: pandemia COVID-19

06-10-2021

EFNI 2021: Transformacja cyfrowa szansą na rozwój po pandemii

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy.
22-09-2021

CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych kończy 30 lat. Zapraszamy na międzynarodową konferencję z tej okazji

Podczas rocznicowej konferencji CASE, w gronie przedstawicieli świata nauki, organizacji rządowych i pozarządowych oraz biznesu, prowadzone będą rozmowy o najważniejszych doświadczeniach Fundacji w ostatnich 30. latach.