Rola biogospodarki w nowej Wspólnej Polityce Rolnej

Zdjęcie via unsplash.com @naseem_buras

„Biogospodarka jest wielką szansą dla rolnictwa i rolników w realizacji proekologicznych celów Nowego Zielonego Ładu” – twierdzi unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Wojciechowski.

 

 

Podczas grudniowego posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) Janusz Wojciechowski podkreślił, że biogospodarka przyczyni się do realizacji priorytetów leżących u podstaw Nowego Zielonego Ładu – sztandarowego programu nowej Komisji Europejskiej. Według polskiego komisarza kluczowe w przypadku biogospodarki będzie zastosowanie podejścia międzysektorowego, zarówno w wymiarze lokalnym jak i wspólnotowym.

W najnowszym Raporcie Specjalnym poświęconym biogospodarce przyglądamy się temu, w jaki sposób może się ona przyczyniać do osiągnięcia neutralności klimatycznej, zwłaszcza, że spośród dziewięciu celów przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE na lata 2021-2027 co najmniej połowa odnosi się bezpośrednio do biogospodarki. To m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, dbanie o środowisko, zachowanie krajobrazów i różnorodności biologicznej czy kwestia rozwoju obszarów wiejskich.

 

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.

 • Czy biogospodarka pomoże rolnictwu w realizacji celów ekologicznych?

  Wiadomości | Rolnictwo 20-01-2020

  Komisja Europejska zamierza wykorzystać biogospodarkę jako kluczowy instrument ochrony środowiska naturalnego.     "Biogospodarka jest wielką szansą dla rolnictwa i rolników w realizacji proekologicznych celów Nowego Zielonego Ładu", powiedział przed Komisją Rolnictwa chorwackiego parlamentu Janusz Wojciechowski. "Jeżeli chcemy zdekarbonizować nasze gospodarki, będziemy musieli …

 • Raport Specjalny: Jak wykorzystywane są francuskie bioodpady?

  Wiadomości | Rolnictwo 21-01-2020

  Na bazie materiałów pochodzenia biologicznego i bioodpadów, które wcześniej nie były poddawane recyklingowi, wiele francuskich przedsiębiorstw rozwija produkcję naturalnych materiałów izolacyjnych. W ten sposób stosują one "zieloną" alternatywę dla konwencjonalnej izolacji.   Podczas gdy biogospodarka rozwija się w całej Europie, we …

 • Czy biomasa może zrewolucjonizować polską energetykę?

  Wiadomości | Rolnictwo 22-01-2020

  Biogospodarka ma odegrać w najbliższej dekadzie ważną rolę na drodze do osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej. Eksperci twierdzą, że Polska może stać się ważnym punktem na biogospodarczej mapie Europy, jednak naukowcy apelują o zrównoważone wykorzystanie zasobów leśnych w produkcji …

 • Hiszpania: Jak rozwijać gospodarkę o obiegu zamkniętym?

  Wiadomości | Rolnictwo 23-01-2020

  Sektor rolno-spożywczy zamierza odegrać wiodącą rolę w gospodarce obiegu zamkniętego. W Hiszpanii już teraz wykorzystuje się nawet najmniejsze odpady z upraw i przemysłu.     Przykładem państwa UE, które z każdym rokiem poprawia statystyki w wykorzystaniu odpadów pochodzących z produkcji rolnej i przemysłowej …

 • Włochy: Ambitna strategia w biogospodarce kluczem do sukcesu?

  Wiadomości | Rolnictwo 24-01-2020

  Obroty sektora biogospodarki we Włoszech osiągnęły w 2017 r. 300 mld euro. W ciągu ostatnich 13 lat zatrudnienie w branży znalazło dwa miliony ludzi. Sukcesy ostatnich lat są zasługą krajowej strategii na rzecz biogospodarki.     Włochy z każdym rokiem realizują coraz ambitniejsze …

 • Strategia biogospodarcza w Niemczech: Co z potrzebami rolnictwa?

  Wiadomości | Rolnictwo 27-01-2020

  Last week, Germany's federal cabinet adopted a new bioeconomy strategy, which has already been criticised for hardly mentioning agricultural reform, but focusing 'too much' on technology and optimisation. EURACTIV Germany reports.

 • Portugalia stawia na produkcję biopaliw

  Wiadomości | Rolnictwo 28-01-2020

  A project to use the waste from pruning vines and fruit trees to produce advanced biofuel is being developed at the BLC3 Campus of Technology and Innovation in Oliveira do Hospital, the campus president said today. EURACTIV's partner Lusa.pt reports.