: BT

Białorus, OMON, Rosja, Polska, Unia Europejska, Putin, Łukaszenka
Demokracja 22-08-2020

Białoruś: Władza odcina dostęp do stron niezależnych mediów. W telewizji pracują dziennikarze z Rosji?

Białoruskie władze wywierają coraz większą presje na niezależne media.