: Bułgarzy

bulgaria-sofia-macedonia-polnocna-skopje-rumen-radew-zoran-zaew-akcesja-ue-presja

Organizacje Bułgarów mieszkających w Macedonii Płn. apelują do rządu w Sofii: Nie ulegajcie Skopje

Organizacje Bułgarów z Macedonii wezwały Sofię, aby ta nie rezygnowała ze swojego zdecydowanego stanowiska w sprawie Macedonii Północnej.