: Ministerstvá

Rolnictwo 23-05-2010

Komisja odebrała państwom członkowskim 215 mln funduszy na WPR

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast komisja ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie środków przez państwa członkowskie. Na mocy ostatniej decyzji zostaną odzyskane środki z Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej,...
Rolnictwo 19-11-2008

Kompromisowe propozycje PE dotyczące reformy WPR

Mimo, że WPR to obszar, w którym Parlament Europejski ma jedynie głos doradczy, to Francja, która do końca roku przewodniczy pracom UE zdecydowała, że proces legislacyjny nad propozycjami zmian w polityce rolnej Wspólnoty będzie przebiegał tak, jakby obowiązywała procedura współdecydowania....
Rolnictwo 12-11-2008

Ogórek w UE będzie miał prawo być krzywy

„Dla krzywego ogórka i bulwiastej marchewki to początek nowej epoki” – powiedziała komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Mariann Fischer Boel. W jej ocenie, jest to przykład „ukrócenia zbędnej biurokracji”, bo nie ma potrzeby regulowania tego typu spraw na...