: Firmy

Wiceminister MPiT Marcin Ociepa, źródło twitter
Polityka regionalna 07-01-2019

Business Poland House dla polskich przedsiębiorców w Brukseli

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zapowiada utworzenie w Brukseli centrum lobbingowego polskich przedsiębiorców. Nowa inicjatywa polskiego rządu miałaby ułatwić im wywieranie większego wpływu na unijną legislację.
Rolnictwo 21-02-2013

Lobby przemysłu cukrowniczego silniejsze przed głosowaniem w PE

Unijny przemysł cukrowniczy przygotowuje się na koniec restrykcyjnych limitów produkcji w 2015 roku, co doprowadzi do rywalizacji z importami od niskokosztowych producentów takich jak Brazylia. Komisja rolnictwa Parlamentu Europejskiego zagłosowała jednak 23 stycznia za przedłużeniem systemu kwot na cukier, jednego z...

Bruksela nakazuje rozwój sieci punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Więcej punktów ładowania „Potrzebujemy celów” – powiedział 24 stycznia podczas konferencji prasowej, rozpoczynającej nową strategię, Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. „Proponujemy minimalną liczbę stacji ładowania, jaka ma funkcjonować w każdym państwie członkowskim w 2020 roku. Co najmniej 10 proc. z...

Belgia bez atomu

Już w 2003 roku przyjęto tam ustawę, która zakłada, że stopniowe zamykanie reaktorów w obu belgijskich elektrowniach jądrowych rozpocznie się w 2015 r.
Gospodarka 16-11-2010

Konsumenci podarowują koncernom energetycznym 13 miliardów euro

Każdy klient mógłby zaoszczędzić 100 euro przechodząc do tańszego dostawcy energii elektrycznej, wynika z opublikowanych w poniedziałek badań Komisji Europejskiej na temat rynku energii dla klientów prywatnych. W całej unii użytkownicy prądu mogliby zaoszczędzić łącznie około 13 miliardów euro. Komisarz...

Francja: oszczędzanie energii warunkiem bezpieczeństwa energetycznego

Jak poinformowała francuska prezydencja, poprawa wydajności energetycznej ma obecnie najwyższy priorytet. To jeden z najbardziej efektywnych środków, by poprawić bezpieczeństwo energetyczne wspólnoty. Zwiększenie wydajności energetycznej stanowi filar ambitnej polityki walki z globalnym ociepleniem. Francja, która sprawuje obecnie w unii półroczne...
Gospodarka 08-03-2009

Unii udała się reforma sektora cukru

„Cieszy sukces unijnej reformy sektora cukru” – powiedziała komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel podkreślając, że był to jeden z najważniejszych punktów jej mandatu. Program restrukturyzacji przewidywał zrzeczenie się 6 mln ton  kwot na cukier, a...
Gospodarka 27-11-2008

Bułgaria straciła fundusze unijne w wysokości 220 mln euro

Decyzję o wstrzymaniu wypłaty pomocy unijnej w wysokości 500 milionów euro komisja podjęła 23 czerwca po publikacji aktualnego raportu kontrolnego, który jest częścią mechanizmu współpracy i kontroli wprowadzonego w ramach traktatu akcesyjnego Bułgarii. Obecna decyzja oznacza, że część zamrożonych środków...

Verheugen: problem korupcji nie dotyczy wyłącznie Bułgarii

Verheugen, który w latach 1999-2004 był odpowiedzialny za rozszerzenie unii, chwalił prezydenta Bułgarii Georgija Parwanowa za udaną integrację kraju z unijnymi strukturami. Bułgaria spełniła oczekiwania wspólnoty, stwierdził Verheugen. Wiceprzewodniczący KE starał się umniejszyć znaczenie bardzo krytycznego raportu komisji w sprawie...
Gospodarka 17-08-2008

Będzie łatwiej o pieniądze z UE

„Już jesienią będą pierwsze efekty prac zespołu ds. uproszczania procedur wdrażania funduszy strukturalnych” – zapowiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej „Proste Fundusze – łatwiejsze pozyskiwanie środków z UE”. Zespół ekspertów– praktyków, mający przygotować propozycje działań likwidujących bariery...
Gospodarka 01-08-2008

Rośnie liczba nadużyć finansowych związanych z wykorzystaniem funduszy

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące roku 2007 wykazało, że mimo zmniejszenia we wszystkich zakresach „liczby zgłoszonych nieprawidłowości“ ich „szacunkowa wartość wzrosła we wszystkich sektorach“.  Najbardziej wyrazisty przykład tego stanu rzeczy związany jest z rolnictwem. Zanotowano tam wprawdzie zmniejszenie liczby nieprawidłowości o...
Gospodarka 18-07-2008

Poufny raport o korupcji w Bułgarii upubliczniony

Wywołało to konsternację w Brukseli, gdzie Komisja Europejska przygotowuje właśnie sprawozdanie o tym, jak nowe państwa członkowskie walczą ze zorganizowaną przestępczością i korupcją. Raport agencji OLAF dotyczy unijnych funduszy z programu SAPARD przeznaczonych w okresie przedakcesyjnym do walki z korupcją....

Czerwona kartka od Irlandczyków dla UE

Przeciwko Traktatowi z Lizbony opowiedziało się 53.4% głosujących, a 46.6% głosowało „za”. Frekwencja nie była tak niska jak oczekiwano, bo wyniosła 53.1% .  862,415 Irlandczyków, którzy powiedzieli “nie”nowemu traktatowi, to jedynie 0.00175% unijnej populacji. Tymczasem efekty ich wyboru dotkną 495...