: Leonard Orban

Rumunia zarobiła na Unii

W ciągu ostatniej dekady wkład Rumunii do budżetu Unii Europejskiej wyniósł 13 mld euro. W tym samym czasie do budżetu tego państwa trafiło 39 mld euro. Wątpliwości budzi nie tylko wysokość przyznanego Rumunii wsparcia, ale też sposób wydatkowania przez tamtejsze władze pochodzących z Unii funduszy.