Rola uczelni wyższych w Partnerstwie Wschodnim

Celem seminarium była prezentacja obecnego kształtu i potencjału programu Partnerstwa Wschodniego w kontekście umów stowarzyszeniowych Unii Europejskiej z Mołdawią, Ukrainą i Gruzją, ze szczególnym uwzględnieniem  roli uczelni w procesie wspierania rozwoju gospodarczego krajów na bazie wymiany osiągnięć w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ambasad Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, Fundacji Energia dla Europy, Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Fundacji Towarzystwo Demokratyczne Wschód. Obecni byli  także reprezentanci uczelni, przedsiębiorstw i mediów.  

W trakcie seminarium uczestnicy wskazali na potrzebę działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy w polskim społeczeństwie o  rzeczywistych zjawiskach  gospodarczych i społecznych oraz aktualnych trendach rozwojowych w krajach Partnerstwa Wschodniego. Ponadto, podkreślono konieczność dostosowania programów kształcenia w obszarze biznesu, w kontekście rosnącej liczby studentów ze Wschodu w uczelniach ekonomicznych w Polsce.

Źródło: Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie