: Profiles

Polityka regionalna 11-05-2010

Tysiące uczestników Parady Schumana w Warszawie

W komunikacie zamieszczonym swojej stronie internetowej Fundacja podkreśliła, że w tegorocznych obchodach Dnia Europy wzięli udział przedstawiciele organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, z jego prezesem Piotrem Pawłowskim. Mottem przewodnim tegorocznej Parady była bowiem integracja z...
Polityka społeczna 09-07-2009

Nauka za granicą – komisja rozpoczyna konsultacje społeczne

Jak podkreśla komisja w komunikacie, okres studiów, nauki, pracy czy wolontariatu w innym kraju to jeden z podstawowych sposobów zwiększenia szans na zatrudnienie w przyszłości. Przyczynienia się on do osobistego rozwoju młodych ludzi. Publikacją zielonej księgi komisja rozpoczyna konsultacje społeczne,...
Nowe technologie 19-05-2009

Studenci z Krakowa laureatami Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

AEGEE – Association des Etats Généraux des Étudiants de l’Europe – jest organizacją promującą ideę zjednoczonej Europy oraz wspierającą kontakty i współpracę między studentami różnych krajów.  "To inicjatywa, która propaguje europejską różnorodność i przekonuje do niej poprzez cykl spotkań i...
Polityka społeczna 16-04-2009

KE ogłosiła II konkurs dla młodych dziennikarzy

Ponieważ w tym roku Europa obchodzi 20. rocznicę upadku żelaznej kurtyny i piątą rocznicę rozszerzenia UE, to tematy tegorocznej, drugiej, edycji unijnego konkursu dla młodych ludzi z całej Unii – którzy już są, lub chcą być dziennikarzami – muszą dotyczyć...
Gospodarka 04-03-2009

Europa stoi w obliczu kryzysu kwalifikacji pracowników

Jak podkreślił Thomaes, który wystąpił podczas konferencji poprzedzającej europejski szczyt gospodarczy (26-27 marca), w ubiegłym roku nieobsadzone pozostawały cztery miliony miejsc pracy, ponieważ 18 milionów bezrobotnych Europejczyków nie posiadało kwalifikacji, które były niezbędne do objęcia wolnych stanowisk.  Mamy do czynienia...
Gospodarka 28-01-2009

Europę zalewa fala zwolnień

Holenderka grupa bankowo-ubezpieczeniowa ING poinformowała, że w tym roku zamierza na całym świecie zwolnić 7.000 osób, by w ten sposób zmniejszyć koszty swojej działalności o jeden miliard euro. Holenderski producent urządzeń elektrycznych Philips chce zlikwidować 6.000 miejsc pracy i zaoszczędzić...

Apel Prawicy Rzeczypospolitej do Posłów na Sejm

Prawica Rzeczpospolitej jest zdania, że Traktat Lizboński „obniża pozycję europejską Polski”, „deformuje, a nie reformuje współpracę europejską” i „manifestacyjnie odrzuca jakiekolwiek odniesienie do chrześcijaństwa czy praw rodziny” i apeluje do posłów o odrzucenie ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji nowego traktatu...
Gospodarka 18-11-2008

W Polsce o zmianach klimatycznych

W ramach tej akcji, pod hasłem „Twoje działania wpływają na klimat”, w pięciu kolejnych miastach: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Lublinie i Krakowie – przedstawiana będzie ogólnodostępna, symulująca mieszkanie instalacja edukacyjna, w przystępny sposób pokazująca, że – zgodnie z jednym z postulatów...
Polityka społeczna 17-11-2008

Drugi konkurs o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Ma ona upowszechniać wśród młodych obywateli Unii nie tylko wiedzę na temat Wspólnoty, ale również ich zaangażowania w integrację europejską. „Nagrodę przyznaje się za projekty realizowane przez młodych ludzi, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej, dają praktyczny przykład...

Będzie nas chronić Obywatelskie Forum Energetyczne

Komisarz ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa i komisarz ds. energii Andris Piebalgs otworzyli we wtorek  w Londynie pierwsze w historii posiedzenie nowego Forum, które będzie wprowadzać w życie prawa konsumenckie na rynku energii w całej UE i dbać o ich...

Stowarzyszenie konsumentów krytykuje nowy system oznaczania zużycia energii

BEUC podała w poniedziałek (6 października) w komunikacie, że obecny system oznakowania polegający na podziale na klasy wydajności energetycznej od A do G jest konsumentom dobrze znany i nie ma potrzeby zastępować go innym, w dodatku skomplikowanym systemem. Zaproponowane zmiany...
Polityka społeczna 22-09-2008

KE rozpoczęła konsultacje w sprawie przyszłej polityki młodzieżowej UE

Tego roku unijna polityka młodzieżowa obchodzi dwudziestą rocznicę powstania – konsultacje pomogą Komisji w ocenie osiągnięć europejskiej współpracy w tym zakresie od roku 2000. Przyczynią się one również do określenia w nadchodzących miesiącach nowych celów na następne dziesięciolecie. W kwestionariuszu...
Gospodarka 04-07-2008

Wolontariat bez granic – unia wspiera mobilność młodzieży

Inicjatywa dotyczy młodych ludzi w Unii Europejskiej, w wieku poniżej 30 lat, którzy chcieliby pracować jako wolontariusze w kraju innym niż własny. Wolontariat poza granicami kraju jest szczególnym doświadczeniem dla młodych ludzi, które może pozytywnie wpłynąć na ich rozwój osobisty....

Czerwona kartka od Irlandczyków dla UE

Przeciwko Traktatowi z Lizbony opowiedziało się 53.4% głosujących, a 46.6% głosowało „za”. Frekwencja nie była tak niska jak oczekiwano, bo wyniosła 53.1% .  862,415 Irlandczyków, którzy powiedzieli “nie”nowemu traktatowi, to jedynie 0.00175% unijnej populacji. Tymczasem efekty ich wyboru dotkną 495...