Raport Specjalny: Jak zmieni się Wspólna Polityka Rolna?

Pole [Pixabay]

Pole [Pixabay]

Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w jeszcze większym stopniu ma skupić się na kwestiach klimatu i środowiska. W naszym Raporcie Specjalnym przyglądamy się, jak te zmiany wpłyną na polskie i europejskie rolnictwo.

 

Komisja Europejska przedstawiła propozycję kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 r. w czerwcu 2018 r., a więc miesiąc po zaprezentowaniu projektu Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. KE założyła budżet WPR na poziomie 365 mld euro.

KE zaproponowała, aby w nowej perspektywie finansowej politykę rolną cechowały wyższe ambicje w kwestiach środowiskowych i klimatycznych. Konstruując ogólne cele WPR, postanowiła uwzględnić takie zagadnienia jak zmiany klimatyczne, trwałość zasobów naturalnych, bioróżnorodność, bezpieczeństwo siedlisk zwierzęcych i zachowanie naturalnego krajobrazu.

Raport Specjalny EURACTIV.pl rozpoczynamy od nakreślenia ogólnych założeń Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście dostosowywania jej do ostrzejszych wymogów klimatyczno-środowiskowych. Państwa, takie jak Polska, będą musiały pogodzić się z mniejszą pulą pieniędzy na rolnictwo, ale jednocześnie stanowi to szansę dla rolników, którzy będą premiowani za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku. Założenia nowej WPR i jej konsekwencje również dla Polski komentuje dla nas także dr hab. Zbigniew Karaczun z SGGW, który podkreśla, że „zmiany w nowym unijnym budżecie będą korzystne dla rolnictwa”.

Przyjrzymy się również temu, jaki wpływ nowa polityka rolna może mieć na innowacje stosowane w rolnictwie, jak może pomóc w rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz przyczynić się do poprawy stanu gleb w Europie.

Serdecznie zapraszamy!

 

Disclaimer: Projekt sfinansowano przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tym tekście.

 • Jak nowa WPR przyczyni się do walki ze zmianami klimatu?

  Wiadomości | Rolnictwo 16-12-2019

  Problemy klimatyczno-środowiskowe i przeciwdziałanie im to jeden z głównych elementów zaproponowanego przez Komisję Europejską kształtu nowego wieloletniego unijnego budżetu po 2020 r. Bardzo mocno, a nawet mocniej niż wiele innych polityk, uwzględnia je Wspólna Polityka Rolna.   Komisja Europejska przedstawiła propozycję kształtu Wspólnej Polityki …

 • Dr hab. Zbigniew Karaczun: Wspólna Polityka Rolna potrzebuje zmian

  Wywiad | Rolnictwo 17-12-2019

  "Zmiany w nowym unijnym budżecie nie wpłyną negatywnie na Wspólną Politykę Rolną. Przeciwnie, więcej środków na ochronę klimatu i środowiska to korzyść dla rolnictwa" - przekonuje w rozmowie z EURACTIV.pl dr hab. Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.     Mateusz Kucharczyk, …

 • Jak poprawić jakość gleb w Europie?

  Wiadomości | Rolnictwo 18-12-2019

  Kwestia gleb w Europie jak w soczewce skupia problemy i niedociągnięcia Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Od ich rozwiązania zależy przyszłość rolnictwa w Unii Europejskiej.     „Gleby są bardzo ważnym elementem ekosystemów (leśnych i rolniczych) zapewniającym wzrost i rozwój organizmów żywych oraz ich …

 • Jakie innowacje mogą wesprzeć proklimatyczną zmianę unijnego rolnictwa?

  Wiadomości | Rolnictwo 19-12-2019

  Unijne rolnictwo po 2020 r. ma w większym niż dziś stopniu uwzględniać wymogi środowiskowe. Pomóc ma w tym jego unowocześnienie. Do tego potrzeba przede wszystkim pieniędzy i wiedzy.   Nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) na lata 2021-2027 ma zostać poważnie zreformowana w …

 • Czy rolnictwo ekologiczne może liczyć na unijne wsparcie?

  Wiadomości | Rolnictwo 20-12-2019

  Rolnictwo ekologiczne niesie wiele korzyści dla rolników, konsumentów a także dla środowiska. Nowy unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiada wsparcie dla tego typu produkcji rolnej podczas swojej pięcioletniej kadencji.   „Jednym z moich priorytetów będzie stworzenie planu działania na rzecz rolnictwa …