: Discussions

Rok 2011 szansą dla V4 na przejęcie roli lidera UE w stosunkach ze wschodnimi sąsiadami

Tekst stanowi streszczenie głównych tez zawartych w publikacji „Partnerstwo Wschodnie w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i agendy Grupy Wyszehradzkiej” (całość materiału  dostępna jest na stronie www.ik.org.pl). Publikacja powstała blisko pół roku po inauguracji Partnerstwa Wschodniego, która odbyła się w trakcie...
Wschód Europy 01-10-2009

Borys Tarasiuk: Przygotowujemy grunt pod nasze członkostwo w UE

– Czy nie dało się uniknąć rosyjsko-ukraińskiego kryzysu gazowego? – Można byłoby uniknąć tego kryzysu, ale jedynym warunkiem było tu zachowanie Rosji. To dlatego właśnie mieliśmy kryzys, a Rosja wywołała go specjalnie (…) chcąc zdyskredytować Ukrainę i wykorzystała opinię publiczna...
Polityka społeczna 02-09-2009

Marcin T. jedzie do Sandora D.

Informację tę podała na swojej stronie internetowej warszawska Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) – jedyna polska uczelnia, która jest w tym programie organizacją pośredniczącą. W łączeniu stażystów z doświadczonymi przedsiębiorcami pomaga ponad 100 organizacji pośredniczących z krajów UE, m.in. Izby Handlowe,...
Polityka społeczna 15-07-2009

Raport PISM o Strategii Lizbońskiej

Celem Raportu o Strategii Lizbońskiej jest przedstawienie bieżących wyników jej realizacji w państwach Unii Europejskiej. W swej części zasadniczej, raport zawiera analizę siedmiu segmentów Strategii: sytuacji gospodarczej, przedsiębiorczości, rynku wewnętrznego, edukacji i innowacji, społeczeństwa informacyjnego, środowiska naturalnego i energii, zatrudnienia...
Polityka społeczna 24-04-2009

Ranking konkurencyjności – Polska na drugim miejscu w UE

Doroczny Europejski Monitor Wzrostu i Zatrudnienia – przygotowany przez Lisbon Council i Grupę Allianz, obejmujący 14 największych gospodarek UE – wskazuje, że w Europie w najlepszej sytuacji, by pokonać kryzys finansowy znajduje się Finlandia. Bardzo dobrze oceniona została też kondycja...

Solana apeluje o spokój w Mołdawii

Demonstranci w Kiszyniowie zaatakowali siedzibę parlamentu i rezydencję prezydenta domagając się powtórzenia wyborów, w których prorosyjska rządząca Partia Komunistów Republiki Mołdawii (PCRM) zdobyła prawie połowę głosów. Protestujący już drugi dzień uważają bowiem, że niedzielne wybory zostały sfałszowane. Jednak obserwatorzy OBWE...
Gospodarka 22-03-2009

Unia da pieniądze na projekty energetyczne i Partnerstwo Wschodnie

Unia Europejska wyda 5 mld euro na projekty energetyczne i rozbudowę sieci internetowej. Polsce przypadnie z tego co najmniej 330 milionów euro. To przełomowa decyzja. Po raz pierwszy unia będzie finansować ze swojego budżetu projekty, których celem jest zmniejszenie uzależnienia...
Gospodarka 04-03-2009

Europa stoi w obliczu kryzysu kwalifikacji pracowników

Jak podkreślił Thomaes, który wystąpił podczas konferencji poprzedzającej europejski szczyt gospodarczy (26-27 marca), w ubiegłym roku nieobsadzone pozostawały cztery miliony miejsc pracy, ponieważ 18 milionów bezrobotnych Europejczyków nie posiadało kwalifikacji, które były niezbędne do objęcia wolnych stanowisk.  Mamy do czynienia...

Narastają protesty społeczne na Ukrainie

Początek protestów społecznych W niepodległej Ukrainie nie dochodziło dotychczas do masowych protestów na tle ekonomicznym, a w trakcie protestów politycznych tylko wyjątkowo zdarzały się akty przemocy, za każdym razem wszczynane przez paramilitarne bojówki skrajnej prawicy. Nigdy nie miały też miejsca...
Gospodarka 28-01-2009

Europę zalewa fala zwolnień

Holenderka grupa bankowo-ubezpieczeniowa ING poinformowała, że w tym roku zamierza na całym świecie zwolnić 7.000 osób, by w ten sposób zmniejszyć koszty swojej działalności o jeden miliard euro. Holenderski producent urządzeń elektrycznych Philips chce zlikwidować 6.000 miejsc pracy i zaoszczędzić...

Projekt rezolucji PE ws. polityki sąsiedztwa UE

W sprawozdaniu, które przedstawił na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego znalazły się zapisy o przyspieszeniu realizacji umów o ruchu bezwizowym, a także postulat szybkiego utworzenia strefy wolnego handlu ze wschodnimi sąsiadami, m.in. z Ukrainą i Gruzją. W swoim projekcie,...
Gospodarka 19-11-2008

Komisja Europejska za pełnym otwarciem unijnych rynków pracy

Z raportu przedstawionego przez komisję wynika, że tak dla UE jako całości, jak i dla większości poszczególnych państw, przepływ pracowników miał ograniczony zasięg, w zestawieniu z wielkością rynków pracy oraz napływem imigrantów z państw spoza UE. Według raportu przemieszczający się...

Siedziba Unii dla Śródziemnomorza będzie w Barcelonie

Obok Barcelony o lokalizację siedziby unii ubiegała się również  stolica Malty, Valletta. W szczycie wzięło udział 43 ministrów spraw zagranicznych państw tworzących unię. W skład tej nowej organizacji powstałej w lipcu wchodzą wszystkie państwa UE oraz państwa basenu Morza Śródziemnego,...

Olli Rehn: Irlandzkie „nie” nie wstrzyma rozszerzenia UE

– Co sądzi Pan o irlandzkim “nie”, wyrażonym w czerwcowym referendum dotyczącym ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego? Czy jego rezultatem może być spowolnienie procesu rozszerzenia Unii Europejskiej?  – Co prawda rozszerzenie UE nie było przedmiotem debaty poprzedzającej irlandzkie referendum, jednak może stać...

Rehn: niebawem propozycje Komisji Europejskiej ws. Partnerstwa Wschodniego

Idea Partnerstwa Wschodniego – zgłoszona przez Polskę wspólnie ze Szwecją – to propozycja rozwijania wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, która ma wzmocnić politykę UE wobec jej wschodnich partnerów. Przewiduje utworzenie forum regionalnej współpracy 27 państw UE z jej pięcioma wschodnimi...

Rosyjska ekspansja w Aktyce ostrzeżeniem dla UE

Rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew ogłosił w ubiegłą środę (17 września) plany swojego kraju, by wytyczyć granicę wzdłuż rosyjskiego szelfu kontynentalnego na Oceanie Arktycznym. W ten sposób Rosja chce zapewnić sobie dostęp do surowców tego regionu w XXI wieku. Moskwa twierdzi,...

Spór o nazwę: Macedonia obstaje przy swoim stanowisku

Bocevski uczestniczył w Brukseli w dyskusji zorganizowanej przez European Policy Centre (EPC), podczas której przez wielu mówców, m. in. głównego analityka EPC Eberharda Rheina, został wezwany do zakończenia sporu z Grecją, aby w ten sposób zwiększyć szanse Macedonii na wejście...

Wewnętrzne kłótnie zmniejszają szanse Ukrainy na wejście do UE

Prezydent Juszczenko oskarżył o wywołanie kryzysu rządowego premier Tymoszenko. Niedawno zarzucił jej zdradę, gdy podczas kryzysu gruzińskiego opowiedziała się po stronie Rosji. Tymoszenko odpierała wówczas zarzuty twierdząc, że jej stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem UE i że nie zamierza wciągać...
Gospodarka 22-07-2008

Strategia lizbońska nie musi się stać ofiarą kryzysu związanego z eurotraktatem

Pomimo widocznego postępu, Watson uważa za mało prawdopodobne, iż  Unia Europejska osiągnie swój cel – przekształcenie się w najbardziej konkurencyjny rynek ekonomiczny do 2010.  „Ten termin końcowy, obrany  na 2010 rok jest  piękny, lecz brakuje nam pośrednich terminów, na  przykład,...

Co można zmienić w sprawie wiz?

Polityka wizowa stanowi jeden z najważniejszych instrumentów kształtujących relacje pomiędzy Unią Europejską, a krajami z nią sąsiadującymi. Chociaż reżim wizowy postrzegany jest jako element polityki wobec danego państwa, to należy pamiętać, że w rzeczywistości dotyczy on obywateli tego kraju. Polityka...