: EurActiv.sk

Instytucje UE 01-12-2014

Nowa Komisja Europejska

Osiem miesięcy od wyborów do Parlamentu Europejskiego, prawie pięć miesięcy od ponownego wyboru Jose Manuela Barroso na przewodniczącego Komisji Europejskiej i dwa i pół miesiąca od przedstawienia oficjalnej listy kandydatów na unijnych komisarzy – nowa KE podjęła 9.02.2010 prace swojej...
Rolnictwo 09-06-2010

Początek rozmów o przyszłości polityki rolnej UE

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa 27 zaczęło się w niedzielę i potrwa do wtorku, ale dyskusję o przyszłości WPR zainauguruje we wtorek Michel Barnier – minister Francji, która przewodniczy w tym półroczu Wspólnocie,  i były komisarz UE ds. polityki regionalnej. Przedstawi...
Rolnictwo 17-09-2009

Słabe wsparcie dla sektora mlecznego

Parlament Europejski, który obraduje na swej pierwszej jesiennej sesji, w podjętej w czwartek rezolucji uznał dotychczasowe działania Komisji za niewystarczające. Poparł w ten sposób strajkujących od tygodnia producentów mleka z Zachodniej Europy. Służby prasowe PE podały, że europarlamentarzyści opowiedzieli się...
Rolnictwo 17-05-2009

Do kogo trafiają pieniądze ze Wspólnej Polityki Rolnej?

Precyzuje – powołując się na opublikowane po raz pierwszy listy, które mają zapewnić jawność i przejrzystość unijnych dopłat rolnych – że np. sama tylko królowa brytyjska Elżbieta II dostała w zeszłym roku ponad 500 tys. euro swoją posiadłość w Sandringham....
Gospodarka 15-04-2009

W tym roku mniejsza składka do budżetu UE

Przedstawiając wykonanie ubiegłorocznego budżetu KE wyjaśniła, że jest to możliwe dzięki oszczędnościom w wysokości około 1,5 proc., które udało się zrobić w zeszłym roku. Zauważyła przy tym, że jest to bardzo mało w stosunku do 2001 roku, kiedy różnica między...
Gospodarka 19-03-2009

KE: dalsze uproszczenia administracyjne w unijnym rolnictwie

Decyzja ta zapadła – jak podała KE w komunikacie – w związku ze „znaczącymi postępami” w dotychczasowym procesie upraszczania WPR i „zapowiedziami kolejnych działań w tym kierunku”. Nowe sprawozdanie przedstawia działania podjęte przez ostatnich trzy i pół roku na rzecz...
Gospodarka 08-03-2009

Unii udała się reforma sektora cukru

„Cieszy sukces unijnej reformy sektora cukru” – powiedziała komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel podkreślając, że był to jeden z najważniejszych punktów jej mandatu. Program restrukturyzacji przewidywał zrzeczenie się 6 mln ton  kwot na cukier, a...
Rolnictwo 22-01-2009

Europejska Grupa ds. Etyki chce wprowadzenia zasad etycznych do polityki rolnej

W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) przyjęła w grudniu opinię w sprawie etycznych skutków najnowszych osiągnięć w technologii rolnej, w celu podjęcia nowych wyzwań i wykorzystania możliwości otwierających się przed sektorem rolnym UE....
Rolnictwo 19-11-2008

Kompromisowe propozycje PE dotyczące reformy WPR

Mimo, że WPR to obszar, w którym Parlament Europejski ma jedynie głos doradczy, to Francja, która do końca roku przewodniczy pracom UE zdecydowała, że proces legislacyjny nad propozycjami zmian w polityce rolnej Wspólnoty będzie przebiegał tak, jakby obowiązywała procedura współdecydowania....
Gospodarka 12-11-2008

Unijni rewidenci: jest nieźle, ale wciąż są błędy

„Podobnie jak poprzednich latach, również w tym sprawozdaniu rekomendujemy w wielu przypadkach  sposoby ulepszania zarządzania unijnymi funduszami” – powiedział  przewodniczący Trybunału, Portugalczyk Vítor Manuel da Silva Caldeira. Komisja Europejska wezwała w związku z tym państwa członkowskie do bardziej zdecydowanego zapobiegania...
Rolnictwo 10-08-2008

W tym roku będzie więcej zboża w UE

Według prognozy przygotowanej na podstawie danych Wspólnotowego Centrum Badawczego KE (ang. Joint Research Centre – JRC), zbiór zbóż z hektara w całej UE wyniesie pięć ton, czyli będzie znacznie wyższy nie tylko od zbiorów ubiegłorocznych, ale także od  średniej z ...
Rolnictwo 09-07-2008

Polska musi zwrócić do budżetu UE 3,11 mln euro

Za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej odpowiadają państwa członkowskie, natomiast KE ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie tych środków.  „Robimy, co w naszej mocy, aby utrzymać jak najściślejszą kontrolę nad wydatkami na rolnictwo (…). W...