: Discussions

Gospodarka 02-06-2010

Wielkopolska w programie CREATOR

CREATOR ma umożliwiać tworzenie nowych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących innowacyjne, wyspecjalizowane produkty i usługi oparte na nowoczesnych rozwiązaniach, które ułatwią aktywizację zawodową i codzienne życie ludzi starszych, młodzieży, kobiet oraz mieszkańców obszarów wiejskich. W tym mini-programie instytucje publiczne z...

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli

Ukraina i Gruzja. Zgodnie z ustaleniami szczytu NATO w Bukareszcie (2–4 kwietnia 2008 r.), na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w grudniu 2008 r. miała nastąpić pierwsza ocena postępów obu kandydatów w wypełnianiu standardów Sojuszu. Taka formuła zapewniała członkom NATO dużą...