Rolnictwo

Owoce i warzywa
03-09-2018

Mleko, owoce i warzywa w szkole dzięki programowi UE

INFORMACJA PRASOWA Unijny program „Owoce, warzywa i mleko w szkole” powraca wraz z rokiem szkolnym do szkół w uczestniczących krajach UE.   Celem tej unijnej inicjatywy jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Obejmuje ona rozdawanie owoców, warzyw i produktów...
12-04-2018

Komisja Europejska chce zakazać nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności

Informacja prasowa Komisja pragnie ograniczyć najbardziej szkodliwe praktyki handlowe i zapewnić rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom większą pewność działania oraz ograniczyć konieczność zarządzania przez nich ryzykiem, nad którym mają niewielką kontrolę lub nie mają jej wcale.   Komisja przedstawiła...
12-01-2018

Komisja Europejska zapewni dodatkowe fundusze na promocję produktów rolnych

Informacja prasowa Komisji Europejskiej Komisja Europejska ogłosiła dziś (12 stycznia) zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r....
Rolnictwo w UE
13-12-2017

Uproszczona i sprawiedliwsza polityka rolna w UE

Informacja Prasowa Parlamentu Europejskiego Reformy zaprojektowane z myślą o uproszczeniu polityki rolnej UE i umocnieniu siły przetargowej rolników wobec supermarketów zostały przyjęte podczas głosowania we wtorek.   Umocniona siła przetargowa rolników wobec supermarketów Lepsze przygotowanie na wymagania produkcyjne i ryzyko...
20-09-2017

Co robi KE aby rozwiązać problem podwójnej jakości żywności?

Przewodniczący Juncker zapowiedział w swoim orędziu o stanie Unii z 2017 r., że w najbliższych tygodniach Komisja przedstawi wskazówki dotyczące podwójnej jakości produktów. Mają one pomóc krajowym organom ochrony konsumentów lepiej wykorzystywać istniejące unijne przepisy w tej dziedzinie w celu wykrywania nieuzasadnionych różnic.
zwierzę, krowy
07-06-2017

Dla dobra zwierząt

Rusza platforma UE ds. dobrostanu zwierząt. Jej zadaniem będzie m.in. wymiana doświadczeń, lepsze stosowanie przepisów UE oraz promowania unijnych norm. Powodem powołania platformy jest również wspieranie dialogu między właściwymi organami, przedsiębiorstwami, społeczeństwem obywatelskim i naukowcami w kwestiach dotyczących dobrostanu zwierząt, które mają znaczenie dla obywateli UE.
18-12-2015

Posłowie chcą ochrony tradycyjnego prawa rolników do hodowli roślin

Posłowie zawracają uwagę, że hodowla roślin jest innowacyjnym procesem stosowanym przez rolników i społeczności rolnicze od dnia narodzin rolnictwa. Uważają oni, że dostęp do materiału biologicznego roślin, pozwala na innowację i tworzenie nowych odmian, co pomaga w zapewnieniu dostaw żywności,...
30-11-2015

W 2016 r. polskie mleko musi popłynąć daleko

Jak zauważa koordynatorka zespołu analityków sektora rolno-spożywczego Banku Zachodniego WBK, Marta Skrzypczyk, spadek wartości eksportu polskich wyrobów mleczarskich o prawie 20 proc. r/r, przekreśla szansę na zakończenie obecnego roku na plusie. – Naszym zdaniem w ostatnim kwartale 2015 r. spadkowe...
18-11-2015

Pytania i odpowiedzi: nowe rozporządzenie w sprawie nowej żywności

Co to jest nowa żywność? Nową żywność definiuje się jako żywność, która nie była spożywana w UE na znaczną skalę przed majem 1997 r. (czyli przed datą wejścia w życia pierwszego rozporządzenia dotyczącego nowej żywności). Może to być żywność nowo...
09-06-2010

Początek rozmów o przyszłości polityki rolnej UE

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa 27 zaczęło się w niedzielę i potrwa do wtorku, ale dyskusję o przyszłości WPR zainauguruje we wtorek Michel Barnier – minister Francji, która przewodniczy w tym półroczu Wspólnocie,  i były komisarz UE ds. polityki regionalnej. Przedstawi...
23-05-2010

Komisja odebrała państwom członkowskim 215 mln funduszy na WPR

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast komisja ma obowiązek zapewnić prawidłowe wykorzystanie środków przez państwa członkowskie. Na mocy ostatniej decyzji zostaną odzyskane środki z Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej,...
17-05-2009

Do kogo trafiają pieniądze ze Wspólnej Polityki Rolnej?

Precyzuje – powołując się na opublikowane po raz pierwszy listy, które mają zapewnić jawność i przejrzystość unijnych dopłat rolnych – że np. sama tylko królowa brytyjska Elżbieta II dostała w zeszłym roku ponad 500 tys. euro swoją posiadłość w Sandringham....
19-11-2008

Kompromisowe propozycje PE dotyczące reformy WPR

Mimo, że WPR to obszar, w którym Parlament Europejski ma jedynie głos doradczy, to Francja, która do końca roku przewodniczy pracom UE zdecydowała, że proces legislacyjny nad propozycjami zmian w polityce rolnej Wspólnoty będzie przebiegał tak, jakby obowiązywała procedura współdecydowania....
12-11-2008

Ogórek w UE będzie miał prawo być krzywy

„Dla krzywego ogórka i bulwiastej marchewki to początek nowej epoki” – powiedziała komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Mariann Fischer Boel. W jej ocenie, jest to przykład „ukrócenia zbędnej biurokracji”, bo nie ma potrzeby regulowania tego typu spraw na...