: Ministerstvá

Polityka społeczna 22-09-2010

Posłowie PE postulują o „europejski znak zaufania” w handlu elektronicznym

Parlament jest przekonany, że zaufanie konsumentów można rozwijać poprzez usuwanie przeszkód w handlu elektronicznym, jednocześnie zachowując najwyższy poziom ochrony konsumenta. Może temu służyć europejski znak zaufania gwarantujący wiarygodność i jakość produktów znajdujących się na transgranicznym rynku elektronicznym. Dlatego, zdaniem posłów,...
Rolnictwo 23-05-2010

Komisja odebrała państwom członkowskim 215 mln funduszy na WPR

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast komisja ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie środków przez państwa członkowskie. Na mocy ostatniej decyzji zostaną odzyskane środki z Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej,...
Polityka społeczna 05-05-2009

Parlament Europejski wprowadził zakaz handlu produktami z fok

Dokument ten przewiduje tylko nieliczne wyjątki i to pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących sposobu i metod stosowanych przy zabijaniu i skórowaniu zwierząt. Ponadto zakaz nie będzie obejmował produktów z fok uzyskanych w drodze tradycyjnych polowań prowadzonych przez Eskimosów i...
Gospodarka 08-03-2009

Unii udała się reforma sektora cukru

„Cieszy sukces unijnej reformy sektora cukru” – powiedziała komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel podkreślając, że był to jeden z najważniejszych punktów jej mandatu. Program restrukturyzacji przewidywał zrzeczenie się 6 mln ton  kwot na cukier, a...
Rolnictwo 22-01-2009

Europejska Grupa ds. Etyki chce wprowadzenia zasad etycznych do polityki rolnej

W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) przyjęła w grudniu opinię w sprawie etycznych skutków najnowszych osiągnięć w technologii rolnej, w celu podjęcia nowych wyzwań i wykorzystania możliwości otwierających się przed sektorem rolnym UE....
Rolnictwo 19-11-2008

Kompromisowe propozycje PE dotyczące reformy WPR

Mimo, że WPR to obszar, w którym Parlament Europejski ma jedynie głos doradczy, to Francja, która do końca roku przewodniczy pracom UE zdecydowała, że proces legislacyjny nad propozycjami zmian w polityce rolnej Wspólnoty będzie przebiegał tak, jakby obowiązywała procedura współdecydowania....
Rolnictwo 12-11-2008

Ogórek w UE będzie miał prawo być krzywy

„Dla krzywego ogórka i bulwiastej marchewki to początek nowej epoki” – powiedziała komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Mariann Fischer Boel. W jej ocenie, jest to przykład „ukrócenia zbędnej biurokracji”, bo nie ma potrzeby regulowania tego typu spraw na...
Gospodarka 08-10-2008

Komisja chce lepszej ochrony konsumentów w Internecie

Nowe reguły zagwarantują konsumentom, że bez względu na to gdzie w UE dokonują zakupów, przed zawarciem umowy otrzymają przejrzyste informacje dotyczące ceny oraz dodatkowych kosztów i opłat. Wzmocnią one ochronę konsumentów na wypadek spóźnienia przesyłki lub jej niedostarczenia, jak również...
Gospodarka 05-08-2008

Reforma unijnego rynku wina szansą dla polskich producentów

Zapisy uzgodnionej w grudniu zeszłego roku. przez ministrów rolnictwa państw UE umożliwia szybką restrukturyzację rynku wina dzięki dobrowolnemu, trzyletniemu programowi karczowania stanowiącemu alternatywę dla producentów, którzy zdecydują się na opuszczenie sektora. Dzięki temu z rynku mają zniknąć nadwyżki wina i...
Gospodarka 18-07-2008

Przeciw oszustwom w sprzedaży dzwonków do telefonów komórkowych

Adresatami wielu z tych serwisów są dzieci i młodzież. Stwierdzono między innymi następujące problemy: niejasna informacja o cenie, na przykład niepełne ceny bez podatków, lub nieinformowanie klientów o tym, że zobowiązują się do opłaty abonamentu. Wiele portali nie podaje wymaganych...
Rolnictwo 09-07-2008

Polska musi zwrócić do budżetu UE 3,11 mln euro

Za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej odpowiadają państwa członkowskie, natomiast KE ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie tych środków.  „Robimy, co w naszej mocy, aby utrzymać jak najściślejszą kontrolę nad wydatkami na rolnictwo (…). W...
Rolnictwo 08-07-2008

Barnier: UE nie będzie już ustępować w negocjacjach dotyczących rolnictwa

Według Barniera konieczne jest przywrócenie zasady równowagi  i wzajemności w tych rozmowach, bo – jak powiedział –  „jeśli nawet niektóre państwa uważają, że można już odejść od tej polityki, to nie jest moja analiza ani moje przekonanie”. “Celem Unii Europejskiej...
Rolnictwo 10-06-2008

W trosce o młodych rolników

Parlament Europejski przyjął w ubiegłym tygodniu sprawozdanie w sprawie przyszłości młodych rolników w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Aby zachęcić młodych ludzi do pozostania w rolnictwie europosłowie proponują dla nich szereg zachęt i ułatwień. Parlament proponuje zweryfikować wysokości premii na...
Rolnictwo 21-05-2008

Ceny żywności pozostaną wysokie

Środki krótkoterminowe to ocena funkcjonowania wspólnej polityki rolnej oraz monitorowanie sektora detalicznego. Długoterminowe zaś to inicjatywy mające na celu zwiększenie dostaw rolnych i zapewnienie bezpieczeństwa żywności, w tym promowanie proekologicznych biopaliw nowej generacji, oraz zaangażowanie się UE w światowe działania zmierzające...