: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

źródło: Flickr/Conseil départemental des Yvelines
Rolnictwo 15-10-2018

Komisja ds. rolnych w PE przeciwna cięciom w WPR

Posłowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim (AGRI) odrzucili w swojej opinii przygotowanej dla Komisji Budżetowej (BUDG) możliwe cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r. Wskazali przy tym na wiele nowych wyzwań, przed jakimi stoją rolnicy...
Czesław Siekierski
Rolnictwo 19-04-2018

Czesław Siekierski: ”Nie trzeba bać się Unii” – WYWIAD

My trochę zawsze uciekaliśmy od obecności w Unii Europejskiej. Najchętniej mówimy o Unii do mediów i to już w kraju. Tymczasem trzeba mówić tam – w Brukseli, do przedstawicieli innych państw, tam kreować nowe rozwiązania zgodne z polskimi interesami –...

Czarne chmury nad biopaliwami z surowców rolnych

Zdaniem Koalicji Na Rzecz Biopaliw w dalszych pracach nad projektem dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Parlament Europejski powinien pójść kierunkiem wyznaczonym sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.