Gospodarka

Code, photo by Markus Spiske on Unsplash
26-02-2019

Jak zrównać szanse na europejskim rynku cyfrowym?

Choć Jednolity Rynek Cyfrowy istnieje od niemal czterech lat, problemem pozostają różne systemy prawne poszczególnych państw członkowskich oraz sposób opodatkowania firm na nim działających.   Rozwiązanie tych kwestii jest dziś szczególnie ważne, bowiem europejskie przedsiębiorstwa z branży cyfrowej nie tylko...
Zarówno w Polsce, jak iw Czechach węgiel stanowi główny filar energetyki.
Grupa Wyszehradzka 15-10-2018

Polska i Czechy: Jak „odnowić” miks energetyczny?

Zarówno w Polsce, jak i w Czechach węgiel stanowi główny filar energetyki. W Polsce odpowiada za około 80 proc. wytwarzanej energii. W Czechach udział węgla w koszyku energetycznym jest dwa razy niższy ze względu na rosnące znaczenie energii jądrowej.  ...
Euro. Źródło - European Commission
Grupa Wyszehradzka 27-07-2018

Grupa Wyszehradzka chce większych wpłat do budżetu UE

Brexit utworzy ogromną dziurę w unijnym budżecie o wartości 10,2 mld EUR. To, że po-brexitowa propozycja Komisji uwzględnia większy budżet dla mniejszej, ambitniejszej Unii może być korzystne dla Wyszehradu.   Bruksela chce przykręcić kurek z pieniędzmi dla V4 Pomimo faktu,...
11-05-2018

Lepsza Europa nie jest możliwa za mniej pieniędzy – państwa członkowskie UE wobec nowego budżetu

Komisja Europejska zaprezentowała na początku maja (2 maja) długo oczekiwany projekt wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, co rozpoczęło proces negocjacji, który zdaniem wielu może być najtrudniejszym w historii. Grupa państw członkowskich, zarówno płatników netto, jaki i brutto, jest skłonna zwiększyć...
CD Projekt, atak, cyberbezpieczeństwo, Polska
Grupa Wyszehradzka 09-05-2018

Grupa Wyszehradzka – czy jest gotowa na cyberatak?

Era armii, czołgów oraz ciężkiego sprzętu wojskowego zdaje się przechodzić do przeszłości, przynajmniej w Europie. Wojna przeniosła się do cyberprzestrzeni, toteż państwa zaczynają dostosowywać się do nowego typu zagrożeń. Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) wypadają pod tym względem całkiem dobrze. Region...
Nowe Europejskie Cele Recyklingu - magdarysuje.pl
21-03-2018

Nowe Europejskie Cele Recyklingu – Raport Specjalny

Download PDF  

Unia Europejska musi stać się liderem w dziedzinie wdrażania reguł gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), tak jak dzisiaj w dziedzinie polityki klimatycznej. Skorzystają nie tylko środowisko naturalne i unijni obywatele, ale także – w dłuższej perspektywie – sam biznes. Trzeba...
Flaga Chin / fot. Max Braun / flickr
Grupa Wyszehradzka 16-03-2018

Chiny i Grupa Wyszehradzka: Współpraca w ramach 16+1, czyli wiele hałasu o nic

Nowy Jedwabny Szlak ma na celu rozszerzenie chińskich wpływów gospodarczych i politycznych w Azji, Europie i Afryce. Format „16+1” to jego regionalny wymiar dla Europy Środkowo-Wschodniej. Póki co jednak poziom wymiany handlowej i wzajemnych inwestycji z krajami regionu pozostaje marginalny....

EFIS SPECIAL REPORT: Nowe technologie

Artykuł ten jest piątą odsłoną Raportu Specjalnego nt. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych. Po inwestycjach w energetykę – węglową i odnawialną – i transporcie – drogowym i kolejowym – dziś przypatrzymy się inwestycjom w nowe technologie. W dziedzinie telekomunikacji, badań, rozwoju...

E-papierosy dostępne tylko na receptę?

Niemieckie Stowarzyszenie Handlu e-Papierosami (VdeH) odetchnęło z ulgą na wieść o tym, że elektroniczne papierosy będą mogły być rozprowadzane na określonych warunkach także w przyszłości. „Starania przeciwników, żeby wprowadzić generalny zakaz, spełzły na niczym. Ale jest jeszcze pilna potrzeba zmian...
04-10-2012

Zmierzch europejskiego modelu społecznego?

„Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna” – to temat jednej z sesji plenarnych zakończonego niedawno Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) w Sopocie. Sławomir S. Sikora z Citi Handlowego mówił o tym, że w ciągu ostatnich lat Europa systematycznie...
18-07-2011

Wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa

Wyzwania związane z demografią dotyczą już większości państw europejskich. Komisja Europejska wezwała więc niedawno państwa członkowskie do wypracowania i realizacji wspólnej wizji koordynacji na szczeblu unijnym badań związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Zalecenie przyjęte niedawno przez Komisję brzmi: Długie lata,...
15-06-2011

Danuta Hübner: Jeśli wykażemy się dyscypliną finansową, będziemy mieli lepszą Europę

– Jakie są według Pani główne priorytety dla Europy po 2013 r.? – Myślę, że przede wszystkim trzeba jak najszybciej zakończyć wszystkie reformy: reformy finansowe, ale również reformy dotyczące zarządzania gospodarczego oraz zarządzania kryzysowego w Unii Europejskiej. Następnie musimy przystąpić...
15-08-2010

Czarna przyszłość polskich emerytów?

W dokumencie konsultacyjnym, przedstawionym przez komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans Laszlo Andora, Komisja przewiduje, że wydatki publiczne na emerytury spadną także w Estonii, Szwecji we Włoszech, na Węgrzech i Litwie. Natomiast w pozostałych państwach członkowskich będą...
02-06-2010

Wielkopolska w programie CREATOR

CREATOR ma umożliwiać tworzenie nowych małych i średnich przedsiębiorstw oferujących innowacyjne, wyspecjalizowane produkty i usługi oparte na nowoczesnych rozwiązaniach, które ułatwią aktywizację zawodową i codzienne życie ludzi starszych, młodzieży, kobiet oraz mieszkańców obszarów wiejskich. W tym mini-programie instytucje publiczne z...
26-05-2010

Polacy nie chcą pracować po sześćdziesiątce

Możliwość odejścia z pracy między 66. a 70. rokiem życia widzi nieco ponad 8 proc. badanych i niemal tyle samo (niemal 9 proc.) zamierza przejść na emeryturę dopiero po 70-tce. Kolejna mniej więcej tak samo liczna grupa respondentów 8,44 proc.,...
26-05-2010

Paulina Sobiesiak: „Polska wciąż nie jest przygotowana na zmiany demograficzne”

– Jak scharakteryzowałaby Pani obecną strukturę demograficzną Polski? W jakim stopniu ulegamy demograficznemu trendowi starzenia się społeczeństwa? – W wymiarze demograficznym Polska wciąż jest relatywnie młodym krajem, ale to się zmieni w nadchodzących dekadach. Będzie to okres szybkiego starzenia się...
12-05-2010

Danuta Hübner: „Europa musi być bliżej obywateli”

– Po wprowadzeniu Traktatu Lizbońskiego Europa ma się stać bardziej lokalna. W jaki sposób polityka regionalna może się przyczynić do wzmocnienia owej lokalności UE? -Wzmocnienie lokalności, to tylko część korzyści dla polityki regionalnej, jakie wynikają z nowego traktatu, dzięki rozszerzeniu...
30-06-2009

Adresy w domenie „.eu” będą mogły zawierać polskie znaki

Oznacza to, iż jeszcze w tym roku domena .eu będzie dostępna w alfabetach używanych przez Bułgarów, Greków i Cypryjczyków oraz ze specjalnymi znakami używanymi w innych językach. Do tej pory Polacy nie mogli używać w adresach internetowych polskich znaków diakrytycznych...
11-05-2009

MŚP tracą zlecenia przez nieznajomość języków

Wydaje się, że angielski jest współczesnym lingua franca biznesu, ale to nie prawda, powiedział Orban w dyskusji przy okrągłym stole, która dotyczyła umiejętności językowych w MŚP i była częścią tygodnia MŚP w UE. Podczas spotkania poszukiwano sposobów poprawy komunikacji wielojęzycznej,...
10-03-2009

UE i Indie podpisały wspólną deklarację w sprawie wielojęzyczności

Wspólna deklaracja podpisana w miniony piątek obejmuje również współdziałanie w zakresie wpływu języków na szanse zatrudnienia, konkurencyjność przedsiębiorstw i spójność społeczną, nauki języków przez całe życie oraz nowych technologii wspomagających naukę języków. „Doświadczenia Indii w zarządzaniu różnorodnością językową są w...
22-09-2008

Jak wykorzystać potencjał języków?

„Harmonijne współistnienie wielu języków w Europie jest wyraźnym symbolem aspiracji Unii Europejskiej do zjednoczenia w różnorodności. Niniejszym komunikatem zachęcamy państwa członkowskie, lokalne władze i partnerów społecznych do połączenia sił i podjęcia odpowiednich działań. Nasze całościowe podejście uwzględnia wartość i możliwości...
10-09-2008

Traktat Lizboński: wkrótce nowe referendum w Irlandii?

Jednocześnie państwa UE, by zmniejszyć obawy Irlandczyków, że stracą swojego komisarza, coraz bardziej skłaniają się do zachowania obecnego systemu, który przewiduje po jednym komisarzu dla każdego państwa członkowskiego. Rząd Irlandii rozważa wprowadzenie klauzuli opt-out w zakresie europejskiej polityki bezpieczeństwa i...
03-09-2008

Ośmiu kandydatów do tegorocznej nagrody im. Sacharowa

W tym roku, obok Ingrid Betancourt, Dalajlamy, Hu Jia, Aleksandra Kazulina, Apollinaire`a Malu Malu, Michaiła Trepaszkina i Morgana Tsvangirai, zgłoszone zostało również – przez grupę Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) –   Europejskie Centrum Praw Romów, pozarządowa, międzynarodowa...
26-08-2008

Irlandia otwiera debatę na temat powtórzenia referendum

Wypowiedź irlandzkiego ministra jest tym bardziej znacząca, że politycy w Irlandii i UE bardzo dotąd uważali, by nie robić wrażenia, że próbują narzucić organizację drugiego referendum jako rozwiązanie obecnego kryzysu, który powstał w wyniku odrzucenia nowego unijnego traktatu przez irlandzkie...