: Artykuly

Gospodarka 17-12-2010

Słowacja: nie pomożemy Grecji

Głosowanie zostało zbojkotowane przez przedstawicieli słowackiej opozycji, którzy twierdzili, że z podejmowaniem decyzji w sprawie pomocy dla Grecji należało poczekać aż specjalny unijny raport wykaże, w jakim stopniu Ateny spełniają warunki Brukseli dotyczące walki z kryzysem. Rada Narodowa udzieliła jednocześnie...
Gospodarka 15-10-2009

Światowy Dzień Żywności

UE przekazuje najwięcej środków na bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność. W następstwie rosnących cen żywności w krajach rozwijających się w grudniu 2008 r. utworzono instrument żywnościowy o budżecie 1 miliarda euro jako reakcję UE na sytuację w krajach rozwijających się. W...
Polityka społeczna 29-09-2009

Startuje unijna kampania na rzecz zdrowego odżywiania

Komisja Europejska uruchamia przy tym interaktywną stronę internetową z konkursami, podporządkowanymi jednemu zasadniczemu celowi – kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Dla wzmocnienia efektu, do współpracy zaproszono znakomitą belgijską tenisistkę Justine Henin i ośmioletniego pływaka, zdobywcę rekordu Guinnesa, Rosolino Cannio. „Wystarczy się...
Gospodarka 19-07-2009

30 lat unijnej polityki bezpieczeństwa żywności

Liczba powiadomień alarmowych w 2008 r. spadła w porównaniu do roku 2007 o prawie połowę. Ogólna liczba powiadomień utrzymuje się na stałym poziomie – ok. 7 000. Nie oznacza to jednak, że w 2008 r. wystąpiło mniej zagrożeń, wskazuje to...
Gospodarka 09-07-2009

Komisja rozpoczyna kampanię „Zdrowie młodzieży”

Ponad 200 młodych ludzi w wieku 18-25 lat z całej Europy spotka się z politykami i przedstawicielami organizacji zdrowotnych, aby rozmawiać o najważniejszych kwestiach dotyczących zdrowia, takich jak spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, aktywność fizyczna i zdrowie psychiczne. Poruszone...
Gospodarka 01-07-2009

Powrót krzywego ogórka

„Dzień 1 lipca oznacza powrót na półki sklepowe krzywego ogórka i bulwiastej marchewki”, powiedziała Mariann Fischer Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. „A mówiąc poważnie, to konkretny przykład działań na rzecz ukrócenia zbędnej biurokracji. Nie ma takiej potrzeby,...
Gospodarka 23-04-2009

Europejskie leczenie bez granic

Proponowana dyrektywa w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej ma na celu zniesienie wszelkich przeszkód w swobodnym dostępie do usług zdrowotnych podczas pobytu w innym państwie członkowskim. Określa także dokładnie prawo pacjenta do uzyskania zwrotu kosztów leczenia poniesionych...
Gospodarka 27-02-2009

Żywność genetycznie zmodyfikowana: Unijne negocjacje utknęły w martwym punkcie

Unijnym ministrom przedstawione zostały wnioski o dopuszczenie dwóch genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy. Podczas rozmów dyskutowano o dopuszczeniu do stosowania w Europie odmiany kukurydzy Bt-11 opracowanej przez szwajcarską firmę Syngenta oraz odmiany 1507, która jest wynikiem wspólnych działań firm Pioneer Hi-Bred...
Gospodarka 16-01-2009

Dodatkowe wsparcie dla sektora przetworów mlecznych

Po rozpoczęciu w marcu skupu interwencyjnego masła i odtłuszczonego mleka w proszku komisja zobowiązuje się w razie konieczności do skupu ilości większych, niż ustalono uprzednio, poprzez regularne przetargi. W listopadzie, czyli wcześniej, niż ma to miejsce zazwyczaj, Komisja wprowadziła ponownie...
Gospodarka 14-01-2009

Komisja Europejska walczy z niebezpiecznymi chodzikami

Z danych za ostatnie 20 lat uzyskanych w szpitalach w Europie i Stanach Zjednoczonych wynika, że chodziki dla dzieci stanowią poważne zagrożenie – co roku udziela się pomocy tysiącom niemowląt z urazami spowodowanymi przez te urządzenia. Jak poinformowała Komisja Europejska,...
Gospodarka 08-01-2009

UE nie zwalczy odry do 2010 roku

Według współfinansowanego przez Komisję Europejską raportu opublikowanego przez międzynarodowe medyczne czasopismo specjalistyczne „The Lancet” odra nadal jest w Europie szeroko rozpowszechniona, mimo iż szczepienie dzieci przeciwko tej chorobie od ponad 20 lat należy do rutynowych zabiegów. Wyniki przeprowadzonych badań wzbudzają...

Miliard euro na pomoc żywnościową dla państw rozwijających się

Środki finansowe będą wykorzystane przede wszystkim na poprawę dostępu do usług i produkcji rolnej, w tym nawozów i nasion. Szczególną uwagę przywiązuje się do infrastruktury lokalnej oraz działań zmierzających do podtrzymania lub poprawy zdolności do produkcji rolnej oraz służących zaspokojeniu...
Gospodarka 03-10-2008

Komisja chce zwiększenia zainteresowania obywateli unijnymi inicjatywami zdrowotnymi

Komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Androula Vassiliou stwierdziła podczas otwarcia strony internetowej „Europa dla Pacjentów”, że celem akcji jest przedstawienie w sposób spójny wielu różnych przeprowadzanych  programów zdrowotnych. Na stronie znajdują się aktualne informacje na temat unijnych inicjatyw oraz...
Gospodarka 02-10-2008

Parlament chce uznania otyłości za chorobę przewlekłą

W przyjętym sprawozdaniu na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością, posłowie przekonują, że państwa członkowskie powinny w ramach swoich systemów opieki zdrowotnej zagwarantować osobom otyłym dostęp do właściwego leczenia. Posłowie podkreślają, że otyłość jest jedną z głównych przyczyn...
Gospodarka 25-08-2008

Komisja Europejska przedstawiła Nową Agendę Społeczną

„Europejczycy są zaniepokojeni wpływem globalizacji na ich miejsca pracy i ryzykiem popadnięcia w ubóstwo. Są też świadomi, że życiowe szanse zbyt wielu ludzi są nadal ograniczone z powodu dyskryminacji ” – powiedział Szpidla. „Wspólne działania UE mogą wesprzeć starania o...
Gospodarka 02-07-2008

Polsce grozi unijny Trybunał za dyskryminację kobiet

„Dyrektywa ta odgrywa podstawową rolę w realizacji jednego z celów Unii Europejskiej, jakim jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć. Została jednogłośnie zatwierdzona przez państwa członkowskie i przyjęta w 2004 r. Cel unijnych dyrektyw nie może być jednak osiągnięty, jeśli...