: Inštitúcie SR

Unia Europejska wspiera CCS

Komercjalizacja CCS Komisja Europejska ma przedstawić dzisiaj listę propozycji, które mają rozwiązać problemy z wolnym rozwojem i finansowaniem technologii CCS, która umożliwia wychwytywanie dwutlenku węgla z elektrowni, jego kompresję i podziemne składowanie.   CCS ma odegrać znaczącą rolę w efektywnej realizacji celów...

Bruksela zmierza ku nowym „śmiałym” celom CCS do 2014 roku

Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony, zmusi on Komisję do przygotowania oceny skutków oraz projektów ustaw „przed końcem obecnej kadencji” w 2014 roku, aby plan CCS mógł zostać wdrożony po roku 2020.  Według komunikatu, mającego na celu zainicjowanie publicznej konsultacji, typ standardów wydajności...

Węgiel niezgody

Mix paliwowy Czy obecny, oparty przede wszystkim na węglu kamiennym, tzw. mix paliwowy może być gwarancją bezpieczeństwa energetycznego Polski? Czy węgiel jest atutem naszej gospodarki? Zastanawiali się nad uczestnicy Forum Ekonomicznego w Krynicy. „Ograniczony dostęp do surowców energetycznych na świecie...

Węgiel zagrożony wypadnięciem z energetycznego mixu UE

Oettinger wziął udział w seminarium poświęconym czystym technologiom węglowym i CCS, które odbyło się w poniedziałek w Berlinie. CCS (Carbon Capture and Storage), czyli inaczej sekwestracja dwutlenku węgla, polega na oddzielaniu i wyłapywaniu CO2 ze spalin oraz jego podziemnym składowaniu. Oznacza...

CCS polską Nokią?

Zdaniem Andrzeja Siemaszko, dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS – Carbon Capture and Storage) jest dla polskiego sektora energetyczno-elektrycznego szansą na zachowanie konkurencyjności. A jeśli mamy już CCS wdrażać – zostańmy liderem....
Gospodarka 20-03-2011

OLAF do reformy

Od momentu swego powstania w 1999 r. OLAF przeprowadził już ponad 4500 dochodzeń oraz znacząco przyczynił się do zapewnienia budżetowi UE ochrony przed nadużyciami finansowymi. Niezbędne są jednak usprawnienia, dzięki którym urząd będzie mógł prowadzić działalność z wykorzystaniem całego swojego...

Bruksela popiera międzynarodowe konfiskaty

Oznacza to, że aktywa – zarówno nieruchomości, wyprane pieniądze jak i kradzione pojazdy – organizacji przestępczej, w stosunku do której toczy się postępowanie we Francji, są bezpieczne na przykład na Słowacji, Bułgarii czy też na Cyprze. Przepisy UE powinny umożliwiać...

„[R]ewolucja energetyczna dla Polski” – raport Greenpeace

Greenpeace sugeruje, że Polska może i powinna pójść w kierunku bardziej efektywnego i zrównoważonego systemu pozyskiwania i wykorzystania energii. Raport „[R]ewolucja energetyczna dla Polski” przedstawia dwa możliwe do realizacji w Polsce scenariusze dotyczące wytwarzania i zaopatrzenia kraju w energię. Scenariusz...
Nowe technologie 17-05-2010

O pakiecie enegetyczno-środowiskowym UE w Krynicy

Energia oparta na węglu ma przyszłość w UE – powiedziała w czasie panelu "Pakiet enegetyczno-środowiskowy UE – szansa czy zagrożenie", zorganizowanym w Krynicy przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Według komisarz, propozycje Komisji Europejskiej zawarte w tym pakiecie  są sprawiedliwe...

Drugie Regionalne Forum Energetyczne w Budapeszcie

Celem tego wydarzenia jest zintensyfikowanie realizacji nowych projektów oraz zainicjowanie działań zmierzających do rozwiązania problemów energetycznych w regionie. Jednym z głównych tematów tegorocznego Forum będzie kwestia finansowania projektów energetycznych. Uczestnicy będą się zastanawiać, jak najlepiej wykorzystać dostępne fundusze lokalne i...
Gospodarka 27-02-2009

Anna Diamantopoulou: Ostrożnie z protekcjonizmem

Była komisarz ds. zatrudnienia, spraw socjalnych i równych szans Anna Diamantopoulou należy do socjaldemokratycznej frakcji PASOK greckiego parlamentu Kryzys gospodarczy zaczyna wzbudzać niepokoje społeczne w wielu krajach Europy, jak Grecja, Francja, Litwa i Wieka Brytania. W tym tygodniu francuskie związki...
Gospodarka 30-11-2008

Gazprom zmniejsza prognozy wydobycia gazu

Pozytywnym dla gazowego monopolisty efektem tych negatywnych tendencji – w perspektywie krótkoterminowej – może być odroczenie w czasie spodziewanego już w 2010 roku deficytu gazu. Zmniejszenie dochodów ze sprzedaży w perspektywie długookresowej pogłębi niedoinwestowanie złóż, co zwiększy groźbę deficytu gazu...
Nowe technologie 28-11-2008

Akcja Greenpeace: odejdźcie od węgla

Był to protest przeciwko formowaniu się tam „paktu węglowego” w przeddzień rozpoczęcia negocjacji klimatycznych ONZ w Poznaniu.  Akcja skierowana była do uczestników zwołanego przez polski rząd spotkania „Summit on Sectoral Cooperation”. Szczyt ten zgromadził bowiem w warszawskim Sheratonie przedstawicieli energetyki...
Gospodarka 27-11-2008

Bułgaria straciła fundusze unijne w wysokości 220 mln euro

Decyzję o wstrzymaniu wypłaty pomocy unijnej w wysokości 500 milionów euro komisja podjęła 23 czerwca po publikacji aktualnego raportu kontrolnego, który jest częścią mechanizmu współpracy i kontroli wprowadzonego w ramach traktatu akcesyjnego Bułgarii. Obecna decyzja oznacza, że część zamrożonych środków...
Gospodarka 19-11-2008

ONZ: Rosną emisje CO2 w państwach uprzemysłowionych

Sytuacja wygląda nieco inaczej w państwach, które ratyfikowały Protokół z Kioto. Jak poinformował sekretarz Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu Yvo de Boer, emisje zmniejszyły się w  tych krajach  w tym samym okresie o 17 proc. Jak podkreślił zmniejszenie...

J. Buzek: Spekulacje w sprawie obsady stanowisk w Parlamencie Europejskim są przedwczesne

Rozmowa Jerzym Buzkiem, posłem Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów)  i Europejskich Demokratów w Parlamencie Europejskim – Według polskich korespondentów w Brukseli Jerzy Buzek jest najlepszym polskim eurodeputowanym. Czy zastanawiał się Pan nad tym, skąd taka pozytywna ocena pańskiej pracy...
Gospodarka 12-10-2008

Konfederacja Pracodawców Polskich o „Polityce energetyczna Polski do roku 2030”

Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”, to strategia państwa, która ma przygotować rozwiązania wychodzące naprzeciw najważniejszym wyzwaniom polskiej energetyki zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i do 2030 roku. „Poprzedni dokument rządowy zawierał więcej precyzyjnych planów – stwierdzają pracodawcy.  –...

Eurodeputowani o rosnących cenach energii

Według europosłów UE powinna objąć główną rolę w dialogu z największymi dostawcami surowców energetycznych. W przyjętej w ubiegłym tygodniu rezolucji Parlament Europejski zwraca uwagę na konieczność obniżenia zapotrzebowania na energię i wzywa do propagowania odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej,...

Wyższe standardy wydajności oświetlenia i telewizorów

Rozporządzenia przyjęte 26 września przez specjalną komisję ekspertów państw członkowskich UE dotyczą oświetlenia stosowanego w biurach, przemyśle i na ulicach oraz tunerach, przetwarzających cyfrowy sygnał telewizyjny w analogowy. Zdaniem Komisji Europejskiej, jeśli Parlament Europejski zatwierdzi pod koniec roku oba przepisy,...

Raport: mimo starań globalne emisje CO2 rosną

Według najnowszych danych opublikowanych przez Global Carbon Project 26 września udział CO2 w atmosferze od 2000 roku rósł czterokrotnie szybciej niż poprzednim dziesięcioleciu. W roku 2007 wyemitowano 10 miliardów ton CO2, podczas gdy wydajność naturalnych pochłaniaczy tego gazu spadła. Doprowadziło...

Brytyjskie koncerny za rozwojem gospodarki niskoemisyjnej

Szefowie osiemnastu brytyjskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m. in. B&Q, Centrica, LloydsTSB, Shell, Tesco i Vodafone, w liście skierowanym do premiera Gordona Brauna i szefów brytyjskich partii wyrazili pogląd, że nie można zwlekać z podjęciem odpowiednich środków, nawet jeśli globalny kryzys...

Finansowanie wyłapywania CO2: UE bliska porozumienia

Sprawozdawca projektu w parlamencie, brytyjski eurodeputowany Chris Davies zaproponował, by 10 miliardów euro z funduszy zawartych w ramach europejskiego systemu handlu emisjami przeznaczyć na sfinansowanie wielkich projektów w tej dziedzinie. Środki te pochodziłyby z rezerw systemu przeznaczonych dla nowych uczestników...

Po wprowadzeniu pakietu energetyczno-klimatycznego prąd zdrożeje niewiele?

Analiza dotyczyła rynku energii w krajach, gdzie energetyka wciąż opiera się w znacznym stopniu na węglu: Polsce, Niemczech, Czechach i na Węgrzech. Tym samym ekolodzy ze światowej organizacji WWF zakwestionowali argumentację polskiego rządu, według którego wdrożenie propozycji Komisji Europejskiej dotyczących...
Gospodarka 14-09-2008

300 tys. euro na europejskie ścieżki rowerowe

Pieniądze te mają służyć zwiększeniu liczby ofert kombinowanych kolej-rower, co pozwoli zmniejszyć emisję CO2 w branży turystycznej. „Korzystanie z rowerów w UE jest bardzo istotne i to nie tylko jeśli chodzi o krótkie dystanse pokonywane w mieście, ale również o...