Demografia terenów wiejskich: Jak powstrzymać emigrację do miast?

30 marca 2021 r. odbyła się online konferencja pt. „Demografia terenów wiejskich: Jak powstrzymać emigrację do miast?” organizowana przez EURACTIV.pl, pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współfinansowana ze środków unijnych.

Głównym celem wydarzenia było zaprezentowanie obecnej sytuacji demograficznej polskiej wsi. Ukazaliśmy szereg wyzwań ekonomicznych i społecznych przed którymi stoją obszary wiejskie. Paneliści wskazali również działania podejmowane na poziomach krajowym i unijnym, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniom na polskich wsiach. Przedstawione zostały również trendy migracyjne oraz zalecenia jak skutecznie walczyć ze zjawiskiem depopulacji i emigracji do miast.

Paneliści:

  • GRZEGORZ PUDA – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • MONIKA STANNY – Dyrektorka | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • MONIKA STYCZEK – Właścicielka ekologicznego gospodarstwa wiejskiego
  • JERZY WILKIN – Kierownik Zakładu Integracji Europejskiej | Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
  • JANUSZ WOJCIECHOWSKI – Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa | Komisja Europejska
  • DOROTA WYSZKOWSKA – Zastępczyni Dyrektora | Urząd Statystyczny w Białymstoku

Prowadząca:

  • KAROLINA ZBYTNIEWSKA – Redaktor naczelna EURACTIV.pl

Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej  w ramach programu IMCAP Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.