Czym jest Wspólna Polityka Rolna i kto z niej korzysta?

Wspólna polityka rolna UE (WPR) ma na celu wspieranie rolników i poprawę wydajności rolnictwa, zapewnienie stabilnych dostaw żywności po przystępnych cenach oraz umożliwienie rolnikom w UE rozsądnego poziomu życia przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego.

 

Redakcja EURACTIV przygląda się niektórym kwestiom związanym z WPR, np. subsydiowaniu rolników, wydatkom na unijne rolnictwo i temu, w jaki sposób są one rodzielane między poszczególnymi państwami członkowskimi.