Energia odnawialna

polands-road-to-nuclear-energy-transition-eu-power-plant-nuclear-ecology-climate

Poland’s road to nuclear: Will it pay off?

The current government wants to build the first nuclear power plant in Poland. It will be an expensive investment, but according to its supporters it will be profitable because it will pay for itself very quickly.
polsa-atom-rosja-energetyka-klimat-ekologia-transformacjaunia-europejska-ue-choczewo

Polska droga do atomu: Czy inwestowanie w energetykę jądrową jest opłacalne?

Rząd chce wybudować w Polsce pierwszą elektrownię atomową. Będzie to inwestycja kosztowna, ale zdaniem jej zwolenników opłacalna, bo zwróci się bardzo szybko.
belchatow-green-res-europe-poland-coal-mine-power-plant

Belchatow: Today Europe’s largest mine. Tomorrow RES and a green future?

For many years the Bełchatów region was associated with the mining industry. In the face of the energy transformation, green investments are to be the new flywheel. But will they replace coal?
belchatow-oze-kopalnia-wegiel-wielkopolska-wschodnia-łódzkie-fotowoltaika-wiatraki-atom

Bełchatów: Dziś największa kopalnia Europy. Jutro OZE i zielona przyszłość?

Region bełchatowski przez wiele lat kojarzył się z przemysłem wydobywczym. W obliczu transformacji energetycznej nowym kołem zamachowym mają być zielone inwestycje. Ale czy zastąpią węgiel?

Hydrogen in Poland: A viable alternative as an energy source?

Does hydrogen have a chance to become a dominant energy source in Polish conditions?
wodór-polska-energia-transofrmacja-klimatyczna-energetyka-unia0europejska-wegiel-oze

Wodór w Polsce: Realna alternatywa jako źródło energii?

Obecnie Polska jest jednym z kluczowych producentów tego pierwiastka na świecie, jednak niestety nie jest to wodór bezemisyjny.
V4, Grupa Wyszehradzka, Orban, Morawiecki, Babis
Instytucje UE 27-02-2022

Państwa Grupy Wyszehradzkiej obwiniają ETS za wysokie ceny energii. Co stoi za ich wzrostem?

Czy system EU ETS jest głównym winowajcą wzrostu rachunków obywateli?

Floating solars. What are the prospects for its development in Poland?

Although floating photovoltaic panels is a technology used for several years, it is still considered a novelty in energy sector.
wind-energy-windmills-law-environment-climate-poland

How to produce more wind energy in Poland?

Wind energy has great potential in Poland, but its development is limited by legal regulations, experts point out.
energia-wiatr-energetyka-miks-10h-ustawa-odleglosciowa-klimat-oze

Co zrobić, by w Polsce produkować więcej energii z wiatru?

Energetyka wiatrowa ma ogromny potencjał w Polsce, ale jej rozwój ograniczają przepisy prawne, wskazują eksperci.

Farmy wiatrowe mogą stanąć w korku

Wszystko na skutek opóźnionych prac nad nowelizacją przepisów, które blokują możliwość stawiania wiatraków w odległości mniejszej niż 10-krotność wysokości elektrowni w maksymalnym wzniesieniu łopaty wirnika.
blackout-wegiel-co2-polska-unia-europejska-emisje-klimat-prad-ceny-fit-for-55

Atom, blackout, dekarbonizacja, OZE: Wszystko co trzeba wiedzieć o transformacji energetycznej

Wyjaśniamy jak działa rynek energetyczny i w jaki sposób zmieni się w kolejnych latach.
lit, Boliwia

Portugalia stawia na lit. Europa w tyle w produkcji kluczowego surowca?

Jak wygląda wydobycie litu w rożnych rejonach świata?
austria-atom-unia-europejska-komisja-europejska-tsue-polska-francja-reaktor-trzeciej-generacji-niemcy-cop26-klimat
Instytucje UE 03-02-2022

Atom i gaz w Europie. Austria złoży pozew w TSUE przeciwko Komisji Europejskiej

Decyzją Komisji Europejskiej gaz i energia nuklearna zostały uwzględnione w transformacji energetycznej państw UE.
komisja-europejska-gaz-taksonomia-unia-atom-polska-energetyka-prad-klimat-transformacja-cyfrowa
Instytucje UE 02-02-2022

Komisja Europejska daje zielone światło dla inwestycji w atom i gaz. To dobra wiadomość dla Polski?

Decyzja oznacza, że na inwestycje w te źródła będzie można pozyskać środki od UE i na rynkach finansowych.
klimat-energetyka-unia-europejska-co2-morawiecki-sasin-ziobro-eu-ets-kowalski-solidarna-polska-pis-zielony-ład

Polska hamulcowym europejskiej polityki klimatycznej? Nasz kraj odpowiada za 1/3 unijnego prądu z węgla

„W 2021 r. Polska była zdecydowanie największym hamulcowym europejskiej polityki klimatycznej”, twierdzi dyrektor Ember na Europę.

Polska fotowoltaika uczy się pływać

Rozwój pływających farm fotowoltaicznych przyspiesza, więc w Polsce też będzie przybywać miejsc, "gdzie słońce spotyka się z wodą".
transgraniczny-handel-energia-elektryczna-euopa-polska-co2-wegiel-szwecja-niemcy-atom-oze-wegiel-unia-europejska

W jaki sposób działa transgraniczny handel energią elektryczną w Europie?

Handel energią elektryczną pomiędzy państwami członkowskimi UE, a także państwami z bliskiego unijnego sąsiedztwa zyskuje na znaczeniu.

How does cross-border electricity trade work in Europe?

Trade in electricity between EU member states and countries in the EU's close vicinity is gaining in importance, and the post-pandemic energy crisis has made it even more significant.

Smart grids. Will they provide better energy efficiency?

With increasing demand and rising electricity prices, it will become crucial in the coming years to ensure better efficiency in power grids.
sieci-energetyczne-smart-grid-sieci-przesyłowe-energetyka-prad-inflacja-cena-światło-rachunek-klimat-oze-transformacja-wegiel-co2

Niższe rachunki za prąd: Staną się możliwe dzięki inteligentnym sieciom energetycznym?

Wobec coraz większego zapotrzebowania oraz rosnących cen za energię elektryczną w najbliższych latach kluczowe stanie się zapewnienie lepszej efektywności sieci energetycznych.
magazyny-energii-oze-energia-odnawialna-fit-for-55-rolnictwo-energetyka-ceny-prad-klimat-ekologia

Magazyny energii: Klucz do efektywnego wykorzystania energii odnawialnej?

W erze transformacji energetycznej i dążenia do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym problemem staje się niestabilność OZE w porównaniu do źródeł kopalnych.
energy-storage-renewable-poland-gaz-nuclear-eu-climate-transformation-fit-for-55-coal-exit-

Energy storage: Key to the effective use of renewables?

In the era of green transition and de-carbonisation, the instability of renewable energy sources compared to fossil sources is a serious obstacle.

How to balance the energy system in Poland after coalexit?

How to fill the gap left by coal and is Poland able to ensure its energy security despite the decarbonization process?