszym przygotowaniu się do podjęcia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Na wspólnej konferencji z szefem albańskiego rządu Edim Ramą wyraziła też nadzieję, że już w połowie przyszłego roku znana będzie data rozpoczęcia przez Tiranę negocjacji akcesyjnych.

Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini podkreśliła przy tej okazji, że krok naprzód wykonany dziś przez te dwa kraje “jest krokiem naprzód dla całego regionu Bałkanów Zachodnich”. Zastrzegła jednak, że  prace nad reformami i modernizacją tych państw powinny być kontynuowane w interesie zarówno zainteresowanych akcesją państw, jak i UE.

Wtórował jej unijny Komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych Johannes Hahn. „Nasza polityka rozszerzenia pozostaje kluczowym motorem napędowym reform na Bałkanach Zachodnich: modernizuje gospodarki i społeczeństwa regionu, czyniąc z niego stopniowo prosperujące i stabilne miejsce, które leży również w rzeczywistym interesie UE” – powiedział komisarz.

Przyznał też, że jest to ważny krok naprzód, ale zastrzegł – podkreślając, że obowiązuje to w odniesieniu do wszystkich państw Bałkanów Zachodnich – że w drodze do UE nie ma żadnych skrótów. Przekonywał również, że reformy – zwłaszcza te dotyczące praworządności – powinny być wdrażane z większą energią i przynosić trwałe rezultaty, bo nie są one „dla Brukseli”.

“Skuteczne sądownictwo, skuteczna walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną, sprawna administracja publiczna, silniejsza gospodarka – wszystko to przyniesie bezpośrednie korzyści regionowi i jego obywatelom oraz całej Europie” – oświadczył unijny komisarz.

Komisja Europejska wydała wczoraj kolejny coroczny raport na temat postępu negocjacji z państwami Bałkanów Zachodnich. Największymi zwolennikami rozszerzenia Unii o państwa Bałkanów Zachodnich są – jak odnotowały media – Polska, Włochy i Austria.

KE przyjęła wczoraj kolejny coroczny raport dotyczący postępu w negocjacjach z państwami Bałkanów Zachodnich i Turcją. Największymi zwolennikami przyjęcia do Unii państw Bałkanów Zachodnich są – jak podkreślają media – Polska, Włochy i Austria.

Minister Jacek Czaputowicz o priorytetach polskiej dyplomacji w 2018 roku – pełny tekst wystąpienia

Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wygłosił w Sejmie Informację Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 r.

Panie Prezydencie!

Panie Marszałku!

Panie Premierze, Panie i Panowie Ministrowie!                    

Wysoka Izbo!

Wasze Ekscelencje Szanowni Członkowie Korpusu Dyplomatycznego!

Szanowni Państwo!

Dziś mam zaszczyt po raz pierwszy, jako …

Reforma Unii Europejskiej według Macrona

Prezydent Francji uważa, że już do końca obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli do wiosny przyszłego roku, UE musi osiągnąć „wymierne rezultaty” w rozwiązywaniu kwestii związanych z migracją, wprowadzaniu podatku dla firm internetowych oraz w reformie unii gospodarczo-walutowej.

“Musimy odblokować tę ‚zatrutą’ debatę na temat rozporządzenia dublińskiego i relokacji” – rozpoczął wyliczanie celów Macron. Jego zdaniem UE musi “stworzyć prawdziwą solidarność, zewnętrzną i wewnętrzną, której Europa tak bardzo potrzebuje”. Prezydent Francji uważa, że mogłoby temu służyć przygotowanie „ogólnoeuropejskich programów”, które w sposób „bezpośredni, finansowy” wspierałyby te społeczności lokalne, które przyjmują i integrują uchodźców.

Drugą pilną kwestią jest – według Macrona – opodatkowanie firm internetowych. Wpływy z tych podatków stanowiłoby wzmocnienie unijnego budżetu, bo pomogłyby tworzyć tzw. zasób własny we wspólnej kasie. Kolejne kwestie, które według francuskiego prezydenta powinny być uzgodnione jeszcze w tej kadencji PE, to reforma unii gospodarczo-walutowej, która pozwoli uzyskać stabilność strefy euro oraz działania na rzecz wspierania kultury europejskiej, takich np. jak utworzenie uniwersytetu europejskiego czy ochrona praw twórców kultury.

Macron potępił też wzmocnienie „nieliberalnych demokracji” w samej Unii. “W obliczu autorytaryzmu odpowiedzią nie jest autorytarna demokracja, ale autorytet demokracji” – stwierdził. Według mediów, było to „jasne odniesienie” do polityki prowadzonej przez rządy Polski i Węgier. Francuski prezydent ostrzegł też przed rosnącym w siłę „samolubnym nacjonalizmem” i zauważył, że w Europie  zapanowała atmosfera „wojny domowej”.

Macron w PE: Francja gotowa zwiększyć swój wkład do budżetu UE

Prezydent Francji zapowiedział na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, że warunkiem zwiększenia francuskiej składki do unijnego budżetu jest jego zreformowane i zwiększenie jego efektywności. Emmanuel Macron mówił także o wzroście tendencji autorytarnych w Europie i konieczności znalezienia na to recepty. …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/50777/feed/ 0