: Mimovládne organizácie

Gra w zielone coraz bardziej opłacalna

Polski pomysł na odpady W pierwszej połowie 2015 roku ruszy w Polsce pierwsza bioelektrownia w oparciu o rodzimą technologię Sarré. Dzięki niej możliwe będzie przetwarzanie odpadów organicznych (np. kory, trocin i wiórów)  na wodór lub gaz wodny. Gazownia stanie w...

„Paszporty” dla produktów bodźcem do ekoinnowacji

To samo stwierdzenie, przynajmniej w teorii, jest prawdziwe dla niezliczonych innych produktów, które możemy znaleźć na drogach, torach, w fabrykach czy domach w całej Unii Europejskiej. Paszport dla każdego towaru W tych przedmiotach unijni doradcy widzą marnujące się zasoby materiałowe....
Gospodarka 22-05-2013

Efektywniejsze gospodarowanie odpadami da nowe miejsca pracy

Podczas European Business Summit Kurt Vandenberghe, szef gabinetu politycznego komisarza UE ds. ochrony środowiska Janeza Potočnika, powiedział, że zadaniem KE jest pokazanie powiązań między gospodarowaniem odpadami a makroekonomią, wzywając przy tym do wycofywania dopłat na ochronę środowiska. Wezwanie Vandenberghe’a jest...
Instytucje UE 22-10-2010

Barnier i Pawlak – o ożywieniu rynku wewnętrznego i SMA

Inne tematy poruszane podczas wizyty w Warszawie Michela Barnier, komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, to – jak informują służby prasowe Komisji Europejskiej – m.in. patent europejski, ochrona własności intelektualnej, nowe otwarcie dla jednolitego rynku, a także stan przygotowań Polski...
Nowe technologie 14-09-2010

Sieć ponad 200 tys. komputerów będzie pracować dla nauki

Całkowity koszt projektu sięgnie 73 mln euro, a wkład finansowy komisji w ciągu czterech lat ma wynieść 25 mln euro. Pozostałe środki zapewniają źródła krajowe, takie jak krajowe inicjatywy gridowe. Najpotężniejszy spośród istniejących klastrów obliczeniowych zbudowanych na sieci współpracy do...
Rolnictwo 09-06-2010

Początek rozmów o przyszłości polityki rolnej UE

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa 27 zaczęło się w niedzielę i potrwa do wtorku, ale dyskusję o przyszłości WPR zainauguruje we wtorek Michel Barnier – minister Francji, która przewodniczy w tym półroczu Wspólnocie,  i były komisarz UE ds. polityki regionalnej. Przedstawi...
Gospodarka 02-02-2010

Unia powinna powołać specjalny organ ds. odpadów

Jak poinformowała komisja w komunikacie, nielegalne składowanie odpadów jest wciąż zjawiskiem występującym na dużą skalę, wiele składowisk odpadów nie odpowiada normom, a w niektórych państwach członkowskich wciąż brakuje podstawowej infrastruktury gospodarowania odpadami. Obawy budzi również nielegalne przemieszczanie odpadów. Opublikowany dzisiaj...
Polityka społeczna 04-08-2009

Gospodarka cyfrowa może wydźwignąć Europę z kryzysu

„Europejska gospodarka cyfrowa niesie nam ogromny potencjał zwielokrotnienia zysków we wszystkich sektorach, jednak wykorzystanie tej siły z korzyścią dla zrównoważonego wzrostu i nowych miejsc pracy wymaga od rządów silnego przywództwa w postaci wprowadzenia skoordynowanej polityki opartej na znoszeniu barier na...
Polityka społeczna 15-07-2009

Dostęp do szerokopasmowego Internetu receptą na ożywienie europejskiej wsi

We wtorek komisja zapowiedziała, jak za pomocą programów pomocowych zamierza doprowadzić do szybkiego rozrostu sieci internetowej na obszarach wiejskich, apelując do państw członkowskich UE o podjęcie takich samych starań. Szeroki dostęp do Internetu może zmniejszyć izolację gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw...
Gospodarka 16-01-2009

Liczba domen .eu przekroczyła granicę trzech milionów

Unijna komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów Viviane Reding podkreśliła, że trzy miliony nazw pod domeną .eu oznaczają, że europejscy internauci mają do niej zaufanie. „Liczba ta, osiągnięta zaledwie kilka miesięcy przed trzecią rocznicą istnienia domeny, wskazuje na wyraźne poparcie...
Gospodarka 02-12-2008

Coraz mniejsze różnice w rozpowszechnieniu łączności szerokopasmowej

Ponadto różnice między państwami UE zmniejszyły się z 28,4 punktu procentowego w lipcu 2007 r. do 27,7 w lipcu br. Opublikowane dane liczbowe wykazują, że szybki Internet staje się w UE coraz bardziej rozpowszechniony i coraz szybszy, a rosnącą popularność zdobywa...
Rolnictwo 19-11-2008

Kompromisowe propozycje PE dotyczące reformy WPR

Mimo, że WPR to obszar, w którym Parlament Europejski ma jedynie głos doradczy, to Francja, która do końca roku przewodniczy pracom UE zdecydowała, że proces legislacyjny nad propozycjami zmian w polityce rolnej Wspólnoty będzie przebiegał tak, jakby obowiązywała procedura współdecydowania....

Unia Europejska ws. bezpieczeństwa dzieci w internecie

Szacuje się, że przeciętny nastolatek spędza przed ekranem komputera trzy godziny dziennie. Dzięki nowemu programowi UE ma być możliwe skuteczniejsze zwalczanie nie tylko nielegalnych treści ale też szkodliwych zachowań, takich jak prześladowanie czy uwodzenie. Program uwzględnia rozwój nowych form usług...
Gospodarka 22-10-2008

UE zaaprobowała plany pozyskiwania energii ze śmieci

W deklaracji ogłoszonej w poniedziałek po spotkaniu ministrowie podkreślili, że poprzez zwiększenie zużycia odpadów jako alternatywnego źródła energii nowa dyrektywa ma odciążyć wysypiska śmieci i zmniejszyć ilość wydzielanych przez nie gazów cieplarniach. Ważnym elementem unijnego planu działań jest wprowadzenie ścisłej...

EUROPARLTV – internetowa telewizja PE

Wszystkie kanały EuroparlTV będą dostępne na stronie: www.europarltv.europa.eu Parlamentowi Europejskiemu zależy, by jego prace były zrozumiałe i dostępne dla każdego obywatela Unii Europejskiej, a dzięki parlamentarnej telewizji internetowej europosłowie chcą w nowoczesny i kreatywny sposób przybliżyć obywatelom czym żyje ta...
Rolnictwo 10-08-2008

W tym roku będzie więcej zboża w UE

Według prognozy przygotowanej na podstawie danych Wspólnotowego Centrum Badawczego KE (ang. Joint Research Centre – JRC), zbiór zbóż z hektara w całej UE wyniesie pięć ton, czyli będzie znacznie wyższy nie tylko od zbiorów ubiegłorocznych, ale także od  średniej z ...
Rolnictwo 09-07-2008

Polska musi zwrócić do budżetu UE 3,11 mln euro

Za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej odpowiadają państwa członkowskie, natomiast KE ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie tych środków.  „Robimy, co w naszej mocy, aby utrzymać jak najściślejszą kontrolę nad wydatkami na rolnictwo (…). W...
Rolnictwo 08-07-2008

Barnier: UE nie będzie już ustępować w negocjacjach dotyczących rolnictwa

Według Barniera konieczne jest przywrócenie zasady równowagi  i wzajemności w tych rozmowach, bo – jak powiedział –  „jeśli nawet niektóre państwa uważają, że można już odejść od tej polityki, to nie jest moja analiza ani moje przekonanie”. “Celem Unii Europejskiej...
Gospodarka 30-06-2008

Coraz częściej rozmawiamy przez internet

Jak podało Przedstawicielstwo KE w Polsce, z ogólnounijnego sondażu przeprowadzonego wśród 27 tys. gospodarstw domowych wynika, że w sektorze usług telekomunikacyjnych w Europie pojawiły się nowe wzory konsumpcji – postęp technologiczny i konkurencja dały unijnym konsumentom większe możliwości wyboru. Gospodarstwa...
Gospodarka 17-06-2008

31 mln euro na upowszechnienie Internetu

Potrwa aż do wyczerpania limitu środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 rok – poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Budżet na ten cel na lata 2007- 2013 wynosi w Polsce 364,4 mln euro. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w...