Zmiany klimatyczne i wyzwania środowiskowe w polskim rolnictwie

Zmiany klimatyczne i wyzwania środowiskowe w polskim rolnictwie. Źródło: Karsten Wurth [Unsplash]

Zmiany klimatyczne i wyzwania środowiskowe w polskim rolnictwie. Źródło: Karsten Wurth [Unsplash]

W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na rolnictwo w Polsce? Z jakimi wyzwaniami środowiskowymi musi się mierzyć sektor rolniczy? W naszym Raporcie Specjalnym prezentujemy w jaki sposób ocieplenie klimatu oraz związane z tym zmiany w biosferze oddziałują na różne sfery polskiego rolnictwa.

 

Rolnictwo jest sektorem gospodarki szczególnie narażonym na zmiany klimatu. Głównym problemem staje się globalne ocieplenie, które prowadzi do susz oraz zwiększenia anomalii pogodowych, których następstwa bywają katastrofalne dla niektórych gałęzi rolnictwa.

Jednakże zmiany środowiskowe, wywołane ociepleniem klimatu oraz wynikające z niego zjawiska atmosferyczne nie zawsze niosą za sobą negatywne skutki dla rozwoju rolnictwa. Wydłużenie okresu wegetacji roślin, możliwość uprawy większej ilości ich gatunków, czy nowoczesne, ekologiczne sposoby upraw, mogą stanowić szansę dla polskiego rolnictwa.

 

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.