Raporty Specjalne

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. Raport Specjalny 2018

Download PDF  

Circular economy, tłumaczone oficjalnie na język polski jako gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), to pojęcie, które przebojem wdarło się do słownika europejskiego biznesu, coraz bardziej wypierając przy tym znany, ale już nieco spowszedniały „zrównoważony rozwój”. Zyskujący na popularności GOZ ma być odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, zarówno te ekonomiczne i środowiskowe, jak i społeczne.  Całość Raportu …

Grupa Wyszehradzka 30-03-2017

Grupa Wyszehradzka i przyszłość UE: Raport Specjalny

Download PDF  

"W czasie trwania projektu, jakim jest Unia Europejska, wartości gdzieś się pogubiły. Chcemy, żeby to V4 budowała przyszłość, chcemy dać nową drogę Europie" – mówiła premier Beata Szydło podpisując tzw. deklarację warszawską podczas Kongresu Innowatorów w Warszawie.  "To początek nowej drogi Grupy Wyszehradzkiej" - dodała.  Raport Specjalny „Grupa Wyszehradzka i przyszłość UE” prezentuje stanowisko państw V4 …

07-04-2016

Wspólna Polityka Rolna: Raport Specjalny

Download PDF  

Czym jest WPR Wspólna Polityka Rolna została wprowadzona w 1962 r. Jest to system dotacji i programów dla rolnictwa. Jej najnowsza reforma była negocjowana od 2011 r. i ostatecznie weszła w życie w tym roku. WPR jest zamknięta w czterech regulacjach obejmujących rozwój obszarów wiejskich, finansowanie, dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz działania rynkowe. Jej celem jest zapewnienie …

11-03-2015

Plan Junckera w Polsce: EFIS Special Report

Download PDF  

EFIS – co to jest? Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – nazywany Planem Junckera – ma udostępnić 315 mld euro na inwestycje w 28 krajach członkowskich UE. Finansowane projekty mają wspierać wzrost gospodarczy i pomóc Europie stanąć pewniej na nogach po kryzysie gospodarczym. By zapewnić sprawiedliwy wybór, projekty będą selekcjonowane przez grupę niezależnych ekspertów z list …

EFIS SPECIAL REPORT: Nowe technologie

Artykuł ten jest piątą odsłoną Raportu Specjalnego nt. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Po inwestycjach w energetykę – węglową i odnawialną – i transporcie – drogowym i kolejowym – dziś przypatrzymy się inwestycjom w nowe technologie.W dziedzinie telekomunikacji, badań, rozwoju i nowych technologii znajdują się 23 projekty przedstawione do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych …

Polityka regionalna 23-02-2015

EFIS SPECIAL REPORT: Koleje

Kontynuujemy nasz Raport Specjalny nt. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, potocznie zwanego Planem Junckera. Po zeszłotygodniowym spojrzeniu na projekty z branży energetyki węglowej i odnawialnej, dziś kontynuujemy wczorajszą analizę projektów transportowych, przyglądając się kolejom.W ramach polskiej propozycji inwestycji do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) przedstawionych zostało 46 projektów związanych z kolejami – od TLK …

EFIS SPECIAL REPORT: Odnawialne Źródła Energii

Kontynuujemy nasz Raport Specjalny nt. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). Po wtorkowym spojrzeniu na projekty z branży energetyki węglowej (TUTAJ), dziś przyglądamy się inwestycjom w odnawialne źródła energii.  Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych nie ma tak ścisłych wymogów proekologicznych i antyemisyjnych, jak inne fundusze unijne. Polska skorzystała z okazji i ubiega się o dofinansowanie wielu projektów …

Polityka regionalna 06-02-2015

EFIS SPECIAL REPORT: Polskie drogi

Kontynuujemy nasz Raport Specjalny nt. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Po wtorkowym spojrzeniu na projekty z branży energetyki węglowej (TUTAJ) i czwartkowym – na OZE (TUTAJ), dziś przyglądamy się inwestycjom w polskie drogi.Polska zaproponowała projekty do sfinansowania z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS)* w myśl zasadzie „lepiej poprosić o więcej i dostać mniej niż nie poprosić …

EFIS SPECIAL REPORT: Polskie inwestycje w węgiel

Unia Europejska zobowiązała się w październiku zeszłego roku do obniżania emisji dwutlenku węglu. Na planowanym na grudzień 2015 r. paryskim szczycie ONZ ws. zmian klimatu COP21 spodziewane są również dalsze działania na rzecz zmniejszania działań wysokoemisyjnych (więcej w naszym wywiadzie z Jerzym Buzkiem TUTAJ). Tymczasem wśród projektów zgłoszonych przez Polskę do finansowania z tzw. funduszu …

VAT i akcyza: miliardy z budżetu wyciekają przez dziury w prawie

W 2013 r. do budżetu państwa wpłynęło 280,5 mld zł, z czego 40 proc. – 113 mld zł – stanowiły wpływy z podatku VAT, a dalsze 22 proc. – 62 mld zł – podatek akcyzowy (zestawienie Ministerstwa Finansów TUTAJ). Kwoty wpływów są jednak z roku na rok niższe, pomimo podwyżek stawek podatkowych – np. z …

17-09-2013

WHO przeciw lobbingowi tytoniowemu

Ludzie związani z przemysłem zgodnie twierdzą, że ta dyrektywa może mieć „druzgocące” skutki w niektórych krajach Europy i poza nią.Chan w swoim przemówieniu na konferencji w New Delhi powiedziała, że w parlamencie ogromna, ponad stuosobowe grupa lobbystów chce zablokować przejście ustawy. Tym stwierdzeniem wsparła ona artykuł opublikowany w gazecie ‘The Guardian’(TUTAJ) „Ten artykuł to najnowszy …

30-05-2013

Toksyczny związek z papierosem

Na całym świecie żyje ok. 1,1 mld palaczy. W Polsce pali 33 proc. dorosłych, w tym 41 proc. mężczyzn i 27 proc. kobiet. Jednocześnie choroby związane z paleniem zabijają na świecie prawie sześć milionów ludzi rocznie, z czego ponad 600 tys. to bierni palacze. W samej Europie co roku odnotowywanych jest 700 tys. zgonów związanych …

23-04-2013

Małgorzata Handzlik: Popieram działania Komisji, mające na celu zniechęcenie młodych do produktów tytoniowych

EurActiv.pl : – Senat RP przesłał do Komisji Europejskiej pozytywną opinię ws. dyrektywy tytoniowej, wbrew oficjalnemu stanowisku polskiego rządu. Jakie jest zatem stanowisko Polski w tej sprawie, skoro wysyłamy takie sprzeczne sygnały?Małgorzata Handzlik: - Sygnały nie są sprzeczne, wręcz przeciwnie. W stanowisku rządu czytamy, że wniosek przyczynia się do zwiększenia harmonizacji rozwiązań pomiędzy państwami członkowskimi, …

23-04-2013

Kontrowersje wokół dyrektywy tytoniowej

Daleka droga do porozumieniaZmianę dyrektywy krytykują przedsiębiorcy, m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, która wskazuje, że propozycja skieruje popyt do szarej strefy, co niekorzystnie odbije się na dochodach do budżetu państwa. Na zwiększenie nielegalnej sprzedaży wskazuje też Polska Izba Handlu. Co więcej, Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan podkreśla, że polskie fabryki, wytwarzające głównie slimy i papierosy aromatyzowane, będą …

14-03-2013

Borg: możliwy kompromis w kwestii dodatków do tytoniu

W wywiadzie dla EurActiv Tonio Borg powiedział, że znalezienie pracy dla ludzi, którzy ją stracą w wyniku wprowadzenia nowych regulacji, nie jest jego zadaniem.„To nie jest bezpośrednio moje zadanie” – powiedział, dodając jednocześnie: „Patrząc na to z drugiej strony: koszty dla systemów opieki zdrowotnej i straty dla gospodarki, spowodowane przez tytoń, są ogromne”.  Borg jest następcą …

Polityka regionalna 12-02-2013

Przemyt przez wschodnią granicę UE – realia i zwalczanie

Kontrowersje te związane są głównie z planami wykluczenia ze sprzedaży papierosów smakowych i tzw. slimów, a także ujednolicenia opakowań. Jak ocenił europoseł Tadeusz Zwiefka (EPL/PO), dokument ten jest o tyle ważny, że złe jego sformułowanie może doprowadzić do zwiększenia strat, jakie ponoszą państwa członkowskie UE w wyniku przemytu wyrobów tytoniowych. Straty te już teraz szacowane …

E-papierosy dostępne tylko na receptę?

Niemieckie Stowarzyszenie Handlu e-Papierosami (VdeH) odetchnęło z ulgą na wieść o tym, że elektroniczne papierosy będą mogły być rozprowadzane na określonych warunkach także w przyszłości. „Starania przeciwników, żeby wprowadzić generalny zakaz, spełzły na niczym. Ale jest jeszcze pilna potrzeba zmian w nowej unijnej dyrektywie tytoniowej” – powiedział Dac Sprengel, przewodniczący VdeH i rzecznik założonej niedawno …

Polityka regionalna 09-01-2013

Komisarz będzie bronić unijnej pomocy humanitarnej

Georgiewa powiedziała, że ma powody, by sądzić, iż „humanitarna linia” długoterminowego budżetu UE pozostanie „dokładnie taka, jak w propozycji Komisji”. Jej oczekiwania mogą wydawać się zbyt optymistyczne. Ostatni projekt budżetu, przedstawiony przez przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, obcina finansowanie pomocy rozwojowej i humanitarnej o prawie 10 miliardów euro, do poziomu 60,6 miliardów euro.Wśród argumentów …

Polityka Społeczna 20-12-2012

Nowe przepisy UE zezwolą na jednolite opakowania papierosów

W zaproponowanym dziś projekcie zmian znalazło się wiele zapisów budzących ostry sprzeciw branży tytoniowej, która obawia się o już teraz widoczne spadki w sprzedaży. Minimum 20 papierosów w paczce, obrazkowe ostrzeżenia zdrowotne, ujednolicenie składu tytoniu (wykluczające wszelkie smakowe i aromatyzujące dodatki, w tym mentol) oraz określenie minimalnej średnicy papierosa (7,5mm) to jedne z najbardziej kontrowersyjnych …

Gospodarka 04-10-2012

Zmierzch europejskiego modelu społecznego?

„Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna” – to temat jednej z sesji plenarnych zakończonego niedawno Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Sławomir S. Sikora z Citi Handlowego mówił o tym, że w ciągu ostatnich lat Europa systematycznie traciła swoją konkurencyjność gospodarczą. Pomimo tego jej model społeczny pozostaje atrakcyjny dla wielu państw świata. …

20-08-2012

W UE papierosy bez logo?

KE przyznaje, że może skorzystać z pomysłu Australii, gdzie wprowadzono zakaz umieszczania reklamy na opakowaniach papierosów.„Pracujemy nad propozycją rewizji dyrektywy o produktach tytoniowych (...). Rozważanych jest wiele propozycji, włącznie z możliwością wprowadzenia jednakowych opakowań oraz powiększenia obrazków i napisów z ostrzeżeniami” - poinformował jeden z rzeczników KE Antony Gravili.Obecnie obowiązująca dyrektywa UE z 2011 r. …

26-07-2012

KE: dramatyczne pogorszenie sytuacji humanitarnej w Syrii

Od początku syryjskiego kryzysu w 2011 r. państwa członkowskie przekazały już pomoc w wysokości 35 mln euro,  a dodatkowe 40 mln pochodziło z budżetu KE. Polska przekazała na ten cel 350 tys. euro 0 wynika z przedstawionego w czwartek bilansu KE dotyczącego pomocy humanitarnej w Syrii.Unia Europejska, przekazując Syrii pomoc w wysokości 75 mln euro …

31-05-2012

Dziś Światowy Dzień bez Papierosa

Jednocześnie 28 proc. obywateli Unii Europejskiej w wieku powyżej 15 lat pali papierosy. 70 proc. spośród palących i byłych palaczy, palenie rozpoczęło jeszcze przed ukończeniem 18.roku życia – informuje Komisja.„Jestem głęboko zaniepokojony faktem, że większość Europejczyków rozpoczyna palenie we wczesnej młodości, przez 18. rokiem życia” – mówił unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John …

Pomoc rozwojowa UE zmniejsza się przez kryzys

Pomoc Unii Europejskiej dla krajów rozwijających się  w ubiegłym roku zmniejszyła się o około 500 mln euro i odpowiadała zaledwie 0,42 proc. dochodu narodowego brutto (DNB), w porównaniu do 0,44 proc. w roku 2010.W sumie, całkowita pomoc rozwojowa państw członkowskich UE wyniosła 53 mld euro w 2011 r. - wynika z danych OECD, międzynarodowej organizacji, …