„Kurs na Europę”

źródło: https://epso.europa.eu/

Informacja prasowa


Z 46-milionowej Hiszpanii na stanowiskach kierowniczych w Komisji Europejskiej pracowało w zeszłym roku ponad 700 osób, podczas gdy z 38-milionowej Polski – 150. Polacy nie są przygotowani do obejmowania intratnych, dobrze płatnych stanowisk w Europie.

 

Z perspektywy kariery zawodowej instytucje Unii Europejskiej to jedno z najlepszych i najciekawszych miejsc pracy nie tylko dla osób wchodzących na rynek pracy, ale również dla tych szukających nowych wyzwań. Aby pomóc Polakom w zdobyciu pracy w unijnych instytucjach, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie w lutym rozpocznie kurs pt. Akademia Kadr Europejskich.

Odpowiedź na nowe potrzeby kształcenia

W chwili obecnej, kiedy Unia Europejska stoi u progu nowych wyzwań, niezwykle istotnym jest, aby nasz kraj był reprezentowany w strukturach jej administracji przez profesjonalne kadry – mówi rektor uczelni prof. Marek Rocki. Uznaliśmy, jako uczelnia z ponad stuletnią tradycją, że powinniśmy odpowiedzieć na to wyzwanie angażując w proces dydaktyczny najlepszych specjalistów spośród naszych kadr oraz praktyków z instytucji europejskich. To gwarantuje najwyższa jakość nauczania w nowo utworzonej Akademii Kadr Europejskich.

Kurs jest skierowany do osób zainteresowanych pracą w instytucjach europejskich, a także do potencjalnych lobbystów oraz ekspertów narodowych, oddelegowanych przez polskie instytucje do pracy w Brukseli i Luksemburgu. Został przygotowany w taki sposób, aby podczas wykładów prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyczną SGH. Również, co jest w Polsce ewenementem, angażuje praktyków pracujących w instytucjach europejskich i organizacjach lobbystycznych działających w Brukseli, dzięki czemu słuchacze mają możliwość zapoznania się z najbardziej aktualną problematyką europejską, ścieżkami kariery w instytucjach europejskich i procedurami naboru. Zdobędą także praktyczną wiedzę na temat efektywnego przygotowania się do egzaminów EPSO (Europejski Urząd Doboru Kadr).

Recepta na niski udział Polaków w strukturach europejskich

Im więcej naszych rodaków na ważnych stanowiskach w instytucjach europejskich, tym lepszy lobbing naszych polskich interesów – podkreśla Natalia Matyba, inicjatorka AKE. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, podobna pod względem znaczenia 46-milionowa Hiszpania w Komisji Europejskiej (KE) na stanowiskach kierowniczych miała w ub. roku ponad 700 osób, gdy 38-milionowa Polska – 150. Komisja zatrudnia w sumie ok. 30 tys. urzędników, z czego Polacy zajmują niewiele ponad 1400 stanowisk na różnych szczeblach. Procentowo Polacy w KE stanowią 4,8% kadry urzędniczej. Warto więc podjąć temat i zastanowić się, jak można te statystykę poprawić oraz dlaczego jest to ważne z punktu widzenia naszego narodowego interesu – dodaje.

W tworzeniu programu kursu brały udział osoby na co dzień zajmujące się tematyką UE: Natalia Matyba – inicjatorka idei, Sebastian Gojdź – autor kursu i koordynator merytoryczny oraz Aleksander Arabadźić – odpowiedzialny za promocję i komunikację z mediami. Kierownikiem kursu jest prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, jedna z najwybitniejszych specjalistek integracji europejskiej w Polsce. Kurs potrwa od 24 lutego do 22 kwietnia 2018, a zajęcia będą się odbywać w trybie weekendowym, co dwa tygodnie. Kolejne edycje planowane są w cyklach rocznych.

Podczas pracy nad programem wykorzystaliśmy swoje wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami europejskimi – mówi Sebastian Gojdź. Dzięki temu oferta kursu jest bogata w informacje. Zawiera wskazówki na temat możliwości rozwoju zawodowego w tym obszarze, których wciąż jest niewiele w przestrzeni publicznej. Ponadto jest on po prostu praktyczny i zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby móc poważnie myśleć o podjęciu tej ścieżki.

Dodatkowe informacje: www.akademiakadr.eu