Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie? – WIDEO

5 marca 2018 w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyła się debata ekspercka EURACTIV.pl „Jak Wspólna Polityka Rolna wpływa na zmiany w polskim rolnictwie oraz wspiera rozwój obszarów wiejskich?” – przedstawiamy relację wideo z wydarzenia.

 

Wspólna Polityka Rolna jest często niedoszacowana jako narzędzie mogące zapewnić zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój. Debata miała na celu przyjrzenie się jak Wspólna Polityka Rolna wpłynęła na zmiany w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich lat oraz jakimi dysponuje mechanizmami, aby stymulować rozwój obszarów wiejskich. Zaadresowane zostały również wyzwania przed którymi stoi polska wieś oraz rozmawiano na temat przyszłych perspektyw rozwoju rolnictwa w kontekście nowych unijnych ram finansowych i konieczności sprostania wymogom nowoczesności.

Paneliści:

Jerzy Bogdan Plewa, Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska

Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Parlament Europejski

Jan Krzysztof Ardanowski, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP

Maria Fajger, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

dr hab. Renata Grochowska, prof. nadzw., Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy

Debatę moderowała dr Iwona Nurzyńska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Współorganizatorem wydarzenia było Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego.

Debata odbyła się dzięki wsparciu środków Komisji Europejskiej w Polsce, patrona honorowego wydarzenia.

Patronat honorowy objęło również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem medialnym był portal AgroNews.