Polska: W resorcie zdrowia nowy wiceminister – “od dialogu”

Wiceminister zdrowia Piotr Bromer, źródło twitter ministerstwo zdrowia

Wiceminister zdrowia Piotr Bromer, źródło twitter ministerstwo zdrowia

Minister zdrowia Adam Niedzielski powołał wczoraj w swoim resorcie nowego wiceministra ds. dialogu społecznego. Piotr Bromber ma odpowiadać m.in. za rozmowy z protestującymi obecnie przedstawicielami zawodów medycznych.

 

Od soboty (11 września) medycy protestują bowiem naprzeciwko KPRM w tzw. białym miasteczku 2.0 (na wzór pierwszego “białego miasteczka” pielęgniarek protestujących latem 2007 r). Domagają się spotkania z premierem utrzymując, że tylko Mateusz Morawiecki ma niezbędne kompetencje do prowadzenia negocjacji. Szef rządu jednak odmawia.

Medycy zapowiadają protest do skutku

“To nie jest ten moment, w którym powinien uczestniczyć pan premier”, usprawiedliwia decyzję premiera minister zdrowia. “Na tę chwilę ja prowadzę ten dialog”, podkreślił Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej (13 września) konferencji prasowej. “Absolutnie uważam, że pieniądze na służbę zdrowia będą rosły i tak samo uważa pan premier Morawiecki”, oświadczył szef resortu zdrowia zapraszając stronę społeczną strajku na dzisiejsze spotkanie, a także na spotkanie zespołu trójstronnego, które ma się odbyć w tym tygodniu. “Panie ministrze, z panem nie ma dialogu. Jest pana monolog”, odpowiedział na te propozycje jeden z uczestników protestu.

Medycy zapowiadają, że pozostaną w „białym miasteczku” do czasu realizacji ich postulatów. Jednak minister Niedzielski przedstawił w sobotę szacunkowe koszty takiego przedsięwzięcia wyceniając je na 100 mld złotych. Stwierdził przy tym, że taki wydatek w krótkim okresie (czego domagają się protestujący) jest niemożliwy.

Belgia: Lekarze z koronawirusem proszeni o kontynuowanie pracy

Władze belgijskiego miasta Liège w Walonii wezwały lekarzy, aby stawili się do pracy na oddziałach zakaźnych nawet, jeśli sami zakazili się koronawirusem SARS-CoV-2. Minister zdrowia Belgii przyznał, że władze „nie kontrolują już sytuacji”.

Niedzielski: Bromber ma się zająć najbardziej palącymi sprawami

“Powołaliśmy nowego wiceministra, który ma zająć się tymi sprawami, które teraz są z naszego punktu widzenia najbardziej palące. Mówię tutaj o dialogu społecznym, ale też o rozwoju kadr”, tłumaczył Niedzielski na wczorajszej konferencji prasowej. “Pan minister będzie miał taką specjalizację, jego pracę ma być dedykowana prowadzeniu dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi, ale również z pacjentami”, doprecyzował szef resortu zdrowia.

“Jesteśmy otwarci na dialog z każdym”, zapewnił ze swej strony nowy wiceminister zdrowia, który objął wakat po Józefie Szczurek-Żelazko. Piotr Bromber przypomniał, że w ochrona zdrowia “duże emocje były zawsze”, a towarzyszył im brak zaufania. “Chcemy to zaufanie odbudować”, zadeklarował Bromber.

Zwrócił też uwagę, że wśród protestujących jest wielu młodych ludzi, którzy “chcą innej kultury pracy, mają inne oczekiwania”. “Jesteśmy za tym, by otworzyć się na propozycje i oczekiwania ludzi młodych”, oświadczył wiceminister zapowiadając kolejne “próby zwiększenia liczby miejsc na kierunkach lekarskich”. Protestujący zwracają bowiem uwagę na dojmujące braki kadrowe w służbie zdrowia, które determinują problemy, z którymi wszyscy się mierzymy. Bromber przyznał także, że pieniądze w ochronie zdrowia są bardzo ważne, ale podkreślił, że “tego dyskursu nie można sprowadzać tylko do pieniędzy”.

Pandemia podzieliła Europejczyków: Najbardziej niezadowoleni są młodzi ludzie

Może to w przyszłości przyczynić się do utrwalenia podziałów społecznych i zmiany polityk państw członkowskich UE.

Riposta medyków

“Byliśmy przed chwilą świadkami tego, jak pan minister wydaje 16 tys. miesięcznie dla nowego ministra, a to niemalże 107 godzin psychoterapii dziecięcej, na które nasi pacjenci czekają po dwa lata. Panie ministrze, stać nas na to?” – zareagowali na tę nominację protestujący.

“Jeżeli chodzi o pana ministra, to nie zmieniło się nic. Pan minister działa zgodnie z zasadą: jeżeli nie masz pojęcia, co zrobić, powołaj zespół”, cytują media słowa jednego z nich. “Polska ochrona zdrowia kona, albo ją dobijecie albo ją ratujcie!”, apelował jeden z przedstawicieli komitetu strajkowego.

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia przedstawił osiem postulatów domagając się m.in.: natychmiastowej zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia; realnego wzrostu wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki;  zatrudnienia dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego, a także wprowadzenia norm zatrudnienia w powiązaniu z liczbą pacjentów.

Komitet chciałby ponadto zapewnienia zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i wprowadzenia systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenia urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także przyjęcia ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

„Pandemia zaburzeń psychicznych”. Coraz więcej osób zmaga się z nasilonym lękiem

Nasilony stres w porównaniu do stanu sprzed pandemii deklaruje aż 70 proc. Polaków.

Kim jest Piotr Bromber?

Piotr Bromber jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych odbył na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, a studia podyplomowe z zarządzania finansami – na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, informuje ministerstwo zdrowia na swojej stronie internetowej.

Przez ostatnie cztery lata był dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wcześniej był także dyrektorem finansowym w tej instytucji. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także m.in. w wojewódzkiej administracji, gdzie zajmował się zamówieniami publicznymi, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz zarządzaniem funduszami europejskimi.

Piotr Bromber jest autorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących finansów publicznych i ochrony zdrowia. Ma też doświadczenie w pracy dydaktycznej – pracował m. in. na Uniwersytecie  Zielonogórskim i Szczecińskim. Ma za sobą również wiele kursów i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, negocjacji, komunikacji, przywództwa m.in.: „Co to znaczy być przywódcą?”, czy „Wywieranie wpływu. Przywództwo”, (oba w Ernst & Young Academy of Business). Interesuje się  naukami społecznymi i muzyką.