: Európske inštitúcie v SR

Prąd dla Polaka jednym z najdroższych w UE

Jak wyliczył urząd statystyczny Unii Europejskiej, w Polsce ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosły między drugą połową 2011 a 2012 r. o 8,9 proc., a gazu o 10,7 proc., przy średnim wzroście w UE odpowiednio o 6,6 i 10,3...

Świetlówki energooszczędne: Nieuzasadnione podwyżki cen?

Przewodniczący Komisji Przemysłu Parlamentu Europejskiego, Herbert Reul, powiedział w rozmowie z „Die Welt”: "Wzywam Komisję Europejską do sprawdzenia po trzech lata zasadności zakazu żarówek i w razie potrzeby ponownego dopuszczenia ich do sprzedaży. Należy zbadać w szczególności, jakie ryzyko i zagrożenie...
Rolnictwo 17-05-2010

Cztery miliardy euro na inwestycje energetyczne

Europejski Plan Odbudowy Gospodarczej przewiduje wykorzystanie 5 miliardów euro w roku 2009 i 2010 na inwestycje w energetykę, rozwój szerokopasmowych łączy internetowych i na działania związane z reformą Wspólnej Polityki Rolnej. Zgodnie z politycznym porozumieniem wynegocjowanym przez Parlament Europejski z...
Wschód Europy 01-10-2009

Paweł Wieczorkiewicz: Historia ruszyła z kopyta

* Poniższa rozmowa ze zmarłym niedawno profesorem P. Wieczorkiewiczem jest fragmentem książki „Historia ruszyła z kopyta” (Wydawnictwo Zysk i S-ka), zawierającej wywiady z czołowymi bohaterami wydarzeń ostatniego dwudziestolecia i jego komentatorami. Oprócz wywiadów zawiera także opis przygód związanych z dotarciem...
Nowe technologie 27-08-2009

Tradycyjne żarówki odchodzą do lamusa

Nowoczesne, energooszczędne świetlówki są bowiem nie tylko wielokrotnie droższe, ale dają również inne, „zimne” światło. „Wiemy, że klienci są przyzwyczajeni do barwy światła zwykłych żarówek, dlatego wprowadziliśmy świetlówki o ciepłym świetle, podobnym do tego tradycyjnego” – przytacza gazeta.pl wypowiedź Magdaleny...
Polityka społeczna 05-05-2009

Parlament Europejski wprowadził zakaz handlu produktami z fok

Dokument ten przewiduje tylko nieliczne wyjątki i to pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących sposobu i metod stosowanych przy zabijaniu i skórowaniu zwierząt. Ponadto zakaz nie będzie obejmował produktów z fok uzyskanych w drodze tradycyjnych polowań prowadzonych przez Eskimosów i...
Nowe technologie 24-04-2009

Unia chce zakazać tradycyjnych żarówek

Do tego czasu będzie można wybierać pomiędzy żarówkami energooszczędnymi, które zużywają aż do 75 proc. energii mniej niż tradycyjne żarówki, i  niskowydajnymi żarówkami halogenowymi, które dają oszczędności w wysokości 25 do 50 procent.  Według komisji zmiany te zmniejszą unijne rachunki za energię...
Gospodarka 08-10-2008

Komisja chce lepszej ochrony konsumentów w Internecie

Nowe reguły zagwarantują konsumentom, że bez względu na to gdzie w UE dokonują zakupów, przed zawarciem umowy otrzymają przejrzyste informacje dotyczące ceny oraz dodatkowych kosztów i opłat. Wzmocnią one ochronę konsumentów na wypadek spóźnienia przesyłki lub jej niedostarczenia, jak również...
Gospodarka 18-07-2008

Przeciw oszustwom w sprzedaży dzwonków do telefonów komórkowych

Adresatami wielu z tych serwisów są dzieci i młodzież. Stwierdzono między innymi następujące problemy: niejasna informacja o cenie, na przykład niepełne ceny bez podatków, lub nieinformowanie klientów o tym, że zobowiązują się do opłaty abonamentu. Wiele portali nie podaje wymaganych...