Polityka społeczna

Grupa Wyszehradzka 18-04-2018

(Nie)równość płci w państwach Grupy Wyszehradzkiej

W krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) walka o równe prawa i emancypacja kobiet, ale też inicjatywy mające przeciwdziałać molestowaniu seksualnemu i przemocy, często wrzucane są do jednego „worka” i postrzegane jako zagrożenie dla tradycyjnego modelu rodziny i promocję „lewackiej zgnilizny moralnej”...

EFIS SPECIAL REPORT: Polskie inwestycje w węgiel

Unia Europejska zobowiązała się w październiku zeszłego roku do obniżania emisji dwutlenku węglu. Na planowanym na grudzień 2015 r. paryskim szczycie ONZ ws. zmian klimatu COP21 spodziewane są również dalsze działania na rzecz zmniejszania działań wysokoemisyjnych (więcej w naszym wywiadzie...
20-12-2012

Nowe przepisy UE zezwolą na jednolite opakowania papierosów

W zaproponowanym dziś projekcie zmian znalazło się wiele zapisów budzących ostry sprzeciw branży tytoniowej, która obawia się o już teraz widoczne spadki w sprzedaży. Minimum 20 papierosów w paczce, obrazkowe ostrzeżenia zdrowotne, ujednolicenie składu tytoniu (wykluczające wszelkie smakowe i aromatyzujące...
Gospodarka 04-10-2012

Zmierzch europejskiego modelu społecznego?

„Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna” – to temat jednej z sesji plenarnych zakończonego niedawno Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Sławomir S. Sikora z Citi Handlowego mówił o tym, że w ciągu ostatnich lat Europa systematycznie...
Polityka regionalna 15-06-2011

Komisarz Pieblags w Warszawie: pomoc, to nie jałmużna

„Pomoc rozwojowa to nie dobroczynność, ale wspólna wiara w to, że świat zasługuje na lepszą przyszłość” – powiedział komisarz Piebalgs otwierając konferencję "Polska w systemie międzynarodowej pomocy rozwojowej" zorganizowanej przez polskie MSZ. Minister Sikorski przyznał, że Polska jest zaangażowana w...
Gospodarka 15-06-2011

Danuta Hübner: Jeśli wykażemy się dyscypliną finansową, będziemy mieli lepszą Europę

– Jakie są według Pani główne priorytety dla Europy po 2013 r.? – Myślę, że przede wszystkim trzeba jak najszybciej zakończyć wszystkie reformy: reformy finansowe, ale również reformy dotyczące zarządzania gospodarczego oraz zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej. Następnie musimy przystąpić...
Gospodarka 15-08-2010

Czarna przyszłość polskich emerytów?

W dokumencie konsultacyjnym, przedstawionym przez komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans Laszlo Andora, Komisja przewiduje, że wydatki publiczne na emerytury spadną także w Estonii, Szwecji we Włoszech, na Węgrzech i Litwie. Natomiast w pozostałych państwach członkowskich będą...
Gospodarka 02-06-2010

Wielkopolska w programie CREATOR

CREATOR ma umożliwiać tworzenie nowych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących innowacyjne, wyspecjalizowane produkty i usługi oparte na nowoczesnych rozwiązaniach, które ułatwią aktywizację zawodową i codzienne życie ludzi starszych, młodzieży, kobiet oraz mieszkańców obszarów wiejskich. W tym mini-programie instytucje publiczne z...
Gospodarka 26-05-2010

Polacy nie chcą pracować po sześćdziesiątce

Możliwość odejścia z pracy między 66. a 70. rokiem życia widzi nieco ponad 8 proc. badanych i niemal tyle samo (niemal 9 proc.) zamierza przejść na emeryturę dopiero po 70-tce. Kolejna mniej więcej tak samo liczna grupa respondentów 8,44 proc.,...
Gospodarka 26-05-2010

Paulina Sobiesiak: „Polska wciąż nie jest przygotowana na zmiany demograficzne”

– Jak scharakteryzowałaby Pani obecną strukturę demograficzną Polski? W jakim stopniu ulegamy demograficznemu trendowi starzenia się społeczeństwa? – W wymiarze demograficznym Polska wciąż jest relatywnie młodym krajem, ale to się zmieni w nadchodzących dekadach. Będzie to okres szybkiego starzenia się...
Gospodarka 12-05-2010

Danuta Hübner: „Europa musi być bliżej obywateli”

– Po wprowadzeniu Traktatu Lizbońskiego Europa ma się stać bardziej lokalna. W jaki sposób polityka regionalna może się przyczynić do wzmocnienia owej lokalności UE? -Wzmocnienie lokalności, to tylko część korzyści dla polityki regionalnej, jakie wynikają z nowego traktatu, dzięki rozszerzeniu...