Jacek Czaputowicz – EURACTIV.pl https://www.euractiv.pl Unia Europejska – najnowsze wiadomości, analizy, wywiady Wed, 10 Apr 2019 11:52:54 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 https://www.euractiv.pl/wp-content/uploads/sites/6/2017/03/cropped-ea_favicon_32x32-32x32.png Jacek Czaputowicz – EURACTIV.pl https://www.euractiv.pl 32 32 Opinia TSUE nt. polskiej ustawy o sądach powszechnych – w czerwcu https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/opinia-tsue-nt-polskiej-ustawy-o-sadach-powszechnych-w-czerwcu/ https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/opinia-tsue-nt-polskiej-ustawy-o-sadach-powszechnych-w-czerwcu/#respond Tue, 09 Apr 2019 05:03:47 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=64847 Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej odbyła się wczoraj w Luksemburgu rozprawa dotycząca skargi Komisji Europejskiej na Polskę, w której KE zarzuca polskim władzom naruszenie niezawisłości sędziowskiej.

 

Rzecznik generalny TSUE wyda opinię w tej sprawie 20 czerwca, a rozstrzygnięcia można się spodziewać jesienią. Natomiast jeszcze dziś reforma polskiego sądownictwa kolejny raz będzie przedmiotem posiedzenia unijnych ministrów ds. europejskich.

Skarga KE do TSUE ws. sądów powszechnych

Poniedziałkowa rozprawa przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w skład której wchodzi 15 sędziów, dotyczyła skargi na Polskę, którą KE skierowała do TSUE w grudniu 2017 roku, uznając, że ustawa o sądach powszechnych zagraża niezależności sądownictwa. Zakwestionowała w tej skardze zbyt duże jej zdaniem uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów, a wprowadzone tam zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć uznała za dyskryminację. Wprawdzie znowelizowana ustawa przywróciła później równy wiek, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Komisji, ale ta pozostawiła skargę w Trybunale. W ocenie KE nie wszystkie problemy zostały bowiem rozwiązane.

Sądy: Komisja Europejska daje Polsce miesiąc

Bruksela podjęła działania przeciw Polsce w związku z reformą wymiaru sprawiedliwości. Warszawa ma teraz miesiąc na uzasadnienie zmian, w przeciwnym razie sprawa może trafić przed Trybunał Sprawiedliwości.
 

W sobotę 29 lipca Komisja Europejska oficjalnie rozpoczęła postępowanie ws. uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego …

Zastrzeżenia KE

Zdaniem Komisji rozwiązania przyjęte przez Polskę, umożliwiające ministrowi sprawiedliwości podejmowania decyzji o przedłużaniu kadencji sędziów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, podważały niezależność polskich sądów. W ocenie Anny Szmytkowskiej ze służb prawnych Komisji argument polskiego rządu, że sędziowie utrzymują swój status mimo przejścia w stan spoczynku, jest całkowicie chybiony. “To oczywiste, że sądzenie jest istotą wykonywania tego zawodu” – podkreśliła. Przypomniała, że znaczenie ma nie tylko możliwość orzekania, ale także np. wnoszenia pytań prejudycjalnych do TSUE.

Jej zdaniem decyzja o przedłużeniu możliwości orzekania po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku, którą podejmuje minister sprawiedliwości, ma charakter dyskrecjonalny i nie opiera się na żadnych kryteriach. Szmytkowska krytykowała również fakt, że od takiej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Majczyna: Chodzi o “racjonalne wykorzystanie kadr”

Reprezentujący w TSUE polski rząd Bogusław Majczyna z MSZ zwracał uwagę, że zaskarżone zapisy zobowiązywały ministra do kierowania się konkretnymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji ws. dalszego orzekania. Wyjaśniał, że chodziło o „racjonalne wykorzystanie kadr” poprzez nieprzedłużanie możliwości zajmowania stanowiska sędziom mało obciążonym pracą (orzekali w niewielkiej liczbie spraw) i przeniesienie ich etatów do bardziej obciążonych sądów. Komisja argumentowała jednak, że czym innym jest przydzielanie stanowisk sędziowskich, a czym innym faktycznie odsunięcie sędziów od czynnej służby.

Przedstawiciel Polski: Kontynuowanie postępowania nie ma sensu

Prawnik z MSZ przekonywał także, że postępowanie jest bezprzedmiotowe, bo wszystkie kwestionowane przepisy zostały już zmienione na mocy ustawy, która weszła w życie w maju zeszłego roku. “Trudno zrozumieć sens kontynuowania postępowania” – powiedział. Jednak przedstawione przez niego dane ujawniły jednak, że ponad 100 sędziów (głównie kobiet) musiało przejść w stan spoczynku w czasie obowiązywania przepisy.

Komisja uznała te dane za dowód na to, że zaskarżone regulacje przynoszą cały czas negatywne skutki (na 290 wniosków o przedłużenie możliwości orzekania negatywnie rozpatrzono 104). “Nie mówimy tu o kwestii odwoływania sędziego ze stanowiska. Zgodnie z polską konstytucją sędziowie są nieodwoływalni. (…) Tu chodzi o wyjątek od przejścia w stan spoczynku po osiągnięciu ustawowego wieku” – wyjaśniał przedstawiciel polskiego rządu. Argumentował też, że choć zmienione przepisy utrzymały możliwość decydowania o przedłużaniu sędziom orzekania, to pozbawiły ministra sprawiedliwości tych kompetencji przekazując je Krajowej Radzie Sądownictwa.

Lenaerts: Polska zbliża się do „władzy absolutnej”?

Prezes TSUE Koen Lenaerts zastanawiał się, czy nie zbliżamy się do „władzy absolutnej”, jeśli nie musi ona uzasadniać decyzji o odmowie zgody na przedłużenie orzekania. Majczyna przekonywał, że decyzja ta nie jest decyzją administracyjną, tylko służbową i dlatego nie wymaga uzasadniana ani nie przysługuje od niej odwołanie.

Sprawa KRS w TSUE – opinia rzecznika w maju

Trybunał Sprawiedliwości UE rozpatrywał wczoraj w Luksemburgu pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego ws. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Opinię dotycząca legalności nowej KRS rzecznik generalny unijnego trybunału wyda 23 maja – trzy dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Czaputowicz: Nie chodzi o Polskę, tylko o kształt UE

“To prawo zostało już zmienione na tyle, że nie ma zarzutów do Polski” – ocenił przed rozpoczęciem rozprawy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. “Mamy prawo do zmian w sądownictwie, także co do wieku emerytalnego sędziów, a tego dotyczy skarga” – podkreślił. “Ale myślę, że Komisja i TSUE wykorzystuje tę sytuację po to, żeby umocnić swoją rolę w systemie Unii Europejskiej, traktując to jako pewną szansę na potwierdzenie swojego statusu” – ocenił szef polskiej dyplomacji. Jego zdaniem “ta kwestia dotyczy wszystkich, kształtu UE, kompetencji poszczególnych ciał niż Polski”.

Dziś kwestia praworządności w Polsce ponownie w Radzie UE ds. Ogólnych

Ministrowie ds. europejskich państw członkowskich po raz kolejny zajmą się dziś w Luksemburgu kwestią praworządności w Polsce.  Strona polska uważa, że nie ma powodu, żeby UE ponownie zajmowała się stanem rządów prawa w naszym kraju, ponieważ nie zaszły żadne nowe okoliczności. Tymczasem dla strony unijnej fakt, że nic się nie zmieniło, a polskie władze nie uruchomiły mechanizmów naprawczych jest argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem kolejnej dyskusji w tej sprawie.

Po trzecim wysłuchaniu Polski w Radzie UE stanowiska bez zmian

Po trzecim wysłuchaniu Polski RadzieUE obie strony pozostają przy swoich stanowiskach: Polska broni swoich reform wymiaru sprawiedliwości, a UE zarzuca polskiemu rządowi, że nie realizuje rekomendacji KE przez co nie pozwala odejść od procedury prowadzonej w ramach art. 7.

“Nasza ocena jest jednoznaczna. Artykuł 7. nie sprawdza się” – oświadczył natomiast wczoraj szef polskiej dyplomacji  w rozmowie z dziennikarzami. Jego zdaniem w tej sytuacji można jedynie prosić o kolejne wysłuchania. Czaputowicz wyraził także przekonanie, że wiceszef KE Frans Timmermans “przedstawi, jak widzi tę sytuację”.

Szef polskiej dyplomacji: Nie jest dobrze

“Dostrzegamy też jego rolę jako aktywisty politycznego – odwiedza Polskę, nie spotyka się z polskimi władzami, natomiast spotyka się z opozycją, z tymi, którzy krytykują władze” – oświadczył minister Czaputowicz. “Dostrzegamy tutaj ten konflikt interesów. To nie jest dobrze” – dodał. W jego ocenie przyczyną spadku poparcia dla UE, faktu, że “ludzie się od niej odwracają”, jest właśnie przykład niewłaściwego działania Fransa Timmermansa, który “powinien zachować neutralność polityczną”.

KE wszczyna wobec Polski kolejne postępowanie o naruszenie prawa

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował, że Bruksela wysłała do Warszawy oficjalne pismo informujące o wszczęciu kolejnej procedury naruszenia praworządności. Tym razem chodzi o nowy system dyscyplinowania polskich sędziów.
 

Komisja Europejska uznała, że nowy system podważa niezawisłość polskich sędziów, ponieważ nie …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/opinia-tsue-nt-polskiej-ustawy-o-sadach-powszechnych-w-czerwcu/feed/ 0
Sekretarz generalny Rady Europy dziś z wizytą w Warszawie https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/sekretarz-generalny-rady-europy-dzis-z-wizyta-w-warszawie/ https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/sekretarz-generalny-rady-europy-dzis-z-wizyta-w-warszawie/#respond Fri, 22 Mar 2019 06:15:34 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=64024 Podczas wizyty związanej z 70. rocznicą utworzenia Rady Europy sekretarz generalny tej organizacji Thorbjørn Jagland spotka się dziś w Warszawie z wicepremierem Jarosławem Gowinem, szefem MSZ Jackiem Czaputowiczem i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim.

 

Przewidziane jest ponadto spotkanie szefa Rady Europy z członkami polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE).

25 lat Polski w Radzie Europy

Polska wróciła do Europy poprzez Solidarność – przypomniał wczoraj (16 listopada) prezydent Andrzej Duda w czasie obchodów 25-lecia polskiego członkostwa w Radzie Europy. Podczas środowych uroczystości w Strasburgu dodał, że idea tego „największego na świecie ruchu społecznego” powinna przyświecać całej wspólnocie europejskiej.

Aktywna rola Polski w obchodach 70-lecia RE

Wizytę Jaglanda zapowiedział w swoim zeszłotygodniowym expose w Sejmie szef polskiej dyplomacji, zapowiadając jednocześnie aktywne uczestnictwo Polski w obchodach 70-lecia Rady Europy. Rzecznik szefa RE Daniel Holtgen zwrócił natomiast uwagę, że wpisuje się ona również w przygotowania do planowanego na 17 maja spotkania ministerialnego RE.

Międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

Piątkową wizytę w Polsce Thorbjørn Jagland rozpocznie od udziału w panelu, w którym wystąpi wspólnie z szefem polskiej dyplomacji Jackiem Czaputowiczem, wiceszefową MSZ Finlandii sprawującej półroczną prezydencję w RE Anne Sipilainen oraz zastępczynią rzecznika praw obywatelskich Hanną Machińską, inaugurującym międzynarodową konferencję poświęconą roli organizacji pozarządowych w dyskursie politycznym. W swoim wystąpieniu szef Rady ma się m.in. odnieść do sytuacji w Polsce w dziedzinie praworządności.

Tymczasem Komisja Wenecka, która jest ciałem doradczym Rady Europy, kilkakrotnie już zgłaszała zastrzeżenia do ustaw przyjmowanych ostatnio przez rządzącą w Polsce większość. W skład tej komisji wchodzi około 100 ekspertów z dziedziny prawa konstytucyjnego i prawa międzynarodowego z 61 państw.

Komisja Wenecka krytycznie o reformie polskiego sądownictwa

Komisja Wenecka uznała w piątek (8 grudnia), że prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, a także nowa ustawa o prokuraturze i nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych stanowią „poważne zagrożenie” dla polskiego sądownictwa. Tego samego dnia Sejm przyjął oba prezydenckie projekty.

Przy okazji warszawskiej konferencji, organizowanej wspólnie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Radę Europy i Uniwersytet Warszawski z okazji 70. rocznicy Rady, Jagland może się spotkać również z RPO Adamem Bodnarem.

Spotkanie Jagland – Czaputowicz o reformie Rady Europy

Głównym tematem rozmów podczas spotkania polskiego ministra z szefem RE mają być wyzwania stojące przed Radą i jej reforma – zapowiedziała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Nie wykluczyła także, że poruszona może zostać również kwestia polskiej polityki migracyjnej.

Natomiast według rzecznika sekretarza generalnego RE wśród tematów rozmów Jaglanda z szefem polskiego MSZ mogą się znaleźć konsekwencje wycofania się Rosji z prac Zgromadzenia Parlamentarnego RE, wyzwania związane z nowymi technologiami i sztuczną inteligencją, a także przestrzeganie praw człowieka w Turcji.

Rosja, która była członkiem Rady Europy od 1996 r. wpłacając jedną z największych składek członkowskich w tej organizacji, wstrzymała się od wpłat na początku zeszłego roku w proteście przeciw ograniczeniu jej praw w Radzie w reakcji na aneksję Krymu w 2014 r.

Rada Europy z siedzibą w Strasburgu, która skupia 47 państw została powołana w 1949 r., a zajmuje się przede wszystkim działaniami na rzecz ochrony praw człowieka.

Antykorupcyjna agenda Rady Europy: Zmiany w Polsce łamią reguły wymierzone w korupcję

„Zmiany wprowadzone w 2017 r. do ustaw o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o sądach powszechnych nie są zgodne ze standardami antykorupcyjnymi” – ogłosiła komisja GRECO, czyli antykorupcyjna agenda Rady Europy.
 
Utworzona w 1999 r. agenda GRECO (Grupa Państw …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/sekretarz-generalny-rady-europy-dzis-z-wizyta-w-warszawie/feed/ 0
Codzienny briefing z europejskich stolic – środa 20 marca https://www.euractiv.pl/section/euractiv-com-network/news/codzienny-briefing-z-europejskich-stolic-sroda-20-marca/ https://www.euractiv.pl/section/euractiv-com-network/news/codzienny-briefing-z-europejskich-stolic-sroda-20-marca/#respond Wed, 20 Mar 2019 11:47:39 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=63900 Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zwróci się dziś do Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z prośbą o przedłużenie negocjacji brexitowych. Zgodę na to muszą wyrazić wszystkie państwa członkowskie. Ale czy będą skłonne pójść na rękę Brytyjczykom? W ramach dzisiejszej odsłony „The Capitals” reporterzy EURACTIV z całej Europy przygotowali zestawienie stanowisk poszczególnych państw.

 

PARYŻ

Jedynie Francja zapowiedziała, że może użyć weta w sprawie przedłużenia artykułu 50., jeżeli oznaczałoby ono szkodę dla interesów UE.

Jeden z bliskich doradców prezydenta Emmanuela Macrona powiedział wczoraj, że prośba Wielkiej Brytanii „nie zostanie przyjęta bez zastrzeżeń”. „Po pierwsze, czy Brytyjczycy mają strategię, która uzasadnia przedłużenie… Po drugie, musimy odpowiedzieć sobie, jakie będzie to miało konsekwencje dla całej Unii”. Dodał też, że przedłużenie oznaczałoby, że Wielka Brytania weźmie udział w wyborach europejskich i nadal będzie mogła zabierać głos w kwestiach ważnych dla funkcjonowania UE.

„Jeżeli cały proces jest nakierowany na zorganizowanie nowego referendum, możemy rozważyć odroczenie brexitu o kilka miesięcy”, mówi.

Z drugiej jednak strony Paryż nie wyklucza użycia weta. W tym kontekście będzie przyglądał się przede wszystkim temu, jak duże jest prawdopodobieństwo przegłosowania umowy rozwodowej w brytyjskim parlamencie oraz temu, jakie skutki odroczenie będzie miało dla UE.

„Interes UE musi być na pierwszym miejscu. A pozostanie Londynu we Wspólnocie oznacza, że jego posłowie znajdą się w Parlamencie Europejskim, że będzie brał udział w wyborze szefa nowej Komisji, ale też, że będzie mógł zablokować nowe Wieloletnie Ramy Finansowe”, ostrzega Paryż, obawiając się spowalniania integracji przez Wielką Brytanię.

Francuska minister ds. europejskich Nathalie Loiseau, która ma poprowadzić partię Macrona Naprzód Republiko! (LREM) do majowych wyborów, powiedziała, że odroczenie brexitu musi być połączone z zaproponowaniem wiarygodnych rozwiązań ze strony Londynu. „Oczywiście zgodzimy się na krótkie przedłużenie, aby umowa brexitowa mogła zostać ratyfikowana”, dodaje.

Zdaniem najbliższego otoczenia Macrona, polubowe rozwiązanie mogłoby stanowić, że na czas odroczenia brexitu Wielka Brytania wycofa się na pewnym poziomie z unijnego procesu decyzyjnego.

BERLIN

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas stwierdził, że popiera odroczenie brexitu. „Wydaje się, że powinniśmy spróbować nowych rozwiązań zanim dojdzie do ‚twardego’ brexitu”, stwierdził, dodając że chaos przy wychodzeniu Londynu ze Wspólnoty będzie miał wpływ na obie strony. „Im dłuższe będzie odroczenie, tym ‚twardzszy’ będzie brexit”.

Kanclerz Angela Merkel stwierdziła z kolei, że „ze wszystkich sił” będzie starała sie uniknąć chaotycznego brexitu. „Będę walczyć o uporządkowany brexit do ostatniej godziny 29 marca… nadal mamy jeszcze trochę czasu”, stwierdziła.

BENELUKS

Holenderski premier Mark Rutte stwierdził, że jeżeli Wielka Brytania poprosi o odroczenie brexitu, to chciałby wiedzieć jak długo miałoby ono trwać i co dokładnie Londyn zamierza osiągnąć.

„Bardzo szanuje premier Theresę May. Czasem przypomina mi postać z Monty’ego Pythona, która traci w pojedynku wszystkie kończyny, po czym proponuje przeciwnikowi remis”, stwierdził Rutte.

Belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders również powiedział, że nie ma nic przeciwko przedłużeniu brexitu, pod warunkiem, że Londyn określi, co zamierza dalej. Dodał też, że europejscy przywódcy mogliby zgodzić sie na dodatkowy szczyt w tym miesiącu, jeżeli nadchodzący nie przyniósłby rezultatów.

Luksemburg stoi zaś na stanowisku, że odroczenie brexitu nie powinno być dłuższe niż do majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

GRUPA WYSZEHRADZKA

Co ciekawe, Wyszehradzka Czwórka (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) nie wypracowała jednolitego stanowiska.

Ze źródeł EURACTIV.com w Brukseli wynika, że „Węgry mają na ten temat tę samą opinię co Niemcy”. Może wydawać się to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że dzisiaj odbędzie sie głosowanie nad wyrzuceniem partii Viktora Orbana z Europejskiej Partii Ludowej. Słowa te można jednak raczej odczytywać jako próbę załagodzenia sytuacji w oczach najważniejszych partnerów Fideszu.

Czesi są z kolei bardziej otwarci na przedłużenie brexitu i mówią o tym zgodnie premier Andrej Babiš i minister spraw zagranicznych Tomáš Petříček. Babiš twierdzi, że choć dziś to nierealne, najlepiej byłoby, gdyby w Wielkiej Brytanii odbyło sie drugie referendum, w którym obywatele opowiedzieli się za pozostaniem w UE.

Słowacki sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych i europejskich Lukáš Parízek wyraził z kolei zaniepokojenie możliwością przedłużenia brexitu, twierdząc, że przyczyniłoby się to do pogłębiania poczucia niepewności w Europie.

Podkreślił, że z punktu widzenia Słowacji najlepszym rozwiązaniem – pod warunkiem, że Londyn zdecyduje sie opuścić Wspólnotę – jest brexit zakończony podpisaniem umowy rozwodowej.

Polska też jest skłonna poprzeć wydłużenie negocjacji. Minister spraw zagranicznych Jacek Czputowicz stwierdził, że „być może trzeba będzie wyjść trochę naprzeciw władzom i społeczeństwu brytyjskiemu i przedłużyć może trochę ten okres, może trochę więcej czasu potrzeba na refleksję”. Jego zastępca zajmujący się sprawami europejskimi Konrad Szymański dodaje, że odroczenie brexitu może być „pomocne dla wszystkich stron”.

Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych potwierdza, że Warszawa najpewniej opowie się za przedłużeniem brexitu. Jego zdaniem „w żywotnym interesie Polski jest zabezpieczenie stabilizacji budżetu unijnego oraz praw obywateli polskich na Wyspach Brytyjskich”.

Państwa Śródziemnomorskie

Ze źródeł EURACTIV wynika, że dwie koalicyjne partie nadal zastanawiają się nad wspólnym stanowiskiem. Jednak skądinad wiadomo, że minister spraw zagranicznych Enzo Moavero nie popiera „twardego” brexitu. Dotąd udało się ustalić jedynie bardzo ogólne stanowisko rządu, które polega na poparciu dla przedłużenia artykułu 50., ale nie jest jasne na jak długo.

W ubiegłym tygodniu krążyły pogłoski, że zwolennicy „twardego” brexitu lobbowali u wicepremiera Matteo Salviniego, aby zablokował odroczenie brexitu. Moavero twierdzi jednak, że w Rzymie nie było na ten temat dyskusji, a Wielka Brytania nie wystosowała oficjalnie takiej prośby.

Hiszpański minister spraw zagranicznych Josep Borrell stwierdził zaś, że idealnym scenariuszem byłoby przyjęcie umowy przez brytyjskich parlamentarzystów. W ten sposób brexit zostałby odroczony jedynie na czas potrzebny na ratyfikację umowy przez państwa członkowskie.

„Może za trzecim razem poprą umowę. Tak byłoby najlepiej dla wszystkich”, twierdzi Borrell.

Hiszpania, jego zdaniem, nie ma wyrobionego stanowiska na temat znacznego wydłużenia negocjacji, ale ostrzega, że w takim przypadku Wielka Brytania musiałaby wziąć udział w wyborach do PE. „Gdybym był obywatelem brytyjskim, domagałbym się prawa do wybierania swoich przedstawicieli do parlamentu Wspólnoty”.

Borrell sądzi też, że wydłużenie negocjacji jest równoznaczne z tym, że Brytyjczycy będą chcieli renegocjować umowę wyjścia z UE. Jeżel tak będzie – ostrzega – „będą musieli podejść do rozmów z większą pokorą i zgodzić się na kompromisy”.

BAŁKANY

Premier Chorwacji Andrej Plenković również stwierdził, że Zagrzeb pozostaje otwarty na przedłużenie negocjacji brexitowych. „Chcielibyśmy, aby było ono krótkie, ale jestesmy gotowi na inne rozwiązanie, choć oczywiście niesie ono za sobą sporo problemów, na przykład jeżeli chodzi o wybory do PE”

Grecja z kolei nie zajmuje stanowiska w sprawie długiego odroczenia brexitu, ale przyznaje, że „nie ma w zasadzie możliwości zablokowania wspólnie podjętej decyzji o jego przedłużeniu”.

Rząd Bułgarii jest zaś przekonany, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyjście Wielkiej Brytanii na podstawie wynegocjowanej umowy.

„Musimy pamiętać, że Brytyjczycy jeszcze nie zwrócili się z prośbą o przedłużenie negocjacji”, czytamy wypowiedź biura prasowego bułgarskiego ministerstwa spraw zagranicznych. „Jeżeli jednak takowa się pojawi, jesteśmy skłonni ją zaakceptować. Musimy jednak brać pod uwagę wspólne stanowisko unijne”.

Minister spraw zagranicznych Rumunii stwierdził natomiast, że sprawą zajmuje się prezydent Klaus Iohannis, który jest przeciwnikiem chaotycznego brexitu. „Dlatego też na najbliższym szczycie będzie podkreślał potrzebę jedności wśród 27 państw członkowich”, twierdzi kancelaria prezydenta.

Minister ds. europejskich George Ciamba dodaje, że potrzebna jest klaryfikacja skomplikowanej obecnie sytuacji, ale też należy powiedzieć wprost, że „są kwestie, których jako UE nie możemy zmienić – oznacza to np. że nie będzie renegocjacji umowy brexitowej”.

 

Pozostałe informacje ze stolic…

 

BERLIN

Niemcy kontra USA. Kanclerz Angela Merkel broni się przed krytyką ze strony ambasadora USA w Niemczech w sprawie wydatków na zbrojenia. Richard Grenell zarzucił Berlinowi, że chce obciąć „i tak nieakcepowalnie niskie” wydatki na armię, co „wyśle niepokojący sygnał” sojusznikom w NATO.

W odpowiedzi Merkel stwierdziła, że „chce jedynie dostosować kilka kwestii” i podkreśliła, że niemieckie wydatki na zbrojenia liczone jako procent PKB stopniowo rosły przez ostatnie lata.

Wiceprzewodniczący liberałów z FDP Wolfgang Kubicki jest mniej dyplomatyczny i chce wydalenia amerykańskiego ambasadora. „Każdy kto zachowuje sie jak Wysoki Komisarz na okupowanych zmieniach, musi wiedzieć, że nasza tolerancja ma swoje granice”, powiedział. Zaś przewodniczący klubu parlamentarnego SPD Carsten Schneider podsumował sytuację mówiąc, że „ambasador Grenell to największa dyplomatyczna katastrofa, jaka mogła się nam przytrafić”.

PARYŻ

Debata na temat wieku emerytalnego. To była jedna z głównych obietnic wyborczych Emmaneula Macrona: utrzymać wiek emerytalny na poziomie 62 lat. Po tym, jak premier Edouard Philippe stwierdził w wywiadzie, że jego wydłużenie może być zasadne, nie wiadomo jednak, czy Macron planuje dotrzymać obietnicy.

WARSZAWA

Z danych Eurostatu wynika, że Polska na kwestie społeczne przeznacza 16,4 proc. swojego PKB. Jest to więcej niż na jakąkolwiek inną politykę, ale nadal poniżej średniej unijnej (18,8 proc.). Na służbę zdrowia wydajemy 4,7 proc. PKB, a więc mniej niż średnia (7 proc.), ale już  na edukację (4,6 proc. PKB) przeznaczamy średnio więcej niż reszta UE (4,6 proc.)

ATENY

Grecki parlament podejmie dziś decyzję, czy pozwolić na udział w wyborach do PE greckim obywatelom mieszkającym w Wielkiej Brytanii.

BUKARESZT

Rząd Rumunii przyjał memorandum, które w przypadku bezumownego brexitu daje możliwość brytyjskim obywatelom kontynuowania pracy i nauki w Rumunii.

ZAGRZEB

Bałkany Zachodnie priorytetem. „Dalsze rozszerzenie UE będzie – razem z kwestią zatrudnienia, łączności i bezpieczeństwa – jednym z naszych czterech priorytetów w trakcie chorwackiej prezydencji w 2020 r.”, zadeklarował przewodniczący parlamentu Gordan Jandroković.

SARAJEWO

W oczekiwaniu na werdykt. Bośnia i Hercegowina oczekuje na ostateczny wyrok w sprawie  przywódcy bośniackich Serbów w trakcie wojny w latach 1992-1995 Radovana Karadžicia. W pierwszej instancji został skazany na 40 lat więzienia za ludobójstwo i zbrodnie wojenne.

BELGRAD

Hahn o protestach. Unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa Johannes Hahn stwierdził, że całkowicie popiera protesty na rzecz wolności słowa, które odbywają się na Bałkanach Zachodnich. Potępił jednak „jakąkolwiek formę przemocy jako niedopuszczalną”. Hahn podkreślił też, że „zmiany polityczne powinny, a nawet muszą sie odbywać, ale zawsze w zgodzie z zasadami demokracji”.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/euractiv-com-network/news/codzienny-briefing-z-europejskich-stolic-sroda-20-marca/feed/ 0
Holandia: Sprawca strzelaniny w Utrechcie schwytany https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/holandia-sprawca-strzelaniny-w-utrechcie-schwytany/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/holandia-sprawca-strzelaniny-w-utrechcie-schwytany/#respond Tue, 19 Mar 2019 06:22:56 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=63826 Przez kilka godzin holenderska policja poszukiwała wczoraj sprawcy strzelaniny, do której doszło w tramwaju w jednej z dzielnic Utrechtu. W wyniku zajścia zginęły 3 osoby, a 5 zostało rannych. Nie ma jednak całkowitej pewności, czy to zdarzenie miało charakter terrorystyczny.

 

Do strzelaniny doszło rano w jednej z mieszkalnych dzielnic położonych w zachodniej części miasta. Sprawca otworzył ogień w tramwaju, a potem zbiegł z miejsca wypadku. Z początku informowano jedynie o kilku rannych osobach, ale popołudniu okazało się, że są 3 ofiary śmiertelne oraz 5 rannych osób. Część z postrzelonych osób znajduje się w bardzo ciężkim stanie.

Policja poszukiwała podejrzanego o dokonanie ataku przez kilka godzin. To 37-letni Gökmen Tanis, mężczyzna urodzony w Turcji. Zidentyfikowano go dzięki nagraniom z monitoringu wewnątrz tramwaju.

Konflikt rodzinny czy atak terrorystyczny?

Według źródeł brytyjskiej telewizji BBC Tanis znajdował się na liście osób podejrzanych o związki z tzw. Państwem Islamskim (IS). Miał być też na krótko z tego powodu aresztowany. Według innych, niepotwierdzonych informacji, Tanis jakiś czas temu spędził kilka miesięcy w Czeczenii.

Turecka agencja prasowa Anatolia poinformowała jednak, że jednym z możliwych motywów jego działania jest także konflikt rodzinny. Pierwszą z jego ofiar miała być bowiem osoba spokrewniona z Tanisem, a kolejne postrzelone osoby to ludzie, którzy próbowali go powstrzymać. Przedstawiciel prowadzącej śledztwo w sprawie tego zdarzenia prokuratury potwierdził, że badane są obie możliwe przyczyny ataku.

Holenderskie władze traktują jednak strzelaninę w tramwaju w Utrechcie jako potencjalny atak terrorystyczny. Jak ujawnił dyrektor służb terrorystycznych tego kraju Pieter-Jaap Aalbersberg, strzały padły nie tylko w samym tramwaju, ale także „w kilku innych punktach miasta”. Nie ujawniono jednak okoliczności zatrzymania Tanisa, ani czy również wówczas doszło do wymiany ognia między nim a policją. „Jego działanie wyglądało na atak terrorystyczny” – przekazał dziennikarzom Aalbersberg.

UE składa kondolencje ofiarom zamachów w Nowej Zelandii

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wyraził solidarność z bliskimi osób, które zginęły bądź zostały ranne podczas ataku terrorystycznego na dwa meczety w mieście Christchurch w Nowej Zelandii. Ataku dokonał biały mężczyzna pochodzący z Australii.
 

W zamachu zginęło conajmniej 49 osób, a …

Poziom zagrożenia terrorystycznego podniesiony

Premier Holandii Mark Rutte również oświadczył na konferencji prasowej w Hadze, że „wychodzi z założenia, że w Utrechcie doszło do zamachu terrorystycznego”, ale zastrzegł też, że motywy sprawcy wciąż nie są znane. Poinformował również, że na wieść o strzelaninie zwołał kryzysowe posiedzenie swojego gabinetu.

Mieszkańcom miasta nakazano pozostanie w domach, a do ochrony szkół czy środków komunikacji miejskiej skierowano dodatkowe siły bezpieczeństwa. Czasowo wstrzymano także ruch na głównym dworcu kolejowym w Utrechcie, a na miejscowym uniwersytecie odwołano część zajęć.

Holenderskie władze szybko podniosły także poziom zagrożenia terrorystycznego do najwyższego, piątego stopnia. Gdy kilka godzin później potwierdziły się informacje o schwytaniu domniemanego sprawcy ataku, przywrócono niższy, czwarty stopień zagrożenia.

Wielka Brytania: Ładunki wybuchowe na dworcu i lotniskach w Londynie

Brytyjska policja poinformowała, że w Londynie odnaleziono wczoraj (5 marca) trzy niewielkie ładunki wybuchowe domowej roboty. Umieszczono je na dwóch lotniskach – Heathrow oraz London City – oraz na dworcu Waterloo. W śledztwo zaangażowana jest też policja z Irlandii, ponieważ …

Kondolencje z Europy

Krótko po zdarzeniu do Holandii zaczęły spływać kondolencje z innych europejskich krajów. Przekazali je m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron czy premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Wyrazy współczucia rodzinom ofiar i poszkodowanych w ataku złożył również polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Szef polskiej dyplomacji poinformował przy okazji, że unijni ministrowie spraw zagranicznych zostali poinformowani o strzelaninie przez Wysoką Przedstawiciel UE ds. polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa Federikę Mogherini podczas spotkania w Brukseli.

Belgia: Aresztowano podejrzanego o współudział w organizacji zamachu w Paryżu w 2015 r.

Belgijska policja aresztowała mężczyznę, który podejrzany jest o pomoc w zorganizowaniu przez komórkę Państwa Islamskiego zamachu terrorystycznego w Paryżu w listopadzie 2015 r. W ataku na teatr Bataclan oraz kilka restauracji zginęło 130 osób.
 
Do aresztowania podejrzanego mężczyzny doszło tuż przed …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/holandia-sprawca-strzelaniny-w-utrechcie-schwytany/feed/ 0
Codzienny briefing z europejskich stolic – piątek 15 marca https://www.euractiv.pl/section/euractiv-com-network/news/codzienny-briefing-z-europejskich-stolic-piatek-15-marca/ https://www.euractiv.pl/section/euractiv-com-network/news/codzienny-briefing-z-europejskich-stolic-piatek-15-marca/#respond Fri, 15 Mar 2019 11:41:53 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=63664 Viktor Orbán ma nowego sojusznika w Europejskiej Partii Ludowej. Najprawdopodobniej dojdzie do opóźnienia brexitu. Niemiecka gospodarka wyhamowuje – między innymi o tym piszemy w piątkowej edycji „The Capitals”.

 

LUBLANA

Kolejny polityk zabiera głos w sprawie Orbána. „To przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wybrał walkę z węgierskim premierem Viktorem Orbánem i powinien przestać mieszać się w politykę Europejskiej Partii Ludowej” – powiedział były premier i przywódca centroprawicowej Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS).

„W europejskiej prasie mówi się tylko o Orbánie atakującym Junckera. W rzeczywistości to były premier Luksemburga jest tym, który rozpoczął konflikt. Jako przewodniczący KE nie powinien  – moim zdaniem – ingerować w politykę partyjną”, dodał Janez Janša, obecnie lider opozycji.

Janša jest bliskim sojusznikiem Orbána. SDS ogłosiła już, że 20 marca zagłosuje przeciwko wyrzuceniu Fideszu z EPL. „Wielkie konfederacje polityczne, takie jak EPL, musza być w stanie żyć z różnicami, inaczej nie przetrwają” – podkreślił Janša. „Uważam, że EPL tak samo potrzebuje chrześcijańskich socjalistów z Luksemburga, jak Fideszu z Węgier, ponieważ jest to jedyny sposób na pozostanie silną i wpływową organizacją. Byłaby to wielka strata, gdyby EPL rozpadła się”.

Janša odniósł się także do innych europejskich polityków. Nazwał Emmanuela Macrona „nadętym bufonem”. Jednocześnie chwali nową szefową CDU Annegret Kramp-Karrenbauer, mówiąc, że ogłosiła swoją wizję UE – coś, czego Angela Markel nigdy nie zrobiła.

LONDYN

Wielka Brytania chce opóźnienia brexitu. Deputowani Izby Gmin stosunkiem głosów 413 do 202 opowiedzieli się w czwartek za poparciem opóźnienia brexitu. Jest mało prawdopodobne, by Wielka Brytania opuściła UE 29 marca. Premier Theresa May zasugerowała, że data opuszczenia wspólnoty może zostać przełożona na 30 czerwca, pod warunkiem, że brytyjscy parlamentarzyści poprą jej propozycję w przyszłotygodniowym głosowaniu.

Przewodniczący KE uważa za to, że Wielka Brytania powinna wziąć udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, jeśli jej członkostwo w UE przedłuży się.

SOFIA

Azerski gaz. Po 2020 r. azerski gaz będzie stanowił jedną trzecią tego paliwa w Bułgarii, powiedział premier Bojko Borysow po spotkaniu z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem w Baku.

Borysow spodziewa się, że w tym roku Państwowa Kompania Naftowa Republiki Azerbejdżanu (SOCAR) rozpocznie inwestycje w bułgarski system dystrybucji gazu.

Spadek liczby osób ubiegających się o azyl. W 2018 r. 2465 osób ubiegających się o azyl po raz pierwszy złożyło wniosek o ochronę międzynarodową w Bułgarii, co oznacza spadek o 29 proc. w porównaniu z 2017 r. (3 470). Według Eurostatu najwięcej wniosków złożyli Afgańczycy (43 proc.), Irakijczycy (25 proc.) i Syryjczycy (20 proc.).

BERLIN  

Obniżona prognoza. Niemcy zanotują w 2019 r. spadek wzrostu gospodarczego z 1,1 proc. do 0,6 proc., wynika z prognozy opublikowanej przez Instytut IFO. Z kolei w 2020 r. dojdzie do nieznacznego przyspieszenia gospodarczego – z 1,6 proc. do 1,8 proc.

Liczba zatrudnionych za naszą zachodnią granicą nadal rośnie. W ubiegłym roku z 44,8 mln zatrudnionych do 45,2 mln i 45,5 mln w 2020 r. Oczekuje się, że stopa bezrobocia spadnie odpowiednio z 5,2 proc. do 4,9 proc. w 2019 r. i 4,7 proc. w 2020 r.

PARYŻ

Zakończenie Wielkiej Debaty Narodowej. Dziś odbędzie się ostatnie z 10 600 spotkań zaplanowanych w ramach narodowych konsultacji. Emmanuel Macron uczestniczył w 11 spotkaniach. Wyniki debaty zostaną opublikowane do połowy kwietnia.

RZYM

Made in Italy”. Wicepremier Matteo Salvini przedstawił projekt ustawy w sprawie ochrony włoskich marek z ponad 50-letnią historią, ustanawiając listę “chronionych” etykiet. Projekt ustawy przewiduje m. in. uniknięcie przenoszenia produkcji poza Włochy. „Jeśli chcesz sprzedawać produkty z włoską marką, musisz produkować we Włoszech” – zapowiedział Salvini.

WARSZAWA

Rządy prawa i fundusze UE. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przedstawił stan polityki zagranicznej rządu. Powiedział m. in., że dla polskiej gospodarki członkostwo w UE jest platformą, która ułatwiła „modernizację”. Jednocześnie dodał, że Polska nie zaakceptuje zasady dostępu do funduszy europejskich na podstawie oceny praworządności poszczególnych państw.

MADRYT

Kataloński proces. Josep Lluis Trapero, były szef regionalnej policji Katalonii zeznawał wczoraj przed Sądem Najwyższym w Madrycie. Podkreślił, że pomimo poparcia dla niepodległości Katalonii, regionalna policja wzywała organizatorów referendum niepodległościowego z 1 października 2017 r. do „przestrzegania prawa”.

BRATYSŁAWA

Biznesmen oskarżony o nakazanie zabójstwa Jana Kuciaka. Słowacka prokuratura ogłosiła wczoraj, że biznesmen Marian Kočner został oskarżony o zlecenie zabójstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka w lutym 2018 r.  

Kuciak został zamordowany w swoim domu wraz z narzeczoną Martiną Kušnírovą. Przed śmiercią pisał m. in. o oszustwach Kočnera.

PRAGA

Pozytywna decyzja. Europejski Trybunał sprawiedliwości odrzucił pozew KE przeciwko Republice Czeskiej w toczącym się sporze z Polską. Komisja pozwała Pragę za nieodebranie 20 000 ton odpadów wywiezionych do Polski, które Warszawa określiła jako „niebezpieczne”, podczas gdy Czesi zakwalifikowali je jako mieszaninę paliwową. Komisja nie była w stanie udowodnić, że Praga naruszyła przepisy UE dotyczące transportu odpadów.

BUKARESZT

Partia Narodowo-Liberalna liczy na 10 mandatów w PE. Centroprawicowa Partia Liberalna (PNL-EPL), główna partia opozycyjna w Rumunii, zamierza zdobyć 10 mandatów w nadchodzących wyborach europejskich.

ZAGRZEB

Chorwacja pomostem między UE a Bałkanami Zachodnimi. Dr Robert Klinke, ambasador Niemiec w Chorwacji powiedział, że UE przywiązuje wielką wagę do Bałkanów Zachodnich. Ostrzegł jednak, że Zagrzeb powinien zwiększyć zakres swoich działań w Bośni i Hercegowinie na rzecz zachęcania do jedności i rządów prawa na wszystkich poziomach.

Produkcja marihuany. Davor Bernardić, lider opozycyjnych socjaldemokratów, zaproponował liberalizację kontrolowanej przez państwo produkcji marihuany. „Otwiera się nam przestrzeń, aby stać się liderem UE w najszybciej rozwijającym się biznesie [produkcji konopi]” – powiedział Bernardić. 

BELGRAD

Edukacja przeciwko narkotykom. Minister zdrowia Zlatibor Lončar stwierdził, że w 2018 r. skonfiskowano 3,9 ton używek, a 1300 osób aresztowano za przestępstwa związane z narkotykami. Lončar powiedział w Komisji ONZ ds. środków odurzających, że Belgrad ustanowił ministerialną komisję ds. zapobiegania używaniu narkotyków w szkołach, która zorganizowała warsztaty edukacyjne dla ponad 30 000 studentów i 5 500 nauczycieli.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/euractiv-com-network/news/codzienny-briefing-z-europejskich-stolic-piatek-15-marca/feed/ 0
Prezydent Duda o polskiej polityce zagranicznej https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/prezydent-duda-o-polskiej-polityce-zagranicznej/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/prezydent-duda-o-polskiej-polityce-zagranicznej/#respond Fri, 15 Mar 2019 06:35:17 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=63646 Ostatnie lata obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych są dowodem na to, że polityka zagraniczna obecnego rządu jest realizowana z sukcesem, “w sposób zaplanowany od dawna i że ma ona swoją ciągłość” – powiedział wczoraj dziennikarzom w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

 

W czasie czwartkowego posiedzenia Sejm wysłuchali informacji szefa MSZ Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku. Dorocznemu wystąpieniu ministra spraw zagranicznych przysłuchiwali się tradycyjnie również prezydent Andrzej Duda i akredytowani w Warszawie członkowie korpusu dyplomatycznego.

Nie było jednak szefa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego, a w czasie debaty nad wystąpieniem szefa polskiej dyplomacji, która także nie wzbudziła specjalnego zainteresowania, momentami obecnych na sali posłów można było zliczyć niemal na palcach jednej ręki, o członkach rządu nie wspominając.

NATO w Polsce przełomową decyzją, sukcesem rządu PiS

Andrzej Duda przypominając, że NATO obchodzi w tym roku swoje 70-lecie, a Polska obchodzi 20-lecie członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, za największy sukces Polski w tej organizacji uznał szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku. “Ustanowienie – no cóż, nie będę tutaj się krygował – dzięki naszym zdecydowanym zabiegom przez praktycznie większość 2016 roku i kilka miesięcy 2015 roku jeszcze tzw. wysuniętej obecności sił Sojuszu na wschodniej flance NATO” – ocenił prezydent  na spotkaniu z dziennikarzami w Sejmie po expose szefa MSZ.

Jacek Durkalec: Szczyt NATO w Warszawie był sukcesem

Podczas warszawskiego szczytu NATO zaplanowano dalsze wzmacnianie sił Sojuszu. Władimir Putin zadeklarował, że Rosja odpowie na zachodnie zbrojenia proporcjonalnie. Mimo wszystko obie strony odżegnują się od nazwania swoich działań wyścigiem zbrojeń. Mimo że sytuacja coraz bardziej go przypomina…Działania Sojuszu nie …

“To była rzeczywiście decyzja o charakterze przełomowym” – podkreślił. “Szczyt NATO w 2016 roku bez wątpienia zakończył się sukcesem zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym – można więc mówić, że był szczytem NATO polskiego sukcesu” – ocenił Duda. Podkreślił także aktywność polskich żołnierzy w ramach Sojuszu nie tylko w naszym regionie. “Jesteśmy w ramach naszych zobowiązań sojuszniczych obecni także w innych miejscach na świecie” – podkreślił Duda podając przykłady z Afganistanu, Bałkanów czy w Afryki, a także udział w natowskiej misji morskiej.

Prezydent zwrócił także uwagę na uprzywilejowaną pozycję Polski w NATO wynikającą z faktu, że jesteśmy jednym z niewielu państw Sojuszu, które realizują zobowiązanie wydatkowania co najmniej 2 proc. PKB na cele obronne.

USA naciska na państwa członkowskie NATO w sprawie dalszego zwiększania wydatków na obronność

Niedługo po tym jak kilka dni temu Donald Trump ogłosił, że USA przeznaczą o 30 proc. więcej środków w stosunku do roku ubiegłego na obronność w Europie amerykański prezydent wezwał  kraje europejskie do tego samego.
 

Ostatnie dwa lata to okres, w którym kraje …

“Jest to podkreślane w przestrzeni natowskiej, międzynarodowej – że Polska jest odpowiedzialnym, dotrzymującym słowa sojusznikiem” – powiedział Andrzej Duda. Podziękował przy tym parlamentowi za przyjęcie ponad rok temu ustawy, zobowiązującej władze do podniesienia tych wydatków do poziomu 2,5 proc. PKB do 2030 roku. Zaapelował przy tym do rządu o podniesienie wydatków do tego poziomu do 2024 roku. ”Dlatego, że polska armia bardzo potrzebuje pilnej modernizacji” – argumentował prezydent.

W swoim wystąpieniu po informacji szefa MSZ zwrócił także uwagę na “trzeci format regionalnej współpracy NATO, czyli Bukaresztańską Dziewiątkę”, który – w ocenie Dudy – również znakomicie się sprawdza. “Za każdym razem wspólne stanowisko, za każdym razem jednoznaczne wspólne oświadczenie co do pogłębiania obecności NATO w naszej części Europy, co do budowania architektury bezpieczeństwa” – wyliczał zwracając uwagę na dużą aktywność państw Europy Środkowej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Szczyt B9 w Koszycach: Zagrożeniem bezpieczeństwa imperialne ambicji Rosji

Rzeczywistym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszej części Europy jest powrót imperialnych ambicji Rosji – powiedział prezydent Andrzej Duda w Koszycach na Słowacji podsumowując szczyt szefów państw wschodniej flanki NATO, tzw. Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9).

Obecność Polski w ONZ

Prezydent podkreślił również wagę polskiej obecności w Organizacji Narodów Zjednoczonych. “Dzisiaj jesteśmy członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, przez cały zeszły rok byliśmy, cały ten rok jeszcze będziemy” – przypomniał dodając, że choć jest to członkostwo niestałe, to bardzo ważne.

“Jesteśmy tam pod hasłem `Pokój przez prawo`, a więc przestrzeganie prawa międzynarodowego jest w naszym przekonaniu – podzielanym przez absolutną większość członków Organizacji Narodów Zjednoczonych – warunkiem, by rzeczywiście istniał pokój na świecie, aby go utrzymać i przywracać poprzez zmuszanie do respektowania prawa międzynarodowego” – tłumaczył Andrzej Duda.

Duda w ONZ m.in. o klimacie, agresji i zewnętrznych wpływach na państwa

Polska wspiera kraje w ich dążeniu do rozwoju gospodarczego i społecznego i z niepokojem patrzy na rosnącą liczbę osób dotkniętych konfliktami oraz nasilające się zjawisko manipulowania procesami politycznymi – powiedział prezydent Andrzej Duda, występując wczoraj (19 września) w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Podkreślił, że Polacy mówią w RB ONZ o okupowanym Krymie i  “zawłaszczonym przez Rosję terytorium Ukrainy”. “Chcemy, by ta sytuacja się znormalizowała. Nie uznajemy czegoś takiego jak przesunięcie granic siłą w Europie; to coś, co – naszym zdaniem – jest najbardziej niebezpieczne i właśnie stanowi jaskrawe pogwałcenie zasad prawa międzynarodowego” – zapewnił prezydent.

Zwrócił też uwagę na inną aktywność Polski w tej międzynarodowej organizacji – na konferencję COP24 zorganizowaną w zeszłym roku w Katowicach. “A więc u nas, na Śląsku, miała miejsce konferencja klimatyczna, która od strony organizacyjnej bez wątpienia – co wszyscy podkreślali – była kolejnym polskim sukcesem” – powiedział Andrzej Duda choć przyznał, że nie wszystkie założone wcześniej cele udało się zrealizować.

COP24: Deklaracja końcowa przyjęta

Choć wydawało się, że nie uda się osiągnąć końcowego porozumienia, strony konferencji klimatycznej COP24 uzgodniły jednak treść końcowej deklaracji szczytu w Katowicach.
 
Do przyjęcia końcowej deklaracji szczytu doszło w sobotę (15 grudnia) późnym wieczorem. Według wcześniejszych planów konferencja COP24 w Katowicach …

“Chcę to bardzo mocno zaakcentować, ponieważ zarówno w tym przypadku, jak i wcześniej – w przypadku szczytu NATO czy Światowych Dni Młodzieży – był sukces wynikający z wysiłku, pracy, inwencji i naprawdę katorżniczej harówki wielu ludzi” – dodał.

W UE ważna współpraca regionalna: Trójmorze i V4

Polski prezydent zwrócił szczególną uwagę na regionalne współdziałanie naszego kraju z państwami Trójmorza i Grupy Wyszehradzkiej. Wyraził m.in. nadzieję na ustanowienie funduszu Trójmorza, “który doprowadzi do ożywienia także tej współpracy poprzez stworzenie dodatkowych możliwości finansowych”, a także na aktywizację  współpracy w tym formacie “na poziomie rządowym, a więc między premierami, a także pomiędzy poszczególnymi ministrami”. “To kwestia rozwoju infrastruktury zarówno drogowej, jak i kolejowej, w zakresie innych rodzajów komunikacji, a także bezpieczeństwa energetycznego” – podkreślił Duda.

Prezydent USA wspiera Trójmorze: Inicjatywa ma wielki potencjał

Inicjatywa Trójmorza ma duży potencjał w kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz znoszenia barier w handlu – ocenił prezydent USA Donald Trump w liście przeczytanym na Forum Biznesu, zorganizowanym z okazji szczytu Trójmorza w Bukareszcie.
 

Przywódca Stanów Zjednoczonych w liście do uczestników przypomniał, …

W ocenie prezydenta również “węższa, czyli w ramach Czwórki Wyszehradzkiej” współpraca regionalna “układa się znakomicie”. Na dowód wyliczał częste spotkania prezydentów, premierów i ministrów V4. Przyznał także, że “między państwami Wspólnoty Wyszehradzkiej” istnieją rozbieżności zdań. “Ale rozbieżności nie są niczym nadzwyczajnym, natomiast współpraca między nami układa się bardzo dobrze, potrafimy rozmawiać na każdy temat. I nawet jeżeli te rozbieżności są, to rozmowa zawsze ma charakter konstruktywny” – podkreślił Duda.

Grupa Wyszehradzka: Od wzorcowych demokracji do autorytaryzmu?

W tym roku państwa Grupy Wyszehradzkiej świętują 30-lecie upadku komunizmu. Polska i Węgry nie mają jednak wielu powodów do zadowolenia, ciążą nad nimi bowiem unijne procedury dotyczące nieprzestrzegania zasad praworządności. W dodatku ostatnie dane dotyczące stanu demokracji na świecie …

“W istocie ta współpraca razem z naszymi działaniami na forum całej Unii ma tworzyć w sumie efekt synergii i poprawiać rozwój Unii Europejskiej jako całości” – uważa prezydent.

Ambicje Polski na przyszłość

Andrzej Duda mówił także o międzynarodowych ambicjach Polski na przyszłość: W ONZ, NATO, UE ale również w G20. ”Patrzę na to w ten sposób: jesteśmy dzisiaj w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, jesteśmy – jestem przekonany – w awangardzie Sojuszu Północnoatlantyckiego, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, a więc nowa Komisja Europejska, w przyszłości nowy Parlament Europejski. To wszystko będzie układane. Chcemy tutaj ogrywać jak największą rolę. Jesteśmy bardzo ambitni” – oświadczył na wczorajszym spotkaniu w Sejmie.

Donald Trump odwołał spotkanie z Władimirem Putinem

Prezydent USA Donald Trump poinformował wczoraj (29 listopada) wieczorem, że z powodu ataku Rosji w Cieśninie Kerczeńskiej odwołuje spotkanie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem na szczycie G20 w Buenos Aires. Władimir Putin zyska kilka godzin na inne rozmowy – zareagował Kreml.

Prezydent zapowiedział, że Polska chce również – “w jak największym stopniu” –  uczestniczyć w pracach G20. “Jesteśmy jedną z najlepiej rozwijających się gospodarek w Europie i jedną z lepiej rozwijających się gospodarek na świecie. Uważam, że śmiało możemy do tego dążyć” – powiedział dziennikarzom.

Niech nikt nam nie przeszkadza

Andrzej Duda podkreślił też, że w przestrzeni międzynarodowej, gdzie od stuleci wszystko jest wypełnione, nie ma pustych miejsc. “Jeżeli ktoś awansuje, zawsze dzieje się to kosztem innych. Ktoś musi trochę ustąpić, ktoś musi się trochę usunąć po to, żeby kto inny mógł się wspiąć w górę” – tłumaczył.

Prezydent zwrócił przy tym uwagę na koszty, jakie za sobą pociąga sukces. “To zawsze pociąga za sobą krytykę, bo to jest element konkurencji na arenie międzynarodowej; czy to konkurencji politycznej, czy konkurencji gospodarczej, czy w każdej innej dziedzinie. Taka jest natura życia, taka jest natura demokracji i taka jest natura świata” – wyjaśniał.

Tym właśnie mechanizmem tłumaczył prezydent krytykę pod adresem Polski za jej sukcesy, za jej coraz silniejszą pozycję. “Kiedy udaje nam się osiągnąć fenomenalny wynik w głosowaniu do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kiedy udaje nam się zrealizować nasze dążenia, jeżeli chodzi o obecność NATO w naszej części Europy. Kiedy mamy wyższy niż przewidywano wzrost gospodarczy. Kiedy rzeczywiście nasza sytuacja się poprawia także na tle innych krajów Europy” – wyliczał.

“Prosiłbym, żeby nikt, zwłaszcza w naszym kraju, nie przeszkadzał w tym budowaniu, tylko żeby raczej się włączał w to budowanie” – apelował w czwartek Andrzej Duda. “A to oznacza, że trzeba razem zakasać rękawy i pracować dla Polski, a nie przeciwko Polsce tak, jak nieraz czasem można odnieść wrażenie, że tak się niestety dzieje” – dodał.

Prezydent zwrócił się przy tym do wszystkich stron sceny politycznej z apelem o konstruktywna debatę w roku podwójnych wyborów: do PE i parlamentu krajowego. “O to, żebyśmy w sprawach także i zagranicznych, które są ważne dla Polski, mówili jednym głosem. O to, żeby nie było takich sytuacji, kiedy polscy politycy oczerniają Polskę poza granicami Polski czy do zagranicznych mediów” – podkreślił.

Apel Donalda Tuska o pojednanie narodowe

Szef RE Donald Tusk zaapelował w sobotę do Polaków, przede wszystkim do polskich polityków, o pojednanie przynajmniej w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jednak reakcja przedstawicieli partii rządzącej sprowadziła się do powtórzenia zastrzeżeń pod adresem byłego premiera i opozycji.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/prezydent-duda-o-polskiej-polityce-zagranicznej/feed/ 0
Czaputowicz: Wejście do UE marzeniem polskich rządów po 1989 r. https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/czaputowicz-wejscie-do-ue-marzeniem-polskich-rzadow-po-1989-r/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/czaputowicz-wejscie-do-ue-marzeniem-polskich-rzadow-po-1989-r/#respond Fri, 15 Mar 2019 06:21:43 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=63650 Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przypomniał wczoraj w Sejmie, że marzeniem wszystkich rządów po 1989 r. było członkostwo w UE. Przedstawiając zadania tegorocznej polityki zagranicznej oświadczył jednak, że propozycja KE uzależniająca wypłaty z budżetu UE od stanu praworządności w państwach, którym pieniądze są przyznawane, jest nie do przyjęcia.

 

Minister podkreślił, że „wypłata tych środków jest traktatowym zobowiązaniem”, a unijne instytucje nie powinny przekraczać swoich kompetencji.

Około dwugodzinnej informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku Jacka Czaputowicza wysłuchali w czwartek (14 marca) prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, parlamentarzyści i korpus dyplomatyczny.

Dorównać najbardziej rozwiniętym państwom UE

Szef MSZ podkreślił, że zwieńczeniem starań wszystkich rządów utworzonych po zwycięstwie Solidarności w 1989 roku było przystąpienie Polski do UE. “Członkostwo w Unii Europejskiej stało się trwałą płaszczyzną modernizacji naszego państwa, naszej gospodarki i naszej polityki zagranicznej” – zauważył. Na dowód przypomniał, że w 2004 roku, czyli roku uzyskania unijnego członkostwa, PKB Polski w przeliczeniu na osobę stanowił 47 proc. średniej UE, natomiast dziś jest to już 70 proc.

Amerykanie nie zbudują stałej bazy wojskowej w Polsce

Rząd nie zdołał przekonać Ameryki do budowy stałej bazy w naszym kraju. W grę wchodzi tylko niewielki wzrost obecności. Pentagon o 10 proc. obniży koszty na wschodniej flance NATO. I mamy się cieszyć, bo jak nie – wróci temat żydowskiego …

“Celem rządu jest dorównanie w nieodległej przyszłości najbardziej rozwiniętym państwom Unii pod względem poziomu życia, czemu sprzyja wzrost gospodarczy na poziomie 5 proc.” – poinformował Czaputowicz. Zwrócił uwagę, że majowe wybory do PE rozpoczną nowy cykl instytucjonalny. “Tworzy to możliwość i potrzebę refleksji nad priorytetami, do których realizacji powinniśmy dążyć” – stwierdził i zapewnił, że polska dyplomacja będzie aktywna w debacie o przyszłości  Unii.

15-lecie największego w historii rozszerzenia UE w  Warszawie

Szef MSZ poinformował też, że 1 maja – w 15. rocznicę przystąpienia Polski i innych państw regionu do Unii – na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego – do Warszawy przyjadą przywódcy państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej od 2004 roku. W tym największym w historii Unii rozszerzeniu członkostwo we Wspólnocie uzyskało 10 państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.

“Chcemy wspólnie obchodzić tę ważną dla obywateli Europy Środkowej rocznicę, a zarazem wyrazić opinię regionu co do pożądanych kierunków dalszego rozwoju Unii Europejskiej” – oświadczył minister. Podkreślił przy tym, że Polska opowiada się „za silną Unią, cieszącą się poparciem wchodzących w jej skład państw i narodów”. ”Unią, która wspiera wyrównywanie poziomów życia obywateli wszystkich państw członkowskich. Unią, która w pełni wykorzystuje potencjał drzemiący we wspólnym rynku oraz przestrzega czterech swobód: przepływu towarów, kapitału, osób i usług” – dodał szef MSZ.

Zwiększyć rolę parlamentów narodowych

Jacek Czaputowicz zapowiedział także, że Polska będzie działać na rzecz odbudowy zaufania obywateli do unijnych instytucji. “Nadrzędnym celem musi być przywrócenie Unii Europejskiej pełnej, pozbawionej wątpliwości legitymizacji, odzyskanie zaufania wyborców do europejskich instytucji i ich zdolności do rozwiązywania rzeczywistych problemów ludzi” – uważa minister. Jego zdaniem reformie unijnego systemu powinien towarzyszyć realny mandat demokratyczny, udzielany w ramach narodowego procesu wyborczego. “Kluczową rolę odgrywać powinny parlamenty narodowe, które odzwierciedlają wolę obywateli państw naszej Wspólnoty” – podkreślił szef polskiej dyplomacji.

Instytucje wspólnotowe nie mogą przekraczać swoich kompetencji

W ocenie Czaputowicza zagrożeniem dla UE są obecnie ruchy populistyczne zarówno z  lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. Jego zdaniem są one objawem kryzysu, z którym boryka się Unia, a nie jego przyczyną. “Instytucje unijne powinny działać w oparciu o kompetencje określone w traktatach i realizować cele, które służą interesom jej wszystkich członków” – ocenił szef MSZ. Zwrócił przy tym uwagę, że UE jest nie tylko platformą współpracy państw członkowskich, ale także forum ścierania się ich interesów. “Umiejętność zabiegania o swój interes jest miarą dojrzałości państwa. Dbając o przyszłość Europy, zabiegamy też o racje Polski” – podkreślił.

20. rocznica przystąpienia Polski do NATO

Dokładnie 20 lat temu w amerykańskiej miejscowości Independence w stanie Missouri ówcześni szefowie dyplomacji Polski, Czech i Węgier podpisali dokumenty o wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przekazano je pełniącej wówczas funkcję sekretarz stanu USA Madeleine Albright.
 

Ceremonia podpisania dokumentów przez ministra spraw …

Pieniądze z budżetu UE a praworządność

Minister spraw zagranicznych przypomniał, że kształt przyszłego budżetu UE rozstrzygać się będzie już w nowym układzie sił politycznych w PE i w nowym składzie KE.  Powtórzył polskie władze opowiadają się przeciwko redukcji unijnego budżetu i są zwolennikami utrzymania wysokiego poziomu finansowania polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Ponownie zadeklarował też gotowość do stosownego zwiększenia polskiej składki.

Czaputowicz przypomniał, że transfer funduszy unijnych jest rekompensatą za otwarcie rynków gospodarek słabszych na konkurencję gospodarek silniejszych, z czego te ostatnie czerpią poważne korzyści. Według niego „niedobór środków po brexicie powinien być zrekompensowany rezygnacją z rabatów budżetowych i wzrostem składek pozostałych państw członkowskich” Odniósł się również do zastrzeżeń KE pod adresem Polski i podnoszonych przez Komisję kwestii przestrzegania praworządności w Polsce.

”Nie do przyjęcia jest propozycja Komisji uzależnienia wypłaty środków z budżetu Wspólnot od aktualnie ocenianego stanu praworządności w państwach, którym środki te są przyznawane. Wypłata tych środków jest traktatowym zobowiązaniem” – oświadczył szef MSZ.  Podkreślił, że „w propozycji KE uderza brak precyzji kryteriów oceny praworządności, silnie obniżony próg blokowania decyzji, a przede wszystkim brak podstaw prawnych do takich działań”.

Brexit bez umowy najgorszym scenariuszem

Szef MSZ podkreślił, że brexit stanowi poważne wyzwanie dla UE. “Wynegocjowana umowa wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej gwarantuje prawa obywateli, wpłaty brytyjskie do budżetu UE oraz daje pewność przedsiębiorcom w postaci okresu przejściowego” – podkreślił. Czaputowicz przypomniał przy tym, że na wypadek tzw. twardego brexitu rząd brytyjski przedstawił plan ochrony obywateli UE, w tym Polaków, a rząd polski przyjął pakiet rozwiązań legislacyjnych chroniących prawa mieszkających w naszym kraju Brytyjczyków. “Stoimy jednak na stanowisku, że brexit bez umowy to najgorszy scenariusz, dlatego będziemy poszukiwać rozwiązań, które pozwolą uzyskać akceptację dla wynegocjowanego porozumienia” – zapowiedział szef MSZ z trybuny sejmowej.

Polska przykładem dla innych państw NATO

Minister spraw zagranicznych przypomniał m.in., że w Polsce stacjonują wojska NATO, a w Elblągu powstało wielonarodowe dowództwo koordynujące działania Sojuszu na jego wschodniej flance. Przypomniał też, że kolejny rok trwają prace nad powstaniem bazy antyrakietowej w Redzikowie jako stałej bazy wojsk USA o strategicznym znaczeniu. Dodał, że Polska opowiada się za utrzymaniem przez NATO polityki „otwartych drzwi” i zabiega o wsparcie Sojuszu dla naszych wschodnich sąsiadów.

Minister podkreślił, że już teraz Polska wydaje na obronę 2 proc. PKB, a najpóźniej do roku 2030 osiągną one 2,5 proc. PKB. “Nasze wysiłki w tym zakresie są dostrzegane przez władze NATO i sojuszników” – powiedział i zwrócił uwagę, że nasz kraj stawiany jest innym za przykład. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Polska jest gotowa ponosić współodpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Zwrócił uwagę, że Polska „w sposób pragmatyczny” podchodzi do rozwoju współpracy obronnej w UE i   podkreślił, że „budowa tak zwanej autonomii strategicznej Unii Europejskiej nie może odbywać się kosztem NATO i osłabiania więzi transatlantyckich”.

Premier Morawiecki: Chcemy wpływać na los Europy

Premier Mateusz Morawiecki, który na sobotniej konwencji PiS wystąpił po Jarosławie Kaczyńskim, znacznie więcej czasu niż lider PiS poświęcił problematyce europejskiej. Zapowiedział m.in., że politycy tej partii będą w UE walczyć o polskie interesy i o wpływ na los Europy.

Stosunki Polska-USA

Szef polskiej dyplomacji zwrócił także uwagę na konsekwentnie umacnianie strategicznego partnerstwa Polski ze Stanami Zjednoczonymi, kluczowym sojusznikiem w NATO. Podał przy tym – jako przykłady rozwijania “z powodzeniem” dialogu politycznego na wysokim szczeblu – m.in. wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie w 2017 roku, zeszłoroczną wizytę prezydenta Dudy w Waszyngtonie, a także wizytę wiceprezydenta Michaela Pence’a oraz sekretarza stanu Michaela Pompeo w Polsce w zeszłym miesiącu.

Według szefa polskiego MSZ odnowiona deklaracja o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym rozszerza możliwości wsparcia administracji USA realizacji polskich priorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, współpracy w sektorze energetycznym oraz pogłębienia wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji. Czaputowicz poinformował przy tym, że służyć temu będą planowane jeszcze w tym roku wizyty o charakterze gospodarczym w USA, zarówno prezydenta, jak i premiera.

Bezpieczeństwo energetyczne

Minister powiedział również, że jednym z celów polskiej polityki zagranicznej jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, co jest możliwe jedynie poprzez uniezależnienie się od rosyjskich dostaw gazu. Ma temu służyć m.in. współpraca między Polską a USA. “Konsekwentnie przeciwstawiamy się realizacji projektu Nord Stream 2 i popieramy krytyczne stanowisko Komisji Europejskiej w tym zakresie” – podkreślił Czaputowicz. Dodał, że kluczowym projektem dla bezpieczeństwa dostaw gazu jest budowa gazociągu Baltic Pipe (łączącego Polskę przez Danię i Norwegię ze złożami gazu na Morzu Północnym).

Polska wciąż nie chce euro

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin uważa, że wejście do strefy euro jest obecnie dla Polski niekorzystne, bo – jak argumentował wczoraj – przyniosłoby to gwałtowny wzrost cen.

Sytuacja na Wschodzie

Zdaniem szefa MSZ duże wyzwanie dla Polski stanowi sytuacja na Wschodzie. Przypomniał, że Rosja kontynuuje agresywną politykę wobec Ukrainy, czego ostatnim przejawem jest konflikt w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. W ocenie ministra “ewentualny dialog z Federacją Rosyjską”  jest możliwy w ramach struktur euroatlantyckich i europejskich pod warunkiem wszakże spełnienia przez Moskwę “postulatów społeczności międzynarodowej”. “W szczególności domagamy się uwolnienia uwięzionych przez Rosję ukraińskich marynarzy, zwrotu ukraińskich statków i przywrócenia pełnej swobody żeglugi między Morzem Azowskim a właściwą częścią Morza Czarnego” – wyjaśnił Czaputowicz. Zaapelował również o wykonanie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która wzywa Rosję do przekazania Polsce wraku prezydenckiego samolotu Tu-154M.

Szef polskiej dyplomacji zapewnił także o poparciu integralności terytorialnej Ukrainy i przekonywał do dialogu historycznego z władzami tego państwa. “Warunkiem stawianym przez stronę polską jest cofnięcie zakazu ekshumacji szczątków ludności polskiej, który jest dla nas niezrozumiały w świetle standardów cywilizacyjnych. Liczymy na właściwe decyzje strony ukraińskiej w tym względzie” – podkreślił minister.

Przypomniał ponadto, że w wymiarze regionalnym Polska jest liderem we wdrażaniu programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Według kryterium budżetowego program Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020 jest największym programem transgranicznym w Unii Europejskiej.

Stosunki z Izraelem

Mówiąc o relacjach polsko-izraelskich, Czaputowicz zaznaczył, że podpisanie w czerwcu zeszłego roku wspólnej deklaracji premierów obu państw zamyka spór wokół nowelizacji ustawy o IPN. Zauważył jednak “ze smutkiem i konsternacją”, że niektórzy politycy izraelscy wciąż kierują “pod adresem Polski i Polaków niesprawiedliwe oskarżenia”. Zwrócił jednak uwagę, że pierwsze wymierne efekty przynoszą „energiczne działania” instytucji państwowych i dyplomacji w procesie upowszechniania wiedzy o historii Polski.

Zapewnił przy tym o gotowości Polski do kontynuowania współpracy z Izraelem, w tym do dyskusji na trudne tematy związane ze wspólną historią. “Nie godzimy się jednak na wypowiedzi, które powielają fałszywe stereotypy, posługują się uproszczoną wizją tragicznych losów obu narodów” – zastrzegł w czwartek w Sejmie. “Podstawą naszego dialogu powinna być otwartość, wzajemne zrozumienie i szacunek dla racji drugiej strony” – podkreślił.

Relacje z Niemcami i Francją

Czaputowicz oświadczył, że najważniejszym sąsiadem i partnerem Polski w UE są Niemcy, które “są ważnym państwem Unii Europejskiej, a ich decyzje mają kluczowe znaczenie dla kierunku reform tej organizacji”. Przyznał,  że “w wielu obszarach mamy zbieżne stanowiska”, np. w kwestii czterech swobód na wspólnym rynku. Według szefa MSZ rząd z satysfakcją odnotowuje również dbałość Niemiec o to, by przekształcenia strefy euro nie przyczyniły się do zwiększenia podziałów wewnątrz Unii. Uznanie budzi także – jego zdaniem – postawa Berlina w kwestii podtrzymywania sankcji nałożonych na Rosję w związku z jej agresją na Krymie i w Donbasie.

Jednak Polska opowiada się przeciwko budowie Nord Stream 2, który “nie służy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego UE”, a także ma inną wizje przyszłości Wspólnoty. “Nasze wątpliwości budzi koncepcja Europy wielu prędkości, działania protekcjonistyczne czy wskazujące na stosowanie podwójnych standardów wobec państw członkowskich Unii Europejskiej” – wyliczał szef polskiej dyplomacji w sejmowym expose.

Polska dołącza do elektromobilnego paktu Niemiec i Francji

Jeszcze w marcu rząd Polski zdecyduje, ile wyłoży na wsparcie produkcji akumulatorów aut na prąd w ramach projektu stworzonego przez Niemcy i Francję – zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
 

W Berlinie 18 marca odbędzie się polsko-niemieckie forum gospodarcze dotyczące …

Dodał, że strona Polska dostrzega także potrzebę dyskusji na tematy historyczne, do czego okazją będą obchody 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. “Ważnym tematem do dyskusji między naszymi państwami pozostaje również kwestia reparacji z tytułu II wojny światowej” – przypomniał ponadto minister.

Podobnie jest w stosunkach z Francją, która “jest dla nas ważnym punktem odniesienia w sprawach europejskich, polityczno-wojskowych i gospodarczych”, a jej obraz  “jako szermierza wolności ludów przeciw absolutystycznym monarchiom jest głęboko zakorzeniony w polskiej kulturze”. Polska docenia bowiem udział Francji we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO np. w Estonii, a od minionego roku także na Litwie, ale – również z Francją – różnią nas wizje przyszłości Wspólnoty. Jacek Czaputowicz podkreślił ponadto, że obok rozwijania relacji bilateralnych z Francją i Niemcami, polski rząd chciałby odnowić współpracę z obydwoma państwami w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Współpraca z państwami Europy Środkowo-Wschodniej

Szef MSZ zwrócił również uwagę, że ważnym elementem procesu integracji europejskiej jest rozwój współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej. W jego ocenie najważniejsze fora współpracy regionalnej to Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza i Bukareszteńska Dziewiątka. Przypomniał także o reaktywowaniu Grupy Przyjaciół Polityki Spójności, w ramach której – jak podkreślił – trwają prace nad jak najlepszym kształtem wieloletnich ram finansowych. Czaputowicz dodał, że Polska aktywnie wspiera ponadto integrację europejską państw Bałkanów Zachodnich.

Minister Czaputowicz mówił też o kontaktach z państwami obszaru poradzieckiego, Ameryki Łacińskiej oraz z państwami Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Podkreślił m.in., że warszawska konferencja bliskowschodnia przyczyniła się do umocnienia naszych relacji z państwami Półwyspu Arabskiego. “Będziemy kontynuować i wykorzystywać tę współpracę w dwustronnym wymiarze politycznym i gospodarczym, jak również w kontekście działań na rzecz bezpieczeństwa regionalnego i globalnego” – zapowiedział szef MSZ.

Nord Stream 2 będzie gotowy w tym roku?

Szef największej w PE grupy politycznej – Europejskiej Partii Ludowej – niemiecki europoseł Manfred Weber, który dziś rozpoczyna dwudniową wizytę w Polsce, oświadczył, że jest przeciwny budowie gazociągu Nord Stream 2.
 

Natomiast polski minister energii Krzysztof Tchórzewski choć przyznał, że uzgodnione …

Polityka zagraniczna sprawą narodową

“Polityka zagraniczna państwa jest sprawą narodową, a nie partyjną” –  oświadczył Czaputowicz podkreślając, że rolą ministra spraw zagranicznych jest zdobywanie dla niej ponadpartyjnego poparcia. “Ufam, że główne kierunki polityki zagranicznej – troska o bezpieczeństwo i rozwój państwa, poparcie dla budowy sprawnej, skutecznej, spójnej Unii Europejskiej, posiadającej silny mandat demokratyczny, współpraca regionalna w Europie Środkowej, wsparcie dla niepodległości i integralności terytorialnej naszych sąsiadów, to sprawy, które nas ponadpartyjnie łączą” – powiedział na koniec prosząc Sejm o przyjęcie informacji dotyczącej tegorocznych zadań polskiej polityki zagranicznej.

Opozycja jednak krytycznie odniosła się przedstawionej informacji zarzucając rządowi „traktowanie Unii Europejskiej jak bankomatu”, brak wizji polityki europejskiej oraz popsucie relacji Polski między innymi z Izraelem, USA i Ukrainą oraz zapowiadając głosowanie przeciwko jej przyjęciu. Klub .Nowoczesnej złożył nawet wniosek o odrzucenie informacji szefa MSZ.

 

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/czaputowicz-wejscie-do-ue-marzeniem-polskich-rzadow-po-1989-r/feed/ 0
V4 bez Polski za to z Izraelem https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/v4-bez-polski-za-to-z-izraelem/ https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/v4-bez-polski-za-to-z-izraelem/#respond Wed, 20 Feb 2019 06:23:57 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=62427 Wbrew zapowiedziom, że po wycofaniu się Polski ze szczytu szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej i Izraela w Jerozolimie odbędą się wyłącznie rozmowy dwustronne, doszło tam wczoraj do wspólnego spotkania wszystkich czterech premierów: Czech, Słowacji Węgier i Izraela.

 

Program wizyt w ostatniej chwili uległ zmianie po tym, jak w efekcie antypolskich wypowiedzi zarówno premiera Izraela, jak i – nieco później – ministra spraw zagranicznych w jego rządzie, Polska odwołała swój udział w wyjazdowym spotkaniu na szczycie V4 i Izraela.

Polska delegacja odwołana ze szczytu V4 w Izraelu

Rośnie napięcie w relacjach na linii Warszawa-Tel Awiw. Premier Mateusz Morawiecki odwołał wyjazd polskiej delegacji do Izraela.
 

Mateusz Morawiecki podjął tę decyzję wskutek słów pełniącego obowiązki szefa izraelskiego MSZ Israela Katza, który oświadczył, że wielu Polaków razem z nazistami brało udział …

Wspólne rozmowy wszystkich czterech premierów

We wtorek odbyły się kolejno zapowiadane rozmowy dwustronne Izraela z delegacjami Węgier, Czech i Słowacji, a potem konferencje prasowe Benjamina Netanjahu z premierami: Viktorem Orbánem, Petrem Pellegrinim i Andrejem Babišem. Jednak po południu w mediach społecznościowych Netanjahu zamieścił fotografie ze wspólnego spotkania premierów w towarzystwie dwóch kobiet: żon szefa izraelskiego i czeskiego rządu: Sary Netanjahu i Moniki Babišowej.

„Z radością gościmy premiera Węgier Viktora Orbána, premiera Słowacji Petera Pellegriniego i premiera Czech Andreja Babisza na lunchu w Rezydencji Premiera w Jerozolimie. Witamy w Izraelu!” – głosi podpis pod zdjęciami. Nie pojawiły się jednak żadne informacje na temat programu spotkania czterech przywódców.

Polski premier nie przyjedzie na szczyt V4 do Jerozolimy

Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie telefonicznej przekazał premierowi Izraela Benjaminowi Netanjahu, że Polskę na spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, reprezentować będzie szef MSZ Jacek Czaputowicz – poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.
 

Premier Mateusz Morawiecki miał wziąć udział w zaplanowanym na …

Wcześniej nie było mowy o wspólnych rozmowach

Dzień wcześniej szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz poinformował, że na prośbę Polski zaplanowany na dwa dni szczyt V4 w Jerozolimie odwołał Peter Pellegrini premier Słowacji, która sprawuje obecnie prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.

Czaputowicz oświadczył przy tym, że ponieważ premierzy pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej byli już „w drodze albo w Jerozolimie”, „zapewne” jakieś spotkania dwustronne z ich udziałem „będą się tam odbywać”. Nie było natomiast żadnych zapowiedzi, by w Jerozolimie miało dojść także do wspólnego spotkania czterech premierów.

Orban: Byłoby lepiej, gdyby do Izraela przyjechali wszyscy

“Byłoby lepiej, gdyby do Izraela przyjechali przedstawiciele wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej” – ocenił Viktor Orbán na wczorajszej konferencji prasowej z premierem Izraela. Premier Węgier dodał, że planowano, by premierzy V4 razem przybyli do Jerozolimy co – jak powiedział – “prawie się udało”, ale ostatecznie szczyt został przełożony. W odpowiedzi na pytanie, czy jest zawiedziony nieobecnością przedstawicieli Polski podkreślił także, że byłoby lepiej, gdyby przyjechali wszyscy, bo zawsze lepiej żyć razem, niż odczuwać czyjś brak.

Według agencji MTI, która cytuje wypowiedź węgierskiego premiera, Orbán zapewnił, że jego kraj łączy z Polską dobra przyjaźń, a oba państwa ściśle współpracują także w UE. Według agencji Reutera Orbán dodał, że Węgry łączy dobra przyjaźń także z Izraelem. “Kiedy dwoje naszych przyjaciół dyskutuje między sobą, można tylko mieć nadzieję, że będą rozmawiać ze sobą bezpośrednio i poprawią sytuację. Ja też mam taką nadzieję” – powiedział szef węgierskiego rządu.

Media zwróciły uwagę, że stojący obok Orbána Netanjahu nie odpowiedział na to samo pytanie. Ograniczył się jedynie do stwierdzenia, że węgierski przywódca jest „świetnym dyplomatą”.

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w Izraelu

Najbliższy szczyt Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w lutym w Izraelu – poinformowało wczoraj Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela. Będzie to pierwsze spotkanie szefów państw Grupy poza granicami państw V4.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/v4-bez-polski-za-to-z-izraelem/feed/ 0
Polska delegacja odwołana ze szczytu V4 w Izraelu https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/polska-delegacja-odwolana-ze-szczytu-v4-w-jerozolimie/ https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/polska-delegacja-odwolana-ze-szczytu-v4-w-jerozolimie/#respond Mon, 18 Feb 2019 16:15:59 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=62329 Rośnie napięcie w relacjach na linii Warszawa-Tel Awiw. Premier Mateusz Morawiecki odwołał wyjazd polskiej delegacji do Izraela.

 

Mateusz Morawiecki podjął tę decyzję wskutek słów pełniącego obowiązki szefa izraelskiego MSZ Israela Katza, który oświadczył, że wielu Polaków razem z nazistami brało udział w zagładzie Żydów w czasie II wojny światowej.

Partnerzy z V4 solidarni z Polską

Ostatecznie szczyt w Izraelu nie odbędzie się. Taką informację podał czeski premier Andrej Babisz. Spekuluje się, że zamiast tego dojdzie do spotkań dwustronnych.

„Dziś rano przekazałem premierom Węgier, Czech i Słowacji nasze stanowisko ws. szczytu Grupy Wyszehradzkiej. Ważna decyzja o przesunięciu spotkania z Izraelem pokazuje, że V4 jest jednością i nie ma wśród nas zgody na bezpodstawne, rasistowskie ataki na żadnego z partnerów” – napisał na twitterze premier Morawiecki.

Wtórował mu szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz, komentując, że „decyzję podjęła cała Grupa Wyszehradzka”.

V4 w Izraelu

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej – zaplanowany na 18 i 19 lutego w Izraelu miał być pierwszym spotkaniem w tym formacie poza granicami państw V4. Izraelskie MSZ informowało pod koniec stycznia, że premierzy mieli udać się z wizytą m. in. do Muzeum Historii Holokaustu Yad Vashem.

Wszystko zmieniło się po wczorajszej wypowiedzi pełniącego obowiązki szefa izraelskiego MSZ Israela Katza, który dodał, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”.

Wypowiedź Katza jeszcze bardziej skomplikowała stosunki między Polską a Izraelem, napięte od ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o IPN. Słowa p.o. izraelskiego MSZ nastąpiły w kilka dni po wypowiedzi izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu przypisującego Polakom współudział w zbrodni Holocaustu.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/grupa-wyszehradzka/news/polska-delegacja-odwolana-ze-szczytu-v4-w-jerozolimie/feed/ 0
Bez przełomu po konferencji w Monachium https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/bez-przelomu-po-konferencji-w-monachium/ https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/bez-przelomu-po-konferencji-w-monachium/#respond Mon, 18 Feb 2019 15:59:47 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=62324 Doroczna Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa zakończyła się wczoraj w stolicy Bawarii. Europejscy przywódcy apelowli głównie o utrzymanie ładu światowego opartego na współpracy i międzynarodowych instytucjach.

 

Francusko-niemiecki wstęp

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem konferencji ministrowie spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian i Niemiec Heiko Maas opublikowali wspólnie na łamach Süddeutsche Zeitung artykuł zatytułowany Kto, jeśli nie my?, w którym opowiedzieli się za multilateralizmem, pomimo obecnych tendencji do budowania granic.

Autorzy przypomnieli, że „aktualny porządek światowy jest w trakcie największego kryzysu od czasu jego utworzenia po zakończeniu II wojny światowej”. Dodali, że „przekonanie o oczywistej przewadze relacji międzynarodowych opartych na jasno sprecyzowanych regułach nie jest już kwestia oczywistą”. Autorzy przypomnieli także, że „wartości, takie jak zaufanie i zaangażowanie w kontekście współpracy międzynarodowej, poszukiwanie wspólnych rozwiązań, silne i skuteczne instytucje, są zagrożone, a ich brak może oznaczać powrót do „wczorajszego świata” – w domyśle pełnego chaosu i nieprzewidywalnych posunięć poszczególnych aktorów.

W podobnym tonie wypowiadał się przed konferencją jej przewodniczący, były niemiecki dyplomata Wolfgang Ischinger, który wiązał duże nadzieje z rozmowami ponad 600 zaproszonych gości. W Monachium – w przeciwieństwie do warszawskiej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie – pojawili się przedstawiciele wszystkich najważniejszych państw świata.

Rozpoczyna się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

35 szefów państw i rządów, blisko 80 ministrów spraw zagranicznych i obrony oraz ponad 600 ekspertów ds. bezpieczeństwa weźmie udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), która rozpocznie się dzisiaj w stolicy Bawarii.
 
Nadchodzi nowa epoka
Każdego roku tuż przed konferencją publikowany jest …

Oczekiwania a rzeczywistość

Apel francusko-niemieckiego tandemu można odczytywać w kategoriach tęsknoty za powrotem do przeszłości, do ustabilizowanego, uporządkowanego świata. Wydaje się jednak, że jest to złudna nadzieja, a przynajmniej nie pasująca do zachodzących na świecie wydarzeń.

Potwierdziła to monachijska konferencja, pełna przykładów wysuwania partykularnych interesów kosztem dążenia do konsensusu.

Perspektywa europejska

W mowie otwierającej konferencje Ischinger brzmiał niczym alter ego Le Driana i Maasa wzywając przywódców europejskich do „mówienia jednym głosem w obliczu nowej ery rywalizacji między USA, Chinami i Rosją”.

W tym duchu wypowiadali się też inni uczestnicy konferencji. W stanowiskach takich polityków, jak niemiecka minister obrony Urszula von der Leyen zabrakło jednak konkretów, poza podkreśleniem potrzeby rozwijania współpracy na polu bezpieczeństwa i wojskowości. Niemiecka minister, zachowując konwencję tęsknoty za przeszłością, podkreślała za to rolę NATO jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie.

Nie obyło się również bez gestów w stronę USA, czyli apelu von der Leyen do zwiększenia wydatków europejskich państw na obronność. W podobnym tonie były utrzymane wypowiedzi ministrów spraw zagranicznych trójkąta weimarskiego. Jacek Czaputowicz także opowiedział się za wzmocnieniem europejskich zdolności wojskowych, o ile nie będą dublowały one NATO.

Początek warszawskiego procesu pokojowego?

Współprzewodniczący konferencji bliskowschodniej, szefowie MSZ Polski i USA Jacek Czaputowicz i Mike Pompeo poinformowali o utworzeniu siedmiu międzynarodowych grup roboczych ds. pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. W Warszawie zakończyła się wczoraj dwudniowa konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele 62 państw.

Rosja, INF i Siergiej Ławrow

Część przemówień wymierzona była w Rosję i jej agresywną politykę wojskową. Za najostrzejsze wystąpienie uznano to wygłoszone przez brytyjskiego ministra obrony Gavina Williamsona, który podkreślił, że Zachód „musi użyć nacisku, aby przywrócić Rosję na właściwe tory”. Na przeciwnym biegunie stał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg apelujący o konieczność dialogu z Moskwą. „Ważne jest, aby spotkać się i omówić trudności, takie jak naruszenie traktatu INF” – powiedział Norweg po spotkaniu z minister spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Rosyjski minister z kolei nie oszczędził państw europejskich, krytykując ich za bezsensowną – jego zdaniem – konfrontacyjną postawę wobec Rosji.

Merkel także za multilateralizmem

Angela Merkel wezwała Chiny do udziału w procesie rozbrojenia oraz skrytykowała USA za cła na niemieckie samochody. Niemiecka kanclerz podkreśliła, że jest przeciwna izolacji Moskwy na arenie międzynarodowej, pomimo wojny hybrydowej prowadzonej przez Władimira Putina. Dodała także, że nie jest przeciwna budowie Nord Stream 2 i zapewniła prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę o zaangażowaniu na rzecz dalszego wykorzystania ukraińskich rurociągów. Merkel za swoje przemówienie została nagrodzona gromkimi brawami.

Francja i Niemcy nie rezygnują z planów utworzenia europejskich czempionów

Po odrzuceniu fuzji Alstomu z Siemensem, Francja i Niemcy pracują nad przeglądem unijnych reguł konkurencji, aby umożliwić stworzenie europejskich czempionów zdolnych do konkurowania z amerykańskimi i chińskimi koncernami.
 

Biorąc pod uwagę niechęć kierowanej przez Jean-Claude’a Junckera Komisji Europejskiej do zmian w …

Perspektywa USA

Przemówienie wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a w głównej mierze poświęcone było Iranowi. Pence przede wszystkim zachęcał sojuszników do wycofania się z porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 r. Pochwalił także sojuszników z NATO za zwiększanie środków przeznaczanych na obronność oraz zaapelował o sprzeciw wobec budowy gazociągu na dnie Bałtyku.

Chiny, Unia Europejska i INF

Z kolei Chiny odrzucają dołączenie do porozumienia w sprawie INF. Dyrektor chińskiego biura ds. zagranicznych Yang Jiechi podkreślił jednak, że jego kraj posiada arsenał zbrojeniowy „wyłącznie w celach obronnych”. Yang Jiechi przytoczył słowa chińskiego prezydenta Xi Jinpinga o woli budowania wielostronnych ram, które przyniosą „wzajemny szacunek i korzystną dla wszystkich współpracę (…)”.  Dodał także, że „Chiny pozostają zagorzałym zwolennikiem integracji europejskiej”.

INF: USA i Rosja wycofują się z traktatu rozbrojeniowego

W ubiegłym tygodniu najpierw Amerykanie, a następnie Rosjanie, wycofali się z przestrzegania traktatu, który zakazywał budowy i rozmieszczania rakiet średniego zasięgu (INF).
 

Oba państwa zdecydowały się na wycofanie z traktatu dotyczącego kontroli broni jądrowej, który został podpisany w 1987 roku i …

Joe Biden i miłość do UE

Również były wiceprezydent USA Joe Biden idealnie wszedł w konwencję tęsknoty za przeszłością, zapewniając o trwałości transatlantyckiego partnerstwa. Zaznaczył także, że mocno wierzy w projekt europejski, zwracając uwagę, że UE to organizacja niezbędna dla stabilności i bezpieczeństwa regionu. Biden zapewniał także o istnieniu innej ameryki niż ta reprezentowana przez Donalda Trumpa. W swoim przemówieniu podkreślił, że nie życzy sobie, by USA odwracały się od świata i sojuszników plecami.

Rozmowy zakulisowe

Konferencja w Monachium to jednak nie tylko dyskusje w sali konferencyjnej, lecz także – a może przede wszystkim – rozmowy w kuluarach. W tym roku w kulisach prym wiodła liczna, bo blisko 50-osobowa delegacja amerykańskiego kongresu z Nancy Pelosi na czele. Zauważono także obecność wielu rosyjskich oligarchów, w tym Olega Deripaski.

Jest porozumienie ws. dyrektywy dotyczącej Nord Stream 2

Podczas dziewięciogodzinnych negocjacji Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej oraz Komisja Europejska osiągnęły porozumienie co do kształtu nowelizacji dyrektywy gazowej, która dotyczy budowy gazociągu Nord Stream 2.
 

Zakończona w nocy z wtorku na środę (13 lutego) w Strasbourgu runda negocjacyjna przełamała wielomiesięczny …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/bez-przelomu-po-konferencji-w-monachium/feed/ 0