Horyzont 2020 – EURACTIV.pl https://www.euractiv.pl Unia Europejska – najnowsze wiadomości, analizy, wywiady Mon, 15 Jul 2019 12:23:05 +0000 pl-PL hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.2 https://www.euractiv.pl/wp-content/uploads/sites/6/2017/03/cropped-ea_favicon_32x32-32x32.png Horyzont 2020 – EURACTIV.pl https://www.euractiv.pl 32 32 Przemiany technologiczne a przyszłość europejskiego rolnictwa – debata EURACTIV.pl https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/przemiany-technologiczne-a-przyszlosc-europejskiego-rolnictwa-debata-euractiv-pl/ https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/przemiany-technologiczne-a-przyszlosc-europejskiego-rolnictwa-debata-euractiv-pl/#respond Mon, 15 Jul 2019 08:29:43 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=68949 Jak mają się zmiany technologiczne w branży rolnej do potrzeb rolników? Jak najefektywniej wdrożyć innowacje do sektora rolnego i czy da się to zrobić bez wydawania ogromnych sum pieniędzy? Jak ma się to wszystko do negocjacji nad kształtem nowej Wspólnej Polityki Rolnej? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy debaty zorganizowanej wspólnie przez EURACTIV.pl i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

 

Przed europejską branżą rolną stoi wiele wyzwań, które wynikają z sytuacji na świecie. To przede wszystkim kwestia globalizacji handlowej oraz zmian klimatycznych. Kwestią do rozwiązania jest więc to, jak produkować więcej lepszej jakości żywności na coraz mniejszej powierzchni i dla rosnącej populacji, zachowując przy tym standardy środowiskowe i zapewniając godne warunki pracy oraz zarobki dla rolników. Nie uda się to bez wprowadzania innowacji, które odnoszą się nie tylko do spraw związanych z technologią, ale także np. z rozwiązaniami społecznymi. Stawia to poważne wyzwania przed unijnymi legislatorami i wiąże się mocno z trwającymi właśnie pracami nad nową Wspólną Polityką Rolną (WPR), która jest jedną z najważniejszych części Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027.

Czy w UE istnieją podwójne standardy przy produkcji żywności?

Nie ma wyraźnych różnic między żywnością sprzedawaną na wschodzie i zachodzie Unii Europejskiej mimo tego, że niektórzy producenci w identycznych opakowaniach sprzedają różne produkty o różniącym się składzie, wynika z raportu opublikowanego dziś przez Komisję Europejską.
 

W raporcie nie stwierdzono jednak …

Innowacji nie można wymusić

Jak tłumaczył podczas debaty szef Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego w Komisji Europejskiej (DG AGRI) dr Jerzy Plewa, pewne działania w tym kierunku były już obecne w poprzednich wersjach WPR. „To nie tak, że otwieramy jakiś nowy etap, że dopiero teraz będziemy wspierać innowacje i nowe rozwiązania. Wiele w tym zakresie zostało zapoczątkowane jeszcze w obecnej WPR. Przede wszystkim jeśli chodzi o badania i rozwój w rolnictwie. Stwierdzono, że one muszą być blisko rolników i należy włączyć w rozpowszechnianie wyników tych badań także środowiska rolnicze. Stąd właśnie program >>Europejskie Partnerstwa Innowacyjne<<” – mówił dyrektor DG AGRI.

Jak dodaje dr Plewa, najpierw zinwentaryzowano wyniki badań. „Okazało się, że wiele z nich nie jest wdrażanych, bo rolnicy o nich nie wiedzą. Powstała więc idea grup operacyjnych, które skupiają m.in. biznes, administrację i ekspertów. Zaplanowano ich ponad 3,2 tys. w całej UE, z czego 105 w Polsce. W całej UE działa ich już około 1 tys., w Polsce na razie 12. Te grupy pracują nad tym, aby tworzyć i wdrażać nowatorskie rozwiązania” – tłumaczył przedstawiciel KE. Polska, jego zdaniem, wciąż nie wykorzystała w tej kwestii swojego potencjału. „Hiszpania, która ma podobną liczbę mieszkańców i podobny rozmiar sektora rolnego, zaplanowała 800 takich grup operacyjnych. Widać, że jest dla Polski jeszcze duże pole do popisu” – powiedział Plewa.

Dyrektor Generalny DG AGRI przypomniał jednak, że Polska aktywnie angażuje się w wiele realizowanych dzięki UE programów, np. zapoczątkowane przez Węgry programu Bio-East czy Smart Village. Pierwszy z nich dotyczy opartego na wiedzy i zasadach biogospodarki zarządzania rolnictwem, leśnictwem oraz zasobami wodnymi, a zaangażowanych jest w niego już w sumie 11 krajów. Drugi dotyczy zaś wprowadzania cyfrowych rozwiązań na obszarach wiejskich. „Trzeba też rozwijać grupy producenckie. W przyszłości duże znaczenie będzie mieć też zdolność do prowadzenia produkcji rolnej w sposób zrównoważony. To będzie mieć kluczowe znaczenie. Już widać co się dzieje z zasobami wodnymi w Polsce” – powiedział Plewa. Zaznaczył jednak, że „innowacji i postępu nie da się narzucić i nikogo nie można do nich zmuszać”. „Musimy działać na zasadzie partnerstwa. Polityka rolna musi stwarzać odpowiednie warunki dla tych działań. No i muszą zostać zapewnione środki na ich realizację. A te środki pochodzą z budżetów krajowych i z budżetu UE, na który składają się państwa członkowskiekie. KE w uzgodnieniu z państwami członkowskimi ustala strategię i rozdysponwoanie środków na poszczególne cele i priorytetowe działania” – mówił Plewa. Dodał, że wzmocnione zostanie „wszystko to, co jest już w programie Horyzont 2020”. „Będzie więcej działań dotyczących ochrony klimatu, ponieważ rolnictwo ma tu do odegrania wielką rolę. Część środków budżetowych UE ma trafić na tzw. nowe wyzwania, a właśnie zmiany klimatu są takim bardzo ważnym nowym wyzwaniem. Być może w Polsce nie mówi się o tym na co dzień, ale w Brukseli jest to wiodący temat codziennych rozmów” – wyjaśnił przedstawiciel KE.

Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej zacieśniają współpracę

Zacieśnienie współpracy makroekonomicznej w dziedzinie biogospodarki, rolnictwa, gospodarki leśnej i rybołówstwa oraz rozmowy o problemie podwójnej jakości żywności w UE były głównymi tematami spotkania ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji. Efektem jest m. in. podpisanie deklaracji BioEast.
 

W rozmowach zorganizowanych …

Dużo nadziei w Horyzoncie 2020

Były minister rolnictwa, a obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego zasiadający w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przypomniał natomiast, że od marca funkcjonuje już Europejski projekt Strategii Rozwoju, a w Polsce obowiązuje rządowa Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju. „Innowacje i badania w rolnictwie są tam ujęte. Te wyzwania to m.in. ograniczenie dodatków funkcjonalnych oraz pozostałości do żywności w ramach innowacji; podniesienie popytu na żywność prozdrowotną; działania na rzecz ograniczenia stosowania pestycydów i antybiotyków, a także wprowadzania przyjaznych środowisku opakowań; lepsze wykorzystanie zasobów w sektorze rolno-spożywczym; wzrost produkcji krajowych pasz białkowych; alternatywne sposoby zbywania owoców czy odpowiednie zagospodarowywanie odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Rozwiązania te muszą być stosowane zarówno w obszarze produkcji, jak i dystrybucji” – mówił Jurgiel.

Europoseł PiS również zwrócił uwagę na szczególną wagę programu Horyzont 2020. „To największy program badawczo-rozwojowy w UE. Ma największy budżet. Ale często nie jest łatwo z niego skorzystać. Polska borykała się m.in. ze skomplikowaną biurokracją, długim czasem rozpatrywania wniosków czy wysokim, bo aż 12-proc. kosztem ich obsługi” – podkreślił Jurgiel.

Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak zapewniała Joanna Gierulska z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, docenia rolę innowacji w rolnictwie. „Dyskusja o WPR na lata 2021-2027 wciąż się toczy, więc pracujemy jeszcze na projektach. Ale innowacja to cel przekrojowy, więc pojawi się we wszystkich 9 celach szczegółowych. Pracujemy teraz nad analizami SWOT, na ich podstawie stworzymy dopiero konkretne interwencje. Niezależnie od prac nad nową perspektywą, już w obecnej wspierana jest innowacyjność w ramach działania „Współpraca”. Spłynęło już 90 wniosków o kolejne grupy operacyjne, ponowny nabór planujemy na jesień. Póki co tych projektów nie jest dużo, ale to dopiero pilotaż, Będzie ich na pewno więcej, ponieważ obecnie weryfikowanych jest kolejne 90. Jest np. projekt „Polska soja”, który dotyczy wykorzystywania soi w żywieniu zwierząt; są projekty dotyczące dystrybucji ziół; jest też projekt „Pradawne ziarno”, który dotyczy wprowadzania do obrotu innowacyjnych produktów z pierwotnych form pszenicy okrągłoziarnistej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej; są projekty dotyczące krótkich łańcuchów dostaw, np. platformy sprzedażowe i rozwiązania cyfrowe dla sprzedaży bezpośredniej” – mówiła Gierulska. Jak dodała, „nie da się uciec od tematów związanych z wodą czy redukcją stosowania antybiotyków w hodowli.” „Będziemy wymagać zrównoważonego rozwoju i energooszczędności. Na pewno jednak sama WPR nie wystarczy, to musi być szersze podejście w ramach całej polityki spójności. Samym WPR nie wdrożymy nowoczesnych rozwiązań. Liczymy więc na programy takie jak Horyzont 2020” – podkreśliła przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Biogospodarka, czyli inteligentne rolnictwo – INFOGRAFIKA

Biogospodarka polega na przekształceniu biologicznych zasobów odnawialnych w inne produkty oraz w bioenergię. W ten sposób nie tylko podchodzi się z szacunkiem do przyrody i biologicznej różnorodności, ale można też uzyskać wiele korzyści ekonomicznych. Dzisiejsza infografika jest poświęcona właśnie temu, …

Potrzeba transferu wiedzy

W debacie udział wzięła także Nina Józefina Bąk, członkini Zarządu Kooperatywy Spożywczej „Dobrze”, która promuje zdrowej żywności w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw na terenie Warszawy. Jak zauważyła, w kwestii wymuszania nowoczesnych rozwiązań w produkcji żywności dużą rolę mają konsumenci, ale ich wybory są ograniczone. „Rośnie popyt na zdrową żywność. To będzie mieć wielki wpływ na sytuację. Ale wciąż potrzeba nam zróżnicowanego systemu dystrybucji. Znikają bowiem małe targi, małe sklepy nawet w małych miejscowościach, a w ich miejsce pojawiają się dyskonty. Jesteśmy wręcz kolonizowani przez wielkie sieci handlowe. Do tego w szkołach rolniczych brakuje kierunków dotyczących produkcji żywności ekologicznej. Rolnikom potrzeba wiedzy praktycznej i jej łatwego transferu. No i jest jeszcze kwestia świadomości konsumentów. Państwo przestało promować polską żywność ekologiczną, więc normą jest uznawanie za eko importowaną żywność z certyfikatem. Ale przecież wożenie żywności, które generuje emisję CO2, czyli twz. food miles, nie jest przecież ekologiczne, jeśli patrzymy holistycznie na wplyw na środowisko. Musimy skracać łańcuchy dostaw. Rolnik i konsument muszą się spotkać” – przekonywała Bąk.

Jak dodała, „kooperatywy takie jak nasza działają dobrze, ale to wciąż jednostkowe projekty”. „Część konsumentów chce żywności zdrowej, ale także wyprodukowanej w sposób nieszkodliwy dla środowiska i sprawiedliwy społecznie. Ale inna część konsumentów chce po prostu taniej żywności. Tylko, że wymuszanie niskiej ceny przez sieci handlowe przez swoją dominującą pozycję, uderza w rolnictwo. Wymusza rolnictwo wielkoobszarowe, bardziej obciążające dla środowiska, bo liczą się hurtowe ilości wystandaryzowanego produktu. Mówimy o nowych technologiach, o rolnictwie precyzyjnym, ale obawiam się, że to jest >>business as usual<< tylko w nowym opakowaniu. A innowacje nie muszą polegać na wprowadzanie kosztownych technologii, ale także na powrocie do znanych od wieków praktyk, do głębokiej wiedzy o ekosystemach. To jednak wymaga transferu wiedzy. Jest więc na niego zapotrzebowanie” – podkreśliła Bąk.

Z tym, że transfer wiedzy to jedna z podstawowych barier zgodziła się ekspertka ds. rolnictwa ekologicznego Dorota Metera. „Rolnicy nie mają czasu jeździć na szkolenia. Oczywiście są pewne informacje w internecie, ale czytanie rozporządzeń przekracza często możliwości nie tylko rolników, ale nawet ekspertów. Dużą rolę muszą więc odegrać ośrodki doradztwa rolniczego. One tę rolę oczywiście już spełniają, ale za mało. Potrzeba bardziej wyspecjalizowanego doradztwa, zwłaszcza w obszarze produkcji, bo żywność ekologiczna musi być dobrej jakości. Cieszy mnie to, że KE zauważa potrzebę lepszego transferu wyników badań do praktyki. Nie tylko rolnicy mają problem ze znalezieniem wyników badań finansowanych ze środków publicznych. Ja też mam” – powiedziała ekspertka.

Jak Polska wydaje środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej?

Czy Polska efektywnie wydaje środki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej? Co zrobić, aby polscy rolnicy zarabiali więcej, a młodzi ludzie chcieli podejmować pracę w sektorze rolnym?
 

O tym między innymi dyskutowali paneliści oraz zaproszeni goście podczas debaty zorganizowanej przez EURACTIV.pl 22 lutego …

Druga bariera, jaką wskazała Metera, to brak programów wspierających innowacje. „A jeśli już one są, to rolnicy wiedzą o nich zbyt mało. Tę wiedzę mają ci, którzy już są innowacyjni. Trzecia bariera to kwestie administracyjne i prawne. Mleko ekologiczne trafia dziś do polskich przetwórni z Niemiec, Słowacji i Litwy, ponieważ w Polsce jest za mało mleka ekologicznego. W supermarketach są doniczki z ekologicznymi ziołami ze Szwecji czy Belgii. Polscy producenci nie mają bowiem dostępu do odpowiednich nawozów ekologicznych, które u nas są niedopuszczone do stosowania, a rolnicy ze Szwecji czy Belgii mają do nich dostęp. Jemy więc ekologiczne zioła ze Szwecji, które są dużo droższe” – tłumaczyła ekspertka. „Polskim producentom szkodzą właśnie takie bariery”, a, jak dodaje, „przyszłość rolnictwa ukształtują konsumenci”.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że to właśnie popyt będzie miał kluczowy wpływ na to, jaka produkcja będzie najbardziej opłacalna i jakie metody produkcji staną się najkorzystniejsze dla rolników. Ale bez wprowadzania nowoczesnych rozwiązań – także tych dotyczących przepisów czy wiedzy – nie uda się na pewno pokonać wielu barier, jakie dziś utrudniają rozwój rolnictwa.

 

Debata została zorganizowana przez EURACTIV.pl oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. Partnerem wydarzenia zostało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, zaś patronat medialny objął portal AgroNews. Wsparcia wydarzeniu udzieliły również Indofil oraz UPL Limited.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/przemiany-technologiczne-a-przyszlosc-europejskiego-rolnictwa-debata-euractiv-pl/feed/ 0
Pierwsze zdjęcie czarnej dziury wykonane dzięki wsparciu finansowym UE https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/pierwsze-zdjecia-czarnej-dziury-wykonane-dzieki-wsparciu-finansowym-ue/ https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/pierwsze-zdjecia-czarnej-dziury-wykonane-dzieki-wsparciu-finansowym-ue/#respond Thu, 11 Apr 2019 10:25:11 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=64933 Na sześciu równoległych konferencjach prasowych naukowcy zaprezentowali wykonane po raz pierwszy w historii zdjęcia czarnej dziury, a więc tworu, którego istnienia dotąd jedynie się domyślano. Międzynarodowy projekt badawczy uzyskał unijne wsparcie finansowe.

 

Zdjęcie czarnej dziury znajdującej się środku galaktyki Panna A (znanej też jako Messier 87) zaprezentowano na konferencjach prasowych w Waszyngtonie, Tajpej, Tokio, Szanghaju, Santiago i Brukseli. Aby sfotografować obiekt znajdujący się w galaktyce położonej ok. 55 mln lat świetlnych od Ziemi trzeba było użyć tzw. teleskopu wirtualnego, a więc złożonego z wielu teleskopów rozproszonych po całym świecie.

W tej konkretnej obserwacji wykorzystano tzw. Teleskop Horyzontu Zdarzeń (Event Horizon Telescope – EHT). Gdy w 2017 r. rozpoczęto obserwację składał się on z 8 elementów znajdujących się w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej, Ameryce Północnej, na Hawajach oraz na Antarktydzie. Udało się dzięki temu sfotografować czarną dziurę o masie 6,5 mld razy większej od masy Słońca. Dwa kolejne lata zebrało przeanalizowanie danych, których tylko przez jedną noc zbierano 2 petabajty (czyli 2 mln gigabajtów).

„Dajemy ludzkości pierwszy obraz czarnej dziury, bramy bez powrotu do naszego Wszechświata. To przełom w astronomii, bezprecedensowy wyczyn naukowy dokonany przez zespół ponad 200 naukowców” – mówił na konferencji prasowej w Brukseli szef naukowy tego projektu prof. Sheperd Doeleman z Obserwatorium Haystack w Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Grupa Wyszehradzka przedstawiła swoje stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) chcą m.in., aby UE zwiększyła finansowanie dla projektów cyfrowych, a Komisja Europejska aktywniej włączyła się we współpracę państw członkowskich w kierunku rozwijania sztucznej inteligencji (AI). Stanowisko V4 ogłoszono podczas zorganizowanej w Brukseli konferencji Digital Day. W …

Przełomowe odkrycie

Dotąd naukowcy nie mieli twardego potwierdzenia istnienia czarnych dziur. Ich istnienia domyślano się jednak mocno na podstawie analizy tzw. dowodów pośrednich, a zwłaszcza dzięki ich grawitacyjnemu oddziaływaniu na przestrzeń. Czarne dziury powstają wtedy, gdy wystarczająco duża masa zostanie ściśnięta w odpowiednio małej objętości. Taki obiekt przyciąga do siebie wszystko z bardzo dużą siłą. Jego samego nie można dojrzeć (nawet na pierwszym zdjęciu jest to ciemna plama w samym środku), ponieważ pochłania nawet światło. Nie odbija niczego.

Dzięki pierwszej fotografii, choć bardzo niewyraźnej, można potwierdzić wiele dotychczasowych teorii na temat czarnych dziur, na przykład to jak rozkłada się rozgrzana materia (tzw. plazma), która wpada do czarnej dziury. Widać też zakres tzw. horyzontu zdarzeń, czyli granicy poza którą nie ma już ucieczki przed silną grawitacją czarnej dziury. Pierwsze analizy pokazują, że sformułowana przez Alberta Einsteina ogólna teoria względności sprawdza się w przypadku czarnych dziur.

UE i USA wzmacniają współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa

UE i Stany Zjednoczone postanowiły zintensyfikować współpracę w dziedzinie norm bezpieczeństwa cybernetycznego. Jest to wynik zaniepokojenia powiązaniami chińskich firm telekomunikacyjnych, takich jak Huawei, z rządem w Pekinie.
 

Bruksela i Waszyngton chcą współpracować w zakresie cyberbezpieczeństwa i zabezpieczyć się przed szpiegostwem ze …

Unijne finansowanie dla projektu

Projekt Teleskop Horyzontu Zdarzeń był współfinansowany przez Unię Europejską, a kluczową rolę w projekcie odegrali naukowcy europejscy. Stąd także konferencja prasowa w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie zjawili się szefowie projektu. „Fikcja jest często inspiracją dla nauki, a czarne dziury od dawna podsycają nasze marzenia i ciekawość. Dzisiaj, dzięki wkładowi europejskich naukowców, istnienie czarnych dziur nie jest już tylko pojęciem teoretycznym. To niezwykłe odkrycie ponownie potwierdza, że współpraca z partnerami na całym świecie może doprowadzić do osiągnięcia tego, co niewyobrażalne i poszerzenia horyzontów naszej wiedzy” – mówił podczas prezentacji wyników badań komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

Wtórował mu przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) prof. Jean-Pierre Bourguignon. „Gratuluję naukowcom z całego świata, którzy dokonali tego inspirującego odkrycia i przesunęli dotychczasowe granice poznania. Cieszę się przede wszystkim, że decydujący wkład w to przełomowe badanie wnieśli naukowcy finansowani przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Odważne podejście UE do finansowania tego rodzaju rewolucyjnych badań podstawowych znów zaowocowało sukcesem. Potwierdziła się również zasadność celu ERBN, jakim jest finansowanie badań wysokiego ryzyka o znacznych potencjalnych korzyściach” – mówił Bourguignon.

Badania czarnych dziur teleskopem wirtualnym dofinansowano w ramach programu „Horyzont 2020”. Przy projekcie pracowało także dwoje polskich naukowców, choć zatrudnionych w zagranicznych placówkach badawczych – prof. Monika Mościbrodzka z Radboud University w Nijmegen w Holandii oraz dr Maciej Wielgus z Black Hole Initiative na amerykańskim Harvardzie.

Co zostawi w energetyce unijny Horyzont

Inteligentne miasta, budynki zużywające mniej energii, sieci dostosowane do odnawialnych źródeł i odbiorcy umiejętnie korzystający z prądu – takie efekty może przynieść Horyzont 2020. W największym unijnym programie wspierającym badania i innowacje nie brakuje energetycznych projektów z udziałem polskich podmiotów. …

]]>
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/pierwsze-zdjecia-czarnej-dziury-wykonane-dzieki-wsparciu-finansowym-ue/feed/ 0
Co zostawi w energetyce unijny Horyzont https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/co-zostawi-w-energetyce-unijny-horyzont/ https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/co-zostawi-w-energetyce-unijny-horyzont/#respond Fri, 13 Apr 2018 08:00:19 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=50559 Inteligentne miasta, budynki zużywające mniej energii, sieci dostosowane do odnawialnych źródeł i odbiorcy umiejętnie korzystający z prądu – takie efekty może przynieść Horyzont 2020. W największym unijnym programie wspierającym badania i innowacje nie brakuje energetycznych projektów z udziałem polskich podmiotów. Wskaźnik sukcesu wniosków jest jednak niższy od unijnej średniej.

 

„Horyzont 2020”  to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi blisko 80 mld euro. Gdyby szukać polskich „specjalności” w energetycznych projektach z programu „Horyzont 2020” byłoby to energooszczędne budownictwo i  efektywność energetyczna. Tego obszaru dotyczy około jedna trzecia spośród ponad 70 projektów z udziałem polskich podmiotów. Chodzi o wdrażanie unijnych przepisów o efektywności energetycznej, umiejętne zarządzanie ciepłem i energią elektryczną oraz o innowacyjne produkty. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się między innymi nowatorskie, wielofunkcyjne okna z półprzezroczystymi panelami fotowoltaicznymi czy gotowe i łatwe w montażu komponenty do głębokiej renowacji budynków.

UE inwestuje w badania, które umożliwią integrację OZE na szeroką skalę

Projekt badawczo-rozwojowy EU-SysFlex w ramach programu Horyzont 2020 otrzymał grant w wysokości 20 mln euro. Projekt ma rozwijać środki umożliwiające integrację dużej liczby źródeł energii odnawialnej w systemie elektroenergetycznym Europy. W przedsięwzięciu wezmą udział m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz …

Problemem termomodernizacji i oszczędzania energii zainteresowały się zarówno firmy, jak i instytucje. Krajowa Agencja Poszanowania Energii uczestniczy w kilku przedsięwzięciach, które dostały grant z programu Horyzont 2020 i w ten sposób znalazła się w dziesiątce dużych firm-największych polskich beneficjentów programu. Ciekawe założenia ma EuroPACE, jeden z nielicznych projektów koordynowanych przez polski podmiot – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Celem jest stworzenie odpowiedniego systemu finansowania inwestycji w oszczędność energii i jej wytwarzania w gospodarstwach domowych. Ma być on oparty na wykorzystaniu kapitału prywatnego, mniejszym poleganiu na dotacjach. To mogłoby być panaceum na polskie problemy ze smogiem.

Smart grid i odnawialne źródła energii

Polskie firmy aktywnie pozyskują granty związane z poprawą funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jest to szczególnie ważne w kontekście pracy odnawialnych źródeł energii i zarządzania popytem. Tu w kilku międzynarodowych projektach uczestniczą zarówno Enea, Energa, Tauron, jak i PSE.

Jakie będą wymierne korzyści i jak możemy poprawić wyniki? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl

]]>
https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/co-zostawi-w-energetyce-unijny-horyzont/feed/ 0
UE inwestuje w badania, które umożliwią integrację OZE na szeroką skalę https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/ue-inwestuje-badania-ktore-umozliwia-integracje-oze-szeroka-skale/ https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/ue-inwestuje-badania-ktore-umozliwia-integracje-oze-szeroka-skale/#respond Thu, 14 Dec 2017 16:22:13 +0000 https://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=47085 Projekt badawczo-rozwojowy EU-SysFlex w ramach programu Horyzont 2020 otrzymał grant w wysokości 20 mln euro. Projekt ma rozwijać środki umożliwiające integrację dużej liczby źródeł energii odnawialnej w systemie elektroenergetycznym Europy. W przedsięwzięciu wezmą udział m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

 

Projekt EU-SysFlex koordynowany przez wiodącego operatora systemu przesyłowego EirGrid, ruszył w listopadzie. Jego celem jest opracowanie zasad zarządzania systemem elektroenergetycznym przy udziale odnawialnych źródeł energii (OZE) na poziomie ponad 50 proc. John Lowry, dyrektor projektu w EirGrid, twierdzi, że dotychczas zrealizowane projekty „ukazały techniczne możliwości, ale nie osiągnęły wymiaru ogólnoeuropejskiego”, na czym ma polegać wyjątkowy charakter EU-SysFlex.

Wzrost powyżej 50 proc.

Europejscy decydenci debatują obecnie w Komisji Europejskiej nad propozycją aktualizacji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. 28 listopada Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) głosowała za tym, żeby do 2030 r. udział OZE w ogólnym zużyciu energii wynosił 35 proc., a nie 27 proc., jak ustalono na szczycie UE w 2014 r.

Komisja Europejska także rozważa modyfikację poprzednich ustaleń. Według Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza ds. unii energetycznej, w związku z „imponującym spadkiem cen”, pojawiły się „dodatkowe argumenty” za dyskusją o podniesieniu docelowego udziału OZE w ogólnym zużyciu energii do poziomu 30 proc.

Sześć przedsiębiorstw energetycznych, m.in. portugalski EDP, który również bierze udział w projekcie EU-SysFlex, określiły założenia z 2014 r. jako „mało ambitne”. We wspólnym oświadczeniu wydanym na początku listopada firmy poparły pomysł zapisów o 35-procentowym udziale OZE w całkowitym zużyciu energii, który miałby zostać osiągnięty „poprzez elektryfikację transportu i sektora ciepłowniczego oraz przystosowanie rynku energii elektrycznej do OZE”.

Zgodnie z planami Unii Europejskiej wskaźnik udziału energii odnawialnej na poziomie 30 lub 35 proc. w ogólnym zużyciu energii oznaczałby 50-procentowy udział OZE w miksie wytwarzania energii elektrycznej.

Unia energetyczna rozwija społeczeństwo niskoemisyjne

Informacja prasowa Parlamentu Europejskiego

Z trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że transformacja w społeczeństwo niskoemisyjne staje się nową rzeczywistością na terenie UE.
 

Dzięki postępom poczynionym w 2017 r. UE jest na dobrej drodze do realizacji projektu unii energetycznej, który …

Tworzenie stabilnego systemu elektroenergetycznego

– Podczas gdy zakrojona na szeroką skalę integracja energii wiatrowej i słonecznej świetnie wpisuje się w cele dekarbonizacyjne UE, oznacza również nowe wyzwania dla stabilności sieci elektroenergetycznej – tłumaczy Lowry. – Coraz większy nacisk kładzie się na energię rozproszoną oraz na związane z nią elektryfikację sektora ciepłowniczego, zróżnicowanie technologiczne, zaangażowanie i wybór klienta. To wszystko komplikuje działanie sieci. Projekt EU-SysFlex ma sprostać tym wyzwaniom operacyjnym.

W ramach projektu zostanie stworzona mapa, która ułatwi opracowanie elastycznego ogólnoeuropejskiego systemu, co zwiększy potencjał integracji OZE.

Vera Silva, dyrektor ds. programu badawczego w EDF (również biorącym udział w EU-SysFlex), zaznacza, że ważne jest zróżnicowanie źródeł energii w momencie, kiedy „słońce nie świeci, a wiatr nie wieje”. Zwraca uwagę na konieczność większej elastyczności rozwiązań oraz przystosowanie interkontektorów. „W ramach EU-SysFlex zostaną opracowane środki systemowe niezbędne, by zagwarantować elastyczność i stabilność całego systemu.

 

Elastyczne rozwiązania

Badania przeprowadzone w ostatnim czasie przez firmę konsultingową Arterys dla Europejskiej Fundacji Klimatycznej (European Climate Foundation) pokazują, że Unia Europejska mogłaby ustalić udział  OZE w miksie wytwarzania energii elektrycznej do 2030 r. na poziomie 61 proc. Wiązałoby się to jednak ze znacznym wzrostem liczby małych generatorów, takich jak panele słoneczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych.

– Liczba generatorów znajdujących się w różnych częściach europejskiego systemu wzrośnie z prawie dwóch tysięcy do kilku milionów – zapowiada Silva, ostrzegając jednocześnie – Próby rozwiązania problemu przy wykorzystaniu wyłącznie scentralizowanych źródeł energii mogą doprowadzić do ich nadmiaru.

Zamiast inwestycji i duplikowania aktualnych rozwiązań EU-SysFlex ma na celu analizę potrzeb oraz znalezienie sposobów na efektywne zarządzanie źródłami energii, które już istnieją, co pozwoli na opłacalną transformację systemu. Projekt skupi się na elastycznych rozwiązaniach, takich jak magazynowanie energii, zarządzanie popytem, międzynarodowy handel i usługi.

– Elektrownia wiatrowa na przykład stanowi nie tylko źródło energii, ale zapewnia również usługi, które gwarantują stabilność systemu – tłumaczy Silva. – Konieczne jest jednak zaplanowanie dodatkowych rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie wykorzystanie ich potencjału.

Polska bez węgla: Komisja Europejska oferuje wsparcie w dekarbonizacji regionów górniczych – WYWIAD z Dominique Ristori

Nord Stream 2 – jeśli powstanie – nie może liczyć na wsparcie funduszy europejskich – zapowiedział Dominique Ristori, Dyrektor Generalny ds. Energii w Komisji Europejskiej, w rozmowie z Pavlem Szalajem z EURACTIV Słowacja.
 

Komisja Europejska stara się o mandat Rady UE …

Projekty wielowymiarowy

Według Johna Lowry’ego następny krok w integracji OZE w Irlandii i w całej Europie oznacza większe rozproszenie źródeł energii na arenie międzynarodowej, w małych miejscowościach, wśród lokalnych społeczności.

Dlatego zakres działań EU-SysFlex jest tak szeroki – od przesyłu energii do dystrybucji. Jak tłumaczy Silva, umożliwi to zrozumienie związku między usługami, systemem, rynkiem i przepływem danych.

W skład konsorcjum EU-SysFlex wchodzi łącznie 34 członków z 15 krajów, w tym operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, dostawcy energii, usług i technologii, uniwersytety i ośrodki badawcze. Prace badawcze-rozwojowe zajmą cztery lata. Całkowity budżet wynosi 26,5 mln euro. W ramach projektu zidentyfikowane zostaną braki techniczne w Europie oraz przeprowadzona zostanie analiza rynku i regulacji, co stworzy bazę do opracowania odpowiednich rozwiązań.

Według dyrektora projektu badania mogą oznaczać nowe możliwości komercyjne: „Próbujemy stworzyć mapę czynników technicznych, rynkowych, regulacyjnych oraz tych związanych z zarządzaniem danymi i przetestować je w rzeczywistości.”

Grupa reprezentacyjna

W ramach pracy badawczej w wielu krajach zostaną wykonane symulacje wprowadzenia nowych usług systemowych do zarządzania systemem elektroenergetycznym.

Testy w Niemczech, Włoszech i Finlandii przeprowadzone przez Innogy sprawdzą elastyczność usług na poziomie dystrybucji. Symulacje w Portugalii pod kierownictwem EDP skupią się na poziomie przesyłowym i dystrybucyjnym, a także na skoordynowaniu scentralizowanych źródeł z elastycznością OZE. We Francji EDF przetestuje użycie agregatorów do koordynowania usług i źródeł. W Estonii próba, którą przeprowadzi Eleringm, skupi się na międzysektorowym i międzynarodowym zarządzaniu danymi razem z Łotwą i Polską.

– Nie każdy kraj ma swojego przedstawiciela w EU-SysFlex, jednak reprezentowane są różne potrzeby systemowe i sektorowe – tłumaczy Lowry. – EU-SysFlex wnosi znaczny wkład do transformacyjnego projektu Europy poprzez dążenie do osiągnięcia celów związanych z OZE do 2030 r.

Horyzont 2020 jest największym w historii programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej o budżecie na lata 2014-2020 wynoszącym 80 mld euro. Jego celem jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji.

Dekada wolnego rynku energii – co się zmieniło?

Mija 10 lat, od kiedy możemy jako odbiorcy zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej. Jak rozwinął się ten rynek i jak wygląda dzisiaj? Ilu klientów zdecydowało się dotychczas na zmianę? Sprawdzamy.

 

]]>
https://www.euractiv.pl/section/energia-i-srodowisko/news/ue-inwestuje-badania-ktore-umozliwia-integracje-oze-szeroka-skale/feed/ 0
Unijne środki na bezpieczeństwo wzrosną o 25 proc. w 2017 r. https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/unijne-srodki-na-bezpieczenstwo-wzrosna-o-14-w-2017-r/ https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/unijne-srodki-na-bezpieczenstwo-wzrosna-o-14-w-2017-r/#respond Thu, 17 Nov 2016 15:30:28 +0000 http://www.euractiv.pl/?post_type=news&p=33978 Sprawujący unijną prezydencję Słowacy poinformowali o zakończeniu negocjacji budżetu na przyszły rok. Priorytetem będzie poprawa unijnej konkurencyjności. Znalazły się też dodatkowe fundusze na migrantów, uchodźców, a także bezpieczeństwo.

 

Dziś (17 listopada) słowacka prezydencja poinformowała o zakończeniu negocjacji budżetu na przyszły rok. Oznacza to, że państwa członkowskie wyraziły już swoją zgodę i rozpocznie się teraz proces akceptacji przez instytucje unijne.

Negocjacje i budżet

Negocjacje zakończyły się po niecałych pięciu miesiącach. Pierwszą propozycję przyszłorocznego budżetu Komisja Europejska przedstawiła 30 czerwca br.

Zgodnie z uzgodnioną wersją, w przyszłym roku środki na zobowiązania wyniosą 157,9 mld euro, a środki na płatności – 134,5 mld euro. Zobowiązania oznaczają progi, do jakich UE może zobowiązywać się (stąd nazwa) do dokonania płatności w danym roku lub w latach przyszłych. Płatności zaś to pieniądze, jakie faktycznie UE może wydać w danym roku, w tym na pokrycie zobowiązań z lat wcześniejszych.

Ta kwota to około 1 proc. całego unijnego PKB i 2 proc. łącznych wydatków państw członkowskich.  Dla porównania, łączne wydatki zaplanowane w budżecie Polski na 2017 r. to 383,4 mld zł, czyli przy dzisiejszym kursie 86,4 mld euro.

Pieniądze na uchodźców

W nowym budżecie widać efekty wydarzeń ostatnich 12 miesięcy, od zamachu w Paryżu z 13 listopada poczynając. Środki na płatności w kategorii „bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie” wzrosły w stosunku do 2016 r. – o ponad 25 proc., do 3,8 mld euro.

Stało się to poniekąd kosztem funduszu spójności. W tej kategorii środki na płatności obniżono do 37,2 mld euro, o ponad 11 proc. mniej niż w 2016 r. Z kolei rolnicy otrzymają 42,6 mld euro.

Kryzys migracyjny i uchodźczy także był wzięty pod uwagę, czego domagał się m.in. premier Włoch Matteo Renzi, grożąc, że w przeciwnym razie Rzym zawetuje budżet. Na cel ochrony granic zewnętrznych UE oraz uchodźców i migrantów w przyszłym roku przewidziano prawie 6 mld euro.

Do UE nie trafi jednak cała ta kwota. Połowa z tych środków przewidziana będzie na działania poza unijnymi granicami. Będą one miały na celu odniesienie się do bezpośrednich przyczyn migracji, by w ten sposób przeciwdziałać napływowi ludzi do Europy.

Stymulowanie wzrostu

Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z wynegocjowanej wersji budżetu. Jej zadowolenie ma budzić szczególnie fakt, że połowa środków na zobowiązania, 74,9 mld euro, będzie przeznaczona na wspieranie wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności – m.in. poprzez 21,3 mld euro na programy Horyzont 2020, Erasmus+, COSME i Instrument Łącząc Europę (CEF) czy 2,7 mld na Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, czyli tzw. plan Junckera.

Odchodząca z KE komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Krystalina Georgiewa stwierdziła, że nowy budżet „będzie chronił przed potencjalnymi wstrząsami”. Podkreśliła też znaczenie dodatkowych środków dla pomocy w kwestii uchodźców.

PE też wspiera

Europosłowie z głównych frakcji też są usatysfakcjonowani. Europoseł-sprawozdawca budżetu Jen Geier (S&D, Niemcy) podkreślił, że w przyszłym roku UE będzie skupiała się na tworzeniu miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych, wchodzących dopiero na rynek.

Parlament będzie musiał formalnie zaakceptować nowy budżet. Głosowanie nad nim spodziewane jest na posiedzeniu plenarnym 1 grudnia. Swoją zgodę będą musiały też przekazać państwa członkowskie.

]]>
https://www.euractiv.pl/section/gospodarka/news/unijne-srodki-na-bezpieczenstwo-wzrosna-o-14-w-2017-r/feed/ 0