Rolnictwo

Zmiany klimatyczne i wyzwania środowiskowe w polskim rolnictwie. Źródło: Karsten Wurth [Unsplash]
30-10-2020

Zmiany klimatyczne i wyzwania środowiskowe w polskim rolnictwie

W naszym Raporcie Specjalnym prezentujemy w jaki sposób ocieplenie klimatu oraz związane z tym zmiany w biosferze oddziałują na różne sfery polskiego rolnictwa.
Jedzenie, fot. Dan Gold [Unsplash]
30-03-2020

Raport Specjalny: Unijna polityka rolna a bezpieczeństwo żywności

W jaki sposób unijna Wspólna Polityka Rolna radzi sobie z zapewnianiem bezpieczeństwa żywności oraz łańcuchów dostaw?
20-01-2020

Rola biogospodarki w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

„Biogospodarka jest wielką szansą dla rolnictwa i rolników w realizacji proekologicznych celów Nowego Zielonego Ładu” – twierdzi unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski.
Pole [Pixabay]
16-12-2019

Raport Specjalny: Jak zmieni się Wspólna Polityka Rolna?

Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w jeszcze większym stopniu ma skupić się na kwestiach klimatu i środowiska. W naszym Raporcie Specjalnym przyglądamy się, jak te zmiany wpłyną na polskie i europejskie rolnictwo.
Young farmer, photo by rawpixel on Unsplash
12-02-2019

Kobiety i młodzi ludzie w rolnictwie

Rolnictwo to sektor europejskiej gospodarki szczególnie dotknięty problemem starzenia się społeczeństwa. W 2016 r. tylko 11 proc. osób zarządzających gospodarstwami rolnymi miało poniżej 40 lat, podaje Eurostat.   Mimo unijnego wsparcia i zachęt finansowych dla młodych rolników przyznawanych już od...
Wśród nowych czynników redystrybucji funduszy znajduje się poziom bezrobocia, edukacji, zmian klimatu czy migracji, ale dla Polski ten nowy sposób dystrybucji środków między państwami jest nie do przyjęcia.
Grupa Wyszehradzka 11-10-2018

Negocjacje dotyczące przyszłego budżetu UE oznaczają walkę Polski i Czech o fundusze spójności

Brak ograniczeń w funduszach spójności i funduszach rolnych, większa elastyczność i mniejsze obciążenia administracyjne. W ten sposób Czechy i Polska widzą przyszły budżet UE.     Ten artykuł jest częścią raportu specjalnego: Czesko-polska wizja przyszłości Unii Europejskiej Europejski budżet na...
Znaczenie gleby jest pomijane w debacie o zmianie klimatu. Źródło: Komisja Europejska
17-07-2018

Błędne koło zmian klimatu dla rolnictwa

Z jednej strony zmiany klimatyczne oddziałują na rolnictwo, z drugiej użytkowanie gruntów rolnych przyczynia się do ocieplania klimatu. Dodatkowo ocieplające się wskutek zmian klimatu gleby uwalniają coraz większe ilości węgla do atmosfery. Samoistnie.   Wzrastająca temperatura powietrza powodować będzie zwiększanie...
Targ
30-06-2018

Lokalne smakuje lepiej: Krótkie łańcuchy dostaw w Europie

Download PDF  

Rozwój krótkich łańcuchów dostaw żywności – a więc bez pośredników między rolnikiem i konsumentem – to zdrowsze jedzenie od lokalnych producentów oraz sprawiedliwsze wynagrodzenie dla rolnika. Dziś, na rynku konwencjonalnym otrzymuje on zaledwie 21 proc. ceny płaconej przez klienta supermarketu....
20-03-2018

Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie? – Raport Specjalny

Bez Wspólnej Polityki Rolnej UE polskie rolnictwo nie mogłoby nadrobić wielu zapóźnień, jakie zostały nam w spadku po okresie komunizmu. Wciąż jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Szansą na to jest kolejna siedmioletnia perspektywa budżetowa UE i związane z nią zmiany w...
Gospodarka 10-09-2008

Traktat Lizboński: wkrótce nowe referendum w Irlandii?

Jednocześnie państwa UE, by zmniejszyć obawy Irlandczyków, że stracą swojego komisarza, coraz bardziej skłaniają się do zachowania obecnego systemu, który przewiduje po jednym komisarzu dla każdego państwa członkowskiego. Rząd Irlandii rozważa wprowadzenie klauzuli opt-out w zakresie europejskiej polityki bezpieczeństwa i...
Gospodarka 03-09-2008

Ośmiu kandydatów do tegorocznej nagrody im. Sacharowa

W tym roku, obok Ingrid Betancourt, Dalajlamy, Hu Jia, Aleksandra Kazulina, Apollinaire`a Malu Malu, Michaiła Trepaszkina i Morgana Tsvangirai, zgłoszone zostało również – przez grupę Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) –   Europejskie Centrum Praw Romów, pozarządowa, międzynarodowa...
Gospodarka 26-08-2008

Irlandia otwiera debatę na temat powtórzenia referendum

Wypowiedź irlandzkiego ministra jest tym bardziej znacząca, że politycy w Irlandii i UE bardzo dotąd uważali, by nie robić wrażenia, że próbują narzucić organizację drugiego referendum jako rozwiązanie obecnego kryzysu, który powstał w wyniku odrzucenia nowego unijnego traktatu przez irlandzkie...
Gospodarka 01-08-2008

Plan awaryjny: Irlandia chce stałego komisarza?

„Irish Independent“ powołując się na anonimowe źródła rządowe napisał w środę 30 lipca, że gwarancja zachowania irlandzkiego komisarza, mogłaby skłonić Irlandczyków do zagłosowania „tak” w powtórzonym referendum, które zorganizowane zostałoby we wrześniu bądź październiku 2009. Obecna wersja Traktatu Reformującego UE...