Instytucje UE Archives

 • Podwójna jakość produktów spożywczych: Komisja pomaga państwom członkowskim skuteczniej walczyć z nieuczciwymi praktykami

  26-09-2017

  Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Junckera w tegorocznym orędziu o stanie Unii Komisja opublikowała dzisiaj zbiór wytycznych w sprawie stosowania unijnego prawa żywnościowego i prawa ochrony konsumentów do produktów o podwójnej jakości.   Wytyczne te mają pomóc organom krajowym w ustalaniu, czy dane …

 • Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – cyberbezpieczeństwo: Komisja zwiększa zdolności reagowania UE na ataki cybernetyczne

  19-09-2017

  13 września w dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: "W ostatnich trzech latach poczyniliśmy postępy w zapewnianiu Europejczykom bezpieczeństwa w sieci. Jednak Europa nadal nie jest właściwie przygotowana na cyberataki. Dlatego Komisja proponuje dzisiaj nowe narzędzia, m. in. Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, byśmy mogli skuteczniej się bronić przed takimi atakami".

 • Orędzie o stanie Unii: nie przegapmy najwłaściwszej chwili na ukształtowanie przyszłości zgodnie z naszymi ambicjami

  14-09-2017

  Grupy polityczne przychylnie przyjęły ambitną wizję budowy solidarnej i zjednoczonej Unii przedstawioną Jean-Claude’a Junckera podczas dorocznej debaty na temat „stanu Unii”. Oto najważniejsze punkty wypowiedzi przewodniczącego Komisji Europejskiej: Plany działania UE do 2025 oparte na demokratycznych wartościach i skutecznym procesie …

 • Oświadczenie komisarzy z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych

  23-08-2017

  Oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa i komisarz Very Jourovej z okazji Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych. Bruksela, 23 sierpnia 2017 r. Dziś, 23 sierpnia, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Wszystkich Reżimów Totalitarnych i Autorytarnych. Czcimy pamięć ofiar tych …

 • EUNAVFOR Med Sophia: mandat przedłużony do 31 grudnia 2018 r.

  25-07-2017

  25 lipca 2017 r. Rada przedłużyła mandat operacji EUNAVFOR Med Sophia do 31 grudnia 2018 r. EUNAVFOR Med Sophia to unijna operacja morska, której zadaniem jest rozbijanie przemytu migrantów i handlu ludźmi w południowo-środkowej części Morza Śródziemnego. Operacja wykonuje także 2 zadania wspomagające: …

 • Studencka audycja radiowa z Polski zdobywcą Europejskiej Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego!

  25-05-2017

  W tym roku Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego trafiła do twórców studenckiej audycji radiowej z Polski pt. „Erasmus evening”.

 • Posłowie chwalą jedność w sprawie Brexitu i wzywają do gruntownej reformy UE

  Polityka zagraniczna UE 18-05-2017

  Posłowie z zadowoleniem odnotowali jednomyślność 27 państw i instytucji Unii w sprawie Brexitu. Chcieliby, aby ta postawa stanowiła tez punkt wyjścia dla głębokiej i pilnej reformy UE, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

 • Prognoza gospodarcza z wiosny 2017 r.: przewidywany stały wzrost gospodarczy

  Gospodarka 11-05-2017

  Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja ta, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku.

  W opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozie Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,7 proc. w 2017 r. i 1,8 proc. w 2018 r.(1,6 proc. i 1,8 proc. zgodnie z prognozą zimową). Stopa wzrostu PKB w całej UE powinna pozostać na stałym poziomie 1,9 proc. w obu tych latach (1,8 proc. w obu tych latach zgodnie z prognozą zimową).

 • Wycinka Puszczy Białowieskiej niezgodna z prawem UE – Komisja Europejska upomina Polskę

  27-04-2017

  Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie …

 • Jak walczyć z dezinformacją?

  12-04-2017

   Fake news czyli zmyślone informacje dzięki internetowi mogą rozprzestrzeniać się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Prawie połowa obywateli UE uzyskuje wiadomości z mediów społecznościowych. Na każdych dziesięć przekazanych dalej artykułów tylko cztery są wcześniej czytane. Parlament Europejski zastanawia się, w jaki …

 • Dialog Obywatelski ws. CETA

  10-04-2017

  Dnia 7 kwietnia odbyło się spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego "Nowe możliwości gospodarcze dla Polski i UE". Dyskusja skupiła się wokół CETA, czyli umowy pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Uczestnikami byli komisarz ds. handlu - Cecilia Malström oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju - Tadeusz Kościński. Obecne były również reprezentacje środowisk naukowych, organizacji pozarządowych, konsumenckich, przedsiębiorców oraz producentów rolnych.

 • CETA: Posłowie za porozumieniem UE-Kanada

  Gospodarka 15-02-2017

  Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE i Kanadą (CETA), której celem jest zwiększenie obrotów handlowych dóbr i usług oraz inwestycji, została przyjęta w głosowaniu parlamentarnym w środę. To przełomowe porozumienie zacznie wstępnie obowiązywać już od kwietnia 2017 roku.   "Przyjmując CETA wybieramy otwartość …

 • Komisja Europejska: Walka z korupcją w Bułgarii i Rumunii bliżej końca

  25-01-2017

  Dzisiaj (25 stycznia) Komisja Europejska opublikowała najnowszy raport w sprawie Mechanizmu Współpracy i Weryfikacji, uruchomionego dziesięć lat temu w Bułgarii i Rumunii.

 • Posłowie do PE nadal mogą „dorabiać na boku”

  14-12-2016

  W Parlamencie Europejskim przegłosowano zmiany regulaminu. Posłom zakazano lobbować, ale nadal mogą oni prowadzić poboczną działalność zarobkową.

 • Tusk: O Brexicie tylko z Londynem

  30-11-2016

  Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk skrytykował wniosek brytyjskich posłów w sprawie rozpoczęcia negocjacji praw pobytu obywateli Wlk. Brytanii i UE po Brexicie. Stwierdził, że rozmowy powinien podjąć brytyjski rząd.

 • UE będzie bardziej etyczna?

  24-11-2016

  Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker chce zmienić kodeksy etyczne dla pracowników instytucji unijnych. Ma to zapobiec kolejnym skandalom w rodzaju niedawnej sprawy poprzednika Junckera, José Manuela Barroso.

 • „Toni Erdmann” zwycięzcą 10. edycji Nagrody Filmowej LUX

  23-11-2016

  "Toni Erdmann" Mareny Ade zdobył Nagrodę LUX 2016 Parlamentu Europejskiego. Zwycięzcę ogłosił w środę przewodniczący Parlamentu Martin Schulz podczas ceremonii w Strasburgu. Film powstał w koprodukcji niemiecko-austriacko-rumuńskiej. Film ukazuje skomplikowaną relację między ojcem, emerytowanym nauczycielem muzyki, i córką, konsultantką w …

 • Model European Union Warsaw 2016 – 3. edycja za nami

  07-09-2016

  Obrady Parlamentu Europejskiego i Radu UE otworzyła profesor Danuta Hübner, była Komisarz ds. polityki regionalnej. Po przywitaniu Rektora SGH Marka Rockiego oraz Dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce, Jacka Safuty, współgospodarzy projektu, profesor Hübner mówiła o stanie Unii Europejskiej …

 • Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej: Pomoc humanitarna UE

  19-08-2016

  Wysoka przedstawiciel UE i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini oraz komisarz Christos Stylianides złożyli następujące oświadczenie:"Tragiczne obrazy dzieci z Aleppo w Syrii niestety nazbyt wyraźnie wskazują na prawdziwe ludzkie cierpienia milionów ludzi na całym świecie dotkniętych kryzysami …

 • Maciej Popowski nowym dyrektorem generalnym DG NEAR w KE

  14-04-2016

  We wtorek (12 kwietnia) Komisja Europejska mianowała Gertrud Ingestad na stanowisko dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Informatyki (DG DIGIT) oraz Florikę Fink-Hooijer na stanowisko dyrektora generalnego Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych (DG SCIC).Komisja powołała także trzech zastępców dyrektora generalnego: Maive Rute obejmie …

 • Prezydencja holenderska: oczekiwania posłów

  07-01-2016

  Esther de Lange (EPL)Prezydencja Holandii przychodzi w trudnym czasie. Unia Europejska jest zagrożona kryzysami i niestabilnością pochodzącymi z zewnątrz i wewnątrz. Oczekujemy, że holenderska prezydencja zrobi wszystko, co w jej mocy, by zapewnić jedność i decyzyjność Europy. …

 • Komisja dostosowuje przepisy prawa autorskiego do ery cyfrowej

  09-12-2015

  W ramach Strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja przedstawiła dziś wniosek w sprawie umożliwienia Europejczykom korzystania z wykupionych treści internetowych w podróży oraz plan unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących prawa autorskiego.Obecnie Europejczycy podróżujący po UE bywają pozbawieni dostępu do serwisów internetowych z …

 • Komisja proponuje nowoczesne prawo umów cyfrowych

  09-12-2015

  Jednym z filarów strategii rynku cyfrowego jest zagwarantowanie konsumentom i przedsiębiorstwom lepszego dostępu do oferowanych w internecie towarów i usług w całej Europie. Mimo tego, że handel elektroniczny się stale rozwija, jego całkowity potencjał jest w dalszym ciągu niewykorzystany – …

 • Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego dnia przeciw przemocy wobec kobiet, 25 listopada 2015 r.

  25-11-2015

  Federica Mogherini wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa a zarazem wiceprzewodnicząca Komisji, Věra Jourová komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci i Neven Mimica komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju wraz Christosem Stylianidesem komisarzem do spraw …