Przyszłość UE

Unia Europejska nakłada swoje sankcje w ramach jasno określonej procedury (© European Union 2013 - European Parliament)

Rozszerzenie UE: Te państwa ubiegają się o członkostwo

Perspektywa przystąpienia do UE jest bodźcem do reform w krajach, które chcą stać się członkami UE.